Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2007, 231 pagina 9Overig

FPU-Reglement, VUT-fonds.

Bij deze Staatscourant hoort een supplement ’FPU-Reglement, VUT-fonds’.

Dit supplement is gratis verkrijgbaar voor abonnees op de Staatscourant.

Zie hiervoor de bestelbon op achterpagina

Het supplement is ook voor niet-abonnees verkrijgbaar bij Service-centrum Uitgevers, of via de boekhandel, onder vermelding van: ‘SSC07231 FPU-Reglement, VUT-fonds’.

De prijs van dit supplement bedraagt € 12,96 exclusief verzendkosten.

Bestelbon (uitsluitend voor abonnees)

Per abonnement kan 1 exemplaar van het supplement worden besteld. Deze bon binnen twee maanden in een

gefrankeerde envelop zenden aan:

Servicecentrum Uitgevers,

Postbus 20014, 2500 EA

’s-Gravenhage.

stcrt-2007-231-p9-SC83278-1.gif