Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Certificerende - en keuringsinstanties arbeidsomstandigheden (Cluster)Staatscourant 2007, 239 pagina 37Overig

Certificaat voor Arbodienst IBM Nederland B.V.

Bureau Veritas Certification Nederland B.V. heeft op 26 november 2007 een certificaat inzake de Regeling Certificatie Arbodiensten verleend aan IBM Nederland B.V.. Het certificaat onder Richtlijn Arbodiensten met nummer NL7001930 is geldig vanaf 28 augustus 2007 t/m 28 augustus 2010.

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling stellen eisen aan arbodiensten, die werkgevers bijstand verlenen bij het uitvoeren van de in artikel 14 van de Arbowet genoemde kerntaken. Door het behalen van het CRA-certificaat kan IBM Nederland B.V. aantonen dat zij aan deze eisen voldoet.

Gedurende de looptijd van het certificaat zal Bureau Veritas Certification Nederland B.V. jaarlijks een audit uitvoeren om te toetsen of de desbetreffende arbodienst nog steeds aan de eisen voldoet.