Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2007, 209 pagina 9Overig

Verlenging benoeming lid CCMO

Besluit van 17 oktober 2007, nr. 07.003358, houdende verlenging van een benoeming van een lid van de Centrale commissie voor medisch-wetenschappelijk onderzoek

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 oktober 2007, kenmerk PG/E-2798265;

Gelet op artikel 14 van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De benoeming van prof. dr. E. van Leeuwen, wonende te Bloemendaal, als lid van de Centrale commissie voor medisch-wetenschappelijk onderzoek met terugwerkende kracht vanaf 1 september 2007 met een tweede termijn van 4 jaar te verlengen.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 17 oktober 2007.
Beatrix.
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,M. Bussemaker.