Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2007, 223 pagina 52Besluiten van algemene strekking

Wijziging Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 9 november 2007, nr. VGP/PSL 2811173, houdende wijziging van de Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op

– richtlijn nr. 2007/27/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 15 mei 2007 (PbEU L 128) tot wijziging van bepaalde bijlagen bij de Richtlijnen 86/362/EEG, 86/363/EEG en 90/642/EEG van de Raad wat betreft maximumgehalten aan residuen van etoxazool, indoxacarb, mesosulfuron, 1-methylcyclopropeen, MCPA en MCPB, tolylfluanide en triticonazool,

– richtlijn nr. 2007/28/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 25 mei 2007 (PbEU L 135) tot wijziging van bepaalde bijlagen bij de Richtlijnen 86/363/EEG en 90/642/EEG van de Raad wat betreft maximumgehalten aan residuen van azoxystrobin, chloorfenapyr, folpet, iprodione, lambda-cyhalothrin, maleïnehydrazide, metalayl-M en trifloxystrobin,

– richtlijn nr. 2007/39/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 2007 (PbEU L 165) tot wijziging van de bijlage II bij Richtlijn 90/642/EEG van de Raad wat betreft maximumgehalten aan residuen van diazinon, en

– richtlijn nr. 2007/56/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 17 september 2007 (PbEU L 243) tot wijziging van bepaalde bijlagen bij de richtlijnen nr 86/362/EEG, 86/363/EEG en 90/642/EEG van de Raad wat betreft maximumgehalten aan residuen van azoxystrobin, chloorthalonil, deltamethrin, hexachloorbenzeen, ioxynil, oxamyl en quinoxyfen,

alsmede gelet op artikel 13a, derde lid, onder a, van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen;

Besluit:

Artikel I

De Warenwetregeling residuen van bestrijdingsmiddelen1 wordt als volgt gewijzigd:

A

Bijlage I wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel ‘2. Groenten, vers of ongekookt, bevroren of gedroogd’, onder v) ‘Bladgroenten en verse kruiden’, in de categorie ‘Sla en dergelijke’, wordt ‘Bladeren en stengels van koolsoorten’ vervangen door: ‘Bladeren en stengels van koolsoorten, inclusief raapstelen’.

2. In onderdeel ‘4. Oliehoudende zaden en producten daarvan’, onder i) ‘Oliehoudende zaden’ wordt na ‘hennepzaad’ ingevoegd: pompoenzaad.

B

Bijlage II wordt t als volgt gewijzigd:

1. Onder vervanging van de woorden ‘azoxystrobine’, ‘iprodion’ en ‘trifloxys⁠trobine’ door respectievelijk ‘azoxys⁠trobin’, ‘iprodione’ en ‘trifloxystrobin worden de specificaties, opgenomen bij de bestrijdingsmiddelen die tevens zijn vermeld in bijlage A bij deze regeling, vervangen door de in die bijlage opgenomen specificaties.

2. De in bijlage B genoemde bestrijdingsmiddelen worden met de in de kolommen opgenomen tekst op alfabetische wijze ingevoegd.

3. In de rubriek voetnoten wordt opgenomen voetnoot 26):

26) de residudefinitie voor melk en melkproducten is:

maleïnehydrazide en de conjugaten daarvan, uitgedrukt als maleïnehydrazide

4. Aan het slot van het onderdeel Motief worden de volgende regels toegevoegd:

77. Aanpassing aan richtlijn 2007/27/EG van 15 mei 2007 (PbEU L 128).

78. Aanpassing aan richtlijn 2007/28/EG van 25 mei 2007 (PbEU L 135).

79. Aanpassing aan richtlijn 2007/39/EG van 26 juni 2007 (PbEU L 165).

80. Aanpassing aan richtlijn 2007/56/EG van 17 september 2007 (PbEU L 243)

81. Het maximumgehalte voor knolselderij is verlaagd tot de ondergrens van de analytische bepaling en opgenomen in overige.

82. De maximumgehalten voor okra en andere Solanaceae en koolrabi zijn verlaagd tot de ondergrens van de analytische bepaling en opgenomen in overige plantaardige producten.

83. De maximumgehalten van grapefruits, sinaasappelen, pomelo’s, noten (behalve amandelen), appelen, peren, kersen, pruimen, blauwe bosbessen, aalbessen (rood, zwart en wit), kruisbessen (Cynorrhodom), kiwi’s, wortelen en Solanaceae [behalve pepers (paprika’s)] zijn verlaagd tot de ondergrens van de analytische bepaling en opgenomen in overige plantaardige producten.

84. De maximumgehalten voor bramen en frambozen zijn verlaagd tot de ondergrens van de analytische bepaling en opgenomen in overige.

85. Het maximumgehalte voor frambozen is verlaagd tot de ondergrens van de analytische bepaling en opgenomen in overige plantaardige producten.

86. De maximumgehalten voor bananen, Solanaceae (behalve tomaten, pepers en aubergines, Cucurbitaceae [ (met eetbare schil) behalve komkommers, augurken en courgettes], Cucurbitaceae (met niet-eetbare schil), sla, andijvie, bonen (met peul) zijn verlaagd tot de ondergrens van de analytische bepaling en opgenomen in overige.

Artikel II

1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 17 november 2007.

2. In afwijking van het eerste lid treedt artikel I ten aanzien van de bestrijdingsmiddelen azoxystrobin (behoudens voor wat betreft knolvenkel), chloorfenapyr, folpet, iprodione, lambda-cyhalothrin, maleïnehydrazide, metalaxyl-M en trifloxystrobin, in werking met ingang van 27 november 2007, ten aanzien van het bestrijdingsmiddel diazinon met ingang van 28 december 2007 en ten aanzien van de bestrijdingsmiddelen azoxystrobin (voor wat betreft knolvenkel), chloorthalonil, deltamethrin, hexachloorbenzeen, ioxynil, oxamyl en quinoxyfen met ingang van 19 december 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink.

Bijlage A

Bestrijdingsmiddel, bestanddeel daarvan of omzettingsproduct

Omzettingsproducten inbegrepen in toegelaten maximumgehalten

Maximumgehalten aan residuen uitgedrukt als

Toegelaten maximumgehalten aan

residuen (mg/kg)

Voet-

noot

Mo-

tief

azoxystrobin

geen

azoxystrobin

citrusvruchten

1

  
   

noten

0,1*

  
   

tafel- en wijndruiven

2

  
   

aardbeien (andere dan bosaardbeien)

2

  
   

bramen

3

  
   

frambozen

3

  
   

bananen

2

  
   

mango’s

0,2

  
   

papaja’s

0,2

  
   

wortelen

0,2

  
   

knolselderij

0,3

  
   

mierikswortel

0,2

  
   

pastinaken

0,2

  
   

wortelpeterselie

0,2

  
   

radijs

0,2

  
   

schorseneren

0,2

  
   

bosuien

2

  
   

Solanaceae

2

  
   

Cucurbitaceae (met eetbare schil)

1

  
   

Cucurbitaceae(met niet-eetbare schil)

0,5

  
   

bloemkoolachtigen

0,5

  
   

sluitkoolachtigen

0,3

  
   

bladkoolachtigen

5

  
   

koolrabi

0,2

  
   

sla en dergelijke

3

  
   

witlof

0,2

  
   

kruiden

3

  
   

bonen (met peul)

1

  
   

bonen (zonder peul)

0,2

  
   

erwten (met peul)

0,5

  
   

erwten (zonder peul)

0,2

  
   

bleekselderij

5

  
   

knolvenkel

5

 

80

   

artisjokken

1

  
   

prei

2

 

78

   

peulvruchten (droog)

0,1

  
   

kool- en raapzaad

0,5

  
   

sojabonen

0,5

  
   

thee

0,1*

  
   

hop

20

  
   

tarwe, rogge, gerst, haver en triticale

0,3

  
   

rijst

5

  
   

melk

0,01*

  
   

overige

0,05*

  
       

chloorfenapyr

geen

chloorfenapyr

oliehoudende zaden

0,1*

  
   

thee

50

 

78

   

hop

0,1*

  
   

overige

0,05*

  
       

chloorthalonil

geen

chloorthalonil

pitvruchten

1

  
   

abrikozen

1

  
   

perziken, nectarines en soortgelijke kruisingen daaronder begrepen

1

  
   

tafeldruiven

1

  
   

wijndruiven

3

  
   

aardbeien (andere dan bosaardbeien)

3

  
   

veenbessen

2

  
   

aalbessen (rood, zwart en wit)

10

  
   

kruisbessen (Cynorrhodom)

10

  
   

bananen

0,2

  
   

papaja’s

20

 

80

   

wortelen

1

  
   

knolselderij

1

  
   

knoflook

0,5

  
   

uien

0,5

  
   

sjalotten

0,5

  
   

bosuien

5

  
   

Solanaceae

2

  
   

komkommers

1

  
   

augurken

5

  
   

Cucurbitaceae (met niet-eetbare schil)

1

  
   

bloemkoolachtigen

3

  
   

spruitjes

3

 

80

   

sluitkool

3

  
   

kruiden

5

  
   

bonen (met peul)

5

 

80

   

bonen (zonder peul)

2

 

80

   

erwten (met peul)

2

  
   

erwten (zonder peul)

0,3

  
   

bleekselderij

10

  
   

prei

10

  
   

gekweekte paddenstoelen

2

  
   

pinda’s

0,05

  
   

thee

0,1*

  
   

hop

50

  
   

tarwe, rogge, gerst, haver en triticale

0,1

  
   

overige

0,01*

 

84

       

lambda-cyhalothrin

geen

lambda-cyhalothrin

grapefruits

0,1

  
   

citroenen

0,2

  
   

lemmetjes

0,2

  
   

mandarijnen, clementines en soortgelijke kruisingen van citrusvruchten

0,2

  
   

sinaasappelen

0,1

  
   

pomelo’s

0,1

  
   

noten

0,05*

  
   

pitvruchten

0,1

  
   

abrikozen

0,2

  
   

perziken, nectarines en soortgelijke kruisingen daaronder begrepen

0,2

  
   

andere steenvruchten

0,1

  
   

tafel- en wijndruiven

0,2

  
   

aardbeien (andere dan bosaardbeien)

0,5

  
   

frambozen

0,2

 

78

   

aalbessen (rood, zwart en wit)

0,1

  
   

kruisbessen (Cynorrhodom)

0,1

  
   

wilde besvruchten en wilde vruchten

0,2

  
   

mango’s

0,1

 

78

   

olijven (tafelolijven)

0,5

  
   

olijven (voor olie-extractie)

0,5

  
   

knolselderij

0,1

  
   

radijs

0,1

  
   

bosuien

0,05

  
   

tomaten

0,1

  
   

pepers (paprika’s)

0,1

  
   

aubergines

0,5

  
   

okra

0,1

 

78

   

Cucurbitaceae (met eetbare schil)

0,1

  
   

Cucurbitaceae (met niet-eetbare schil)

0,05

  
   

suikermaïs

0,05

  
   

bloemkoolachtigen

0,1

  
   

spruitjes

0,05

  
   

sluitkool

0,2

  
   

bladkoolachtigen

1

  
   

sla

0,5

 

78

   

overige sla en dergelijke

1

  
   

spinazie en dergelijke

0,5

  
   

kruiden

1

  
   

bonen (met peul)

0,2

  
   

erwten (met peul)

0,2

  
   

erwten (zonder peul)

0,2

  
   

bleekselderij

0,3

  
   

knolvenkel

0,3

  
   

prei

0,3

  
   

wilde paddenstoelen

0,5

  
   

oliehoudende zaden

0,05*

 

78

   

thee

1

  
   

hop

10

  
   

gerst

0,05

  
   

overige

0,02*

  
       

deltamethrin

      

a) plantaardige producten

geen

deltamethrin (cis-deltamethrin)

appelen

0,2

  
   

overige pitvruchten

0,1

  
   

kersen

0,2

  
   

overige steenvruchten

0,1

  
   

tafel- en wijndruiven

0,2

  
   

aardbeien (andere dan bosaardbeien)

0,2

  
   

bramen

0,5

  
   

aalbessen (rood, zwart en wit)

0,5

  
   

kruisbessen (Cynorrhodom)

0,2

  
   

kiwi’s

0,2

  
   

olijven (tafelolijven)

1

  
   

olijven (voor olie-extractie)

1

  
   

knoflook

0,1

  
   

uien

0,1

  
   

sjalotten

0,1

  
   

bosuien

0,1

  
   

tomaten

0,3

  
   

aubergines

0,3

  
   

okra

0,3

  
   

overige Solanaceae

0,2

  
   

Cucurbitaceae (met eetbare schil)

0,2

  
   

Cucurbitaceae (met niet-eetbare schil)

0,2

  
   

bloemkoolachtigen

0,1

  
   

sluitkoolachtigen

0,1

  
   

bladkoolachtigen

0,5

  
   

sla en dergelijke

0,5

  
   

spinazie en dergelijke

0,5

  
   

kruiden

0,5

  
   

peulgroenten (vers)

0,2

  
   

artisjokken

0,1

  
   

prei

0,2

  
   

fungi

0,05

 

80

   

peulvruchten

1

  
   

kool- en raapzaad

0,1

  
   

mosterdzaad

0,1

  
   

thee

5

  
   

hop

5

  
   

granen

2

  
   

overige plantaardige producten

0,05*

 

85

b) dierlijke producten

geen

deltamethrin (cis-deltamethrin)

lever en nieren van slachtdieren

0,03*

1)

 
   

pluimveevlees

0,1

1)

 
   

pluimveeproducten

0,1

1)

 
   

overig vlees

0,5

1)

 
   

melk

0,05

  
   

overige dierlijke producten

0,05*

  
       

diazinon

geen

diazinon

amandelen

0,05

 

79

   

veenbessen

0,2

 

79

   

ananassen

0,3

 

79

   

radijs

0,1

 

79

   

uien

0,05

 

79

   

pepers (paprika’s)

0,05

 

79

   

suikermaïs

0,02

 

79

   

sluitkool

0,5

 

79

   

Chinese kool

0,05

 

79

   

koolrabi

0,2

 

79

   

oliehoudende zaden

0,02*

 

79

   

thee

0,02*

 

79

   

hop

0,5

 

79

   

overige plantaardige producten

0,01*

 

79,

83

   

vlees

0,05*

  
   

melk

0,01*

  
   

eieren

0,05*

  
   

overige dierlijke producten

0,02*

  
       

folpet

geen

folpet

pitvruchten

3

21)

 
   

kersen

2

  
   

wijndruiven

5

  
   

aardbeien (andere dan bosaardbeien)

3

21)

 
   

bramen

3

21)

 
   

frambozen

3

21)

 
   

aalbessen (rood, zwart en wit)

3

21)

 
   

kruisbessen Cynorrhodom)

3

21)

 
   

uien

0,1

  
   

tomaten

2

21)

 
   

Cucurbitaceae (met niet-eetbare schil)

1

  
   

koolrabi

0,05

  
   

sla

2

  
   

spinazie

10

 

78

   

bonen (met peul)

2

21)

 
   

bonen (zonder peul)

2

21)

 
   

oliehoudende zaden

0,05*

 

78

   

aardappelen

0,1

  
   

thee

0,05*

  
   

hop

150

  
   

tarwe en gerst

2

  
   

overige plantaardige producten

0,02*

  
       

hexachloorbenzeen

geen

hexachloorbenzeen

pompoenzaad

0,05

 

80

   

overige oliehoudende zaden

0,02*

  
   

thee

0,02*

  
   

hop

0,02*

  
   

vlees

0,2

2)

 
   

melk

0,01

3)

 
   

eieren

0,02

4)

 
   

wild en gevogelte

0,2

2)

 
   

aal

0,1

  
   

vislever

0,2

  
   

overige visserijproducten

0,05

  
   

overige

0,01*

  
       

ioxynil

esters van ioxynil

ioxynil, inclusief de esters van ioxynil,

uitgedrukt als ioxynil

wortelen

0,2

  
   

pastinaken

0,2

  
   

knoflook

0,2

 

80

   

uien

0,2

  
   

sjalotten

0,2

 

80

   

bosuien

3

 

80

   

prei

3

 

80

   

oliehoudende zaden

0,1*

  
   

thee

0,1*

  
   

hop

0,1*

  
   

overige plantaardige producten

0,05*

  
   

slachtafval

0,2

  
   

overig vlees

0,05

  
   

melk en melkproducten

0,01*

  
       

iprodione

geen

iprodione

citroenen

5

  
   

mandarijnen, clementines en soortgelijke kruisingen van citrusvruchten

1

  
   

hazelnoten

0,2

  
   

pitvruchten

5

  
   

steenvruchten

3

  
   

tafel- en wijndruiven

10

  
   

aardbeien (andere dan bosaardbeien)

15

  
   

Rubussoorten (andere dan wilde vruchten)

10

  
   

Ander klein fruit en besvruchten (voor zover niet wild)

10

  
   

kiwi’s

5

  
   

wortelen

0,5

 

78

   

mierikswortel

0,5

 

78

   

pastinaken

0,5

 

78

   

wortelpeterselie

0,5

 

78

   

radijs

0,3

  
   

knoflook

0,2

  
   

uien

0,2

  
   

sjalotten

0,2

  
   

bosuien

3

  
   

Solanaceae

5

  
   

Cucurbitaceae (met eetbare schil)

2

  
   

Cucurbitaceae (met niet-eetbare schil)

1

  
   

bloemkoolachtigen

0,1

  
   

spruitjes

0,5

  
   

sluitkool

5

  
   

Chinese kool

5

  
   

sla en dergelijke

10

  
   

witlof

2

 

78

   

kruiden

10

  
   

bonen (met peul)

5

  
   

erwten (met peul)

2

  
   

erwten (zonder peul)

0,3

  
   

rabarber

0,2

  
   

peulvruchten (droog)

0,2

  
   

lijnzaad

0,5

  
   

zonnebloempitten

0,5

  
   

kool- en raapzaad

0,5

  
   

thee

0,1*

  
   

hop

0,1*

  
   

karwij

2

  
   

tarwe, haver en gerst

0,5

  
   

rijst

3

  
   

vlees

0,05*

6)

 
   

melk

0,05*

6)

 
   

eieren

0,05*

6)

 
   

overige

0,02*

 

81

       

maleïnehydrazide

geen

maleïnehydrazide

wortelen

30

 

78

   

pastinaken

30

 

78

   

knoflook

15

  
   

uien

15

  
   

sjalotten

15

  
   

oliehoudende zaden

0,5*

  
   

aardappelen

50

  
   

thee

0,5*

  
   

hop

0,5*

  
   

vlees (behalve pluimveevlees)

0,05

 

78

   

lever (behalve pluimveelever)

0,05

 

78

   

nieren (behalve pluimveenieren)

0,5

 

78

   

overig vlees

0,02*

 

78

   

melk en melkproducten

0,2

26)

78

   

eieren

0,1

 

78

   

overige

0,2*

  
       

MCPA

      

a) plantaardige producten

zouten en esters en conjugaten van MCPA

som van MCPA en MCPB, met in begrip van zouten en esters en conjugaten van MCPA en MCPB, uitgedrukt als MCPA

bonen (zonder peul)

0,1

 

77

   

erwten (met peul)

0,1

 

77

   

erwten (zonder peul)

0,1

 

77

   

bonen (peulvruchten)

0,1

 

77

   

erwten (peulvruchten)

0,1

 

77

   

oliehoudende zaden

0,1*

  
   

thee

0,1*

  
   

hop

0,1*

  
   

overige plantaardige producten

0,05*

 

77

b) dierlijke producten

MCPA-thioe-

thyl

som van MCPA en MCPB en MCPA-thioe-

thyl, uitgedrukt als MCPA

vlees (behalve eetbare slachtafvallen)

0,1*

  
   

eetbare slachtafvallen

0,5*

 

77

   

melk en melkproducten

0,05*

 

77

   

eieren

0,05*

 

77

       

MCPB

      

a) plantaardige producten

zouten en esters en conjugaten van MCPB

zie MCPA

zie MCPA

  

77

b) dierlijke producten

geen

zie MCPA

zie MCPA

  

77

       

metalaxyl

geen

som van mengsels samenstellende isomeren, inclusief metalaxyl-M,

uitgedrukt als som van de isomeren

citrusvruchten

0,5

  
   

pitvruchten

1

  
   

tafeldruiven

2

  
   

wijndruiven

1

  
   

aardbeien (andere dan bosaardbeien)

0,5

  
   

wortelen

0,1

  
   

mierikswortel

0,1

  
   

pastinaken

0,1

  
   

radijs

0,1

  
   

knoflook

0,5

  
   

uien

0,5

  
   

sjalotten

0,5

  
   

bosuien

0,2

  
   

tomaten

0,2

  
   

pepers (paprika’s)

0,5

  
   

komkommers

0,5

  
   

meloenen

0,2

  
   

watermeloenen

0,2

  
   

bloemkoolachtigen

0,2

 

78

   

sluitkool

1

  
   

boerenkool

0,2

  
   

veldsla

0,2

 

78

   

sla

2

  
   

andijvie

1

  
   

witlof

0,3

  
   

kruiden

2

 

78

   

prei

0,2

  
   

oliehoudende zaden

0,1*

  
   

thee

0,1*

  
   

hop

10

  
   

overige

0,05*

  
       

oxamyl

geen

oxamyl

mandarijnen, clementines en soortgelijke kruisingen van citrusvruchten

0,02

 

80

   

tomaten

0,02

 

80

   

pepers (paprika’s)

0,02

 

80

   

aubergines

0,02

 

80

   

komkommers

0,02

 

80

   

augurken

0,02

 

80

   

courgettes

0,03

 

80

   

oliehoudende zaden

0,02*

  
   

thee

0,02*

  
   

hop

0,02*

  
   

overige plantaardige producten

0,01*

 

80, 86

       

quinoxyfen

geen

quinoxyfen

appelen

0,05

 

80

   

abrikozen

0,05

 

80

   

kersen

0,3

  
   

perziken, nectarines en soortgelijke kruisingen daaronder begrepen

0,05

 

80

   

tafel- en wijndruiven

1

  
   

aardbeien (andere dan bosaardbeien)

0,3

  
   

Ander klein fruit en besvruchten (voor zover niet wild)

2

 

80

   

Cucurbitaceae(met niet-eetbare schil)

0,05

  
   

artisjokken

0,3

 

80

   

oliehoudende zaden

0,05*

  
   

thee

0,05*

  
   

hop

0,5

 

80

   

gerst en haver

0,2

  
   

overige plantaardige producten

0,02*

  
   

vlees

0,2

  
   

melk en melkproducten

0,05

  
   

eieren

0,02*

  
       

tolylfluanide

      

a) plantaardige producten

dimethylaminosulfoto-

luïdide

som van tolyl-

fluanide en dimethylaminosulfoto-

luïdide, uitgedrukt als tolylfluanide

pitvruchten

3

 

77

   

kersen

1

  
   

pruimen

0,5

 

77

   

tafel- en wijndruiven

5

  
   

aardbeien (andere dan bosaardbeien)

5

 

77

   

Rubussoorten (andere dan wilde vruchten)

5

 

77

   

Ander klein fruit en besvruchten (voor zover niet wild)

5

 

77

   

knoflook

0,5

 

77

   

uien

0,5

 

77

   

sjalotten

0,5

 

77

   

tomaten

3

 

77

   

pepers (paprika’s)

2

 

77

   

aubergines

3

 

77

   

Cucurbitaceae (met eetbare schil)

2

 

77

   

Cucurbitaceae (met niet-eetbare schil)

0,3

 

77

   

broccoli

1

 

77

   

sla en dergelijke

20

 

77

   

bonen (met peul)

3

 

77

   

erwten (met peul)

3

 

77

   

prei

3

 

77

   

oliehoudende zaden

0,1*

  
   

thee

0,1*

  
   

hop

50

 

77

   

overige plantaardige producten

0,05*

 

82

b) dierlijke producten

dimethylaminosulfoto-

luïdide

bepaald als dimethylaminosulfotoluï- dide, uitgedrukt als tolylfluanide

vlees

0,1*

  
   

melk en melkproducten

0,02*

 

77

   

eieren

0,1*

  
       

trifloxystrobin

geen

trifloxystrobin

citrusvruchten

0,3

  
   

pitvruchten

0,5

  
   

abrikozen

1

  
   

kersen

1

  
   

perziken, nectarines en soortgelijke kruisingen daaronder begrepen

1

  
   

pruimen

0,2

  
   

tafel- en wijndruiven

5

  
   

aardbeien (andere dan bosaardbeien)

0,5

  
   

aalbessen(rood, zwart en wit)

1

  
   

kruisbessen (Cynorrhodom)

1

  
   

bananen

0,05

  
   

papaja’s

1

 

78

   

wortelen

0,05

 

78

   

tomaten

0,5

  
   

Cucurbitaceae(met eetbare schil)

0,2

  
   

meloenen

0,3

  
   

watermeloenen

0,2

 

78

   

bonen (met peul)

0,5

  
   

oliehoudende zaden

0,05*

  
   

thee

0,05*

  
   

hop

30

  
   

tarwe

0,05

  
   

gerst

0,2

  
   

melk

0,01*

  
   

overige

0,02*

  

Bijlage B

Bestrijdingsmiddel, bestanddeel daarvan of omzettingsproduct

Omzettingsproducten inbegrepen in toegelaten maximumgehalten

Maximumgehalten aan residuen uitgedrukt als

Toegelaten maximumgehalten aan residuen (mg/kg)

Voet-

noot

Mo-

tief

etoxazool

geen

etoxazool

citrusvruchten

0,1

 

77

   

abrikozen

0,1

 

77

   

perziken, nectarines en soortgelijke kruisingen daaronder begrepen

0,1

 

77

   

aardbeien (andere dan bosaardbeien)

0,2

 

77

   

tomaten

0,1

 

77

   

aubergines

0,1

 

77

   

Cucurbitaceae (met niet-eetbare schil)

0,05

 

77

   

oliehoudende zaden

0,05*

 

77

   

thee

0,05*

 

77

   

hop

0,05*

 

77

   

overige plantaardige producten

0,02*

 

77

       

indoxacarb

geen

som van S- en R-isomeer

noten

0,05

 

77

   

appelen

0,5

 

77

   

overige pitvruchten

0,3

 

77

   

abrikozen

0,3

 

77

   

perziken, nectarines en soortgelijke kruisingen daaronder begrepen

0,3

 

77

   

tafel- en wijndruiven

2

 

77

   

aalbessen (rood, zwart en wit)

1

 

77

   

kruisbessen (Cynorrhodom)

1

 

77

   

tomaten

0,5

 

77

   

pepers (paprika’s)

0,3

 

77

   

aubergines

0,5

 

77

   

Cucurbitaceae (met eetbare schil)

0,2

 

77

   

Cucurbitaceae (met niet-eetbare schil)

0,1

 

77

   

bloemkoolachtigen

0,3

 

77

   

sluitkool

3

 

77

   

Chinese kool

0,2

 

77

   

boerenkool

0,2

 

77

   

sla

2

 

77

   

andijvie

2

 

77

   

kruiden

2

 

77

   

artisjokken

0,1

 

77

   

sojabonen

0,5

 

77

   

overige oliehoudende zaden

0,05*

 

77

   

thee

0,05*

 

77

   

hop

0,05*

 

77

   

overige plantardige producten

0,02*

 

77

   

vlees en eetbare slachtafvallen

0,01*

 

77

   

vet

0,3

 

77

   

melk

0,02

 

77

   

room

0,3

 

77

   

eieren

0,01*

 

77

       

mesosulfuron-

geen

mesosulfuron

oliehoudende zaden

0,02*

 

77

methyl

  

thee

0,02*

 

77

   

hop

0,02*

 

77

   

overige plantaardige producten

0,01*

 

77

       

1-methylcyclopropeen

geen

1-methylcyclopropeen

oliehoudende zaden

0,02*

 

77

   

thee

0,02*

 

77

   

hop

0,02*

 

77

   

overige plantaardige producten

0,01*

 

77

       

triticonazool

geen

triticonazool

oliehoudende zaden

0,02*

 

77

   

thee

0,02*

 

77

   

hop

0,02*

 

77

   

overige plantaardige producten

0,01*

 

77

Toelichting

Deze regeling strekt tot uitvoering van:

– richtlijn nr. 2007/27/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 15 mei 2007 (PbEU L 128) tot wijziging van bepaalde bijlagen bij de Richtlijnen 86/362/EEG, nr. 86/363/EEG en nr. 90/642/EEG van de Raad wat betreft maximumgehalten aan residuen van etoxazool, indoxacarb, mesosulfuron, 1-methylcyclopropeen, MCPA en MCPB, tolylfluanide en triticonazool, verder te noemen richtlijn 2007/27/EG;

– richtlijn nr. 2007/28/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 25 mei 2007 (PbEU L 135) tot wijziging van bepaalde bijlagen bij de richtlijnen 86/363/EEG en nr. 90/642/EEG van de Raad wat betreft maximumgehalten aan residuen van azoxystrobin, chloorfenapyr, folpet, iprodione, lambda-cyhalothrin, maleïnehydrazide, metalaxyl-M en trifloxystrobin, verder te noemen richtlijn 2007/28/EG;

– richtlijn nr. 2007/39/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 2007 (PbEU L. 165) tot wijziging van bijlage II bij richtlijn 90/642/EEG van de Raad wat betreft maximumgehalten aan residuen van diazinon, verder te noemen richtlijn 2007/39/EG; en van

– richtlijn nr. 2007/56/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 17 september 2007 (PbEU L 2438) tot wijziging van bepaalde bijlagen bij de richtlijnen nr. 86/362/EEG, nr. 86/363/EEG en nr. 90/642/EEG van de Raad wat betreft maximumgehalten aan residuen van azoxystrobin, chloort⁠halonil, deltamethrin, hexachloorbenzeen, ioxynil, oxamyl en quinoxyfen, verder te noemen richtlijn 2007/56/EG.

Voor producten van plantaardige oorsprong, met inbegrip van groenten en fruit, en granen worden residugehalten vastgesteld op een zodanig niveau als voor een effectieve gewasbescherming nodig is. Hierbij is de hoeveelheid residu zo klein mogelijk en tegelijk toxicologisch aanvaardbaar, mede gelet op de geschatte inname via de voeding. De maximumgehalten aan residuen (MRL’s) komen overeen met de bovengrens van de hoeveelheden residu die naar verwachting in producten kunnen worden gevonden wanneer goede landbouwpraktijken in acht zijn genomen.

De MRL’s voor bestrijdingsmiddelen worden voortdurend opnieuw bekeken en gewijzigd om rekening te houden met nieuwe gegevens en informatie. Dat leidt tot de volgende vaststellingen.

– Richtlijn 2007/27/EG stelt voor de bestrijdingsmiddelen etoxazool, indoxacarb, mesosulfuron,

– 1-methylcyclopropeen, MCPA en MCPB, tolylfluanide en triticonazool MRL’s vast. Deze MRL’s zijn voorlopig vastgesteld overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder f), van richtlijn 91/414/EEG en behoudens wijzigingen worden de gehalten definitief vanaf 5 juni 2011.

– Richtlijn 2007/28/EG stelt voor de bestrijdingsmiddelen azoxystrobin, chloorfenapyr, folpet, iprodione, lambda-cyhalothrin, maleïnehydrazide, metalayl-M en trifloxystrobin MRL’s vast. De MRL’s van iprodione, maleïnehydrazide en trifloxystrobin zijn voorlopig vastgesteld overeenkomstig artikel 4, lid1, onder f), van richtlijn 91/414/EEG. De MRL voor melk en melkproducten van maleïnehydrazide is voorlopig vastgesteld tot en met 30 juni 2008 in afwachting van de indiening van gegevens door de aanvrager. Als op die datum nog geen gegevens zijn ontvangen, zal de MRL worden ingetrokken.

– Richtlijn 2007/39/EG stelt voor het bestrijdingsmiddel diazinon MRL’s vast.

– Richtlijn 2007/56/EG stelt voor de bestrijdingsmiddelen azoxystrobin, chloorthalonil, deltamethrin, hexachloorbenzeen, ioxynil, oxamyl en quinoxyfen MRL’s vast.

De MRL’s voor deltamethrin zijn tijdelijk geldig tot 1 november 2008, in afwachting van de herziening van bijlage III bij Richtlijn 91/414/EEG en de nieuwe registratie van deltamethrinformuleringen op het niveau van de lidstaten. De MRL’s voor ioxynil, oxamyl en quinoxyfen zijn voorlopig vastgesteld overeenkomstig artikel 4, lid I, onder f), van Richtlijn 91/414/EEG. Voor hexachloorbenzeen is een MRL voor pompoenzaad vastgesteld, aangezien deze stof als gevolg van milieuverontreiniging in pompoenzaad kan voorkomen in gehaltes hoger dan de ondergrens van de analytische bepaling.

Alle maatregelen die in bovengenoemde richtlijn zijn getroffen zijn in overeenstemming met de adviezen van het Permanent Comité voor voedselketen en diergezondheid.

Administratieve lasten

Deze regeling leidt niet tot administratieve lasten voor het bedrijfsleven.

In onderstaande transponeringstabel wordt het verband weergegeven tussen de richtlijnen 2007/27/EG, 2007/28/EG, 2007/39/EG en 2007/56/EG en deze Regeling.

Richtlijn

Warenwetregeling Residuen van bestrijdingsmiddelen

2007/27/EG

 

artikel 1, 2 en 3

geen omzetting

vereist

artikel 4

Bijlage II

artikel 5 en 6

geen omzetting

vereist

  

2007/28/EG

 

artikel 1 en 2

geen omzetting

vereist

artikel 3

Bijlage II

artikel 4 en 5

geen omzetting

vereist

  

2007/39/EG

 

artikel 1

geen omzetting

vereist

artikel 2

Bijlage II

artikel 3 en 4

geen omzetting

vereist

  

2007/56/EG

 

artikel 1 en 2

Bijlage II

artikel 3

Bijlage I en Bijlage II

artikel 4, 5 en 6

geen omzetting

vereist

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

  • 1

    Stcrt. 1984, 54; laatstelijk gewijzigd bij regeling van 6 november 2007 (Stcrt. 222).