Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitStaatscourant 2007, 196 pagina 10Besluiten van algemene strekking

Mandaatbesluit LNV RDW

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 9 oktober 2007, nr. TRCJZ/2007/3139, houdende verlening van mandaat en machtiging aan ambtenaren van de RDW inzake de keuring en certificering van vervoermiddelen bestemd voor transport van dieren (Mandaatbesluit LNV RDW)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

In overeenstemming met de Minister van Verkeer en Waterstaat;

Besluit:

Artikel 1

De leden van de directie van de Dienst Wegverkeer, de technisch medewerkers, de technisch inspecteur specialist en de technisch inspecteur van de Dienst Wegverkeer worden gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vervoermiddelen te keuren voor het verkrijgen van een certificaat van goedkeuring als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Regeling Diervervoer 2007.

Artikel 2

De leden van de directie van de Dienst Wegverkeer, de technisch medewerkers, de administratief medewerkers, de technisch inspecteur specialist, de technisch inspecteur, de eerste medewerker IKS/KZ, de technisch-administratief coördinator en de behandelingsmedewerkers van de Dienst Wegverkeer worden gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te besluiten en stukken te ondertekenen betreffende het verlenen van certificaten van goedkeuring als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Regeling Dierenvervoer 2007.

Artikel 3

1. De ondertekening, bedoeld in artikel 1, luidt:

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:’

gevolgd door

‘LID VAN DE DIRECTIE VAN DE DIENST WEGVERKEER’

onderscheidenlijk

‘DE TECHNISCH MEDEWERKER VAN DE DIENST WEGVERKEER’

onderscheidenlijk

‘DE TECHNISCH INSPECTEUR SPECIALIST VAN DE DIENST WEGVERKEER’

onderscheidenlijk

‘DE TECHNISCH INSPECTEURS VAN DE DIENST WEGVERKEER’.

2. De ondertekening, bedoeld in artikel 2, luidt:

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:’

gevolgd door

‘LID VAN DE DIRECTIE VAN DE DIENST WEGVERKEER’

onderscheidenlijk

‘DE TECHNISCH MEDEWERKER VAN DE DIENST WEGVERKEER’

onderscheidenlijk

‘DE ADMINISTRATIEF MEDEWERKER VAN DE DIENST WEGVERKEER’

onderscheidenlijk

‘DE TECHNISCH INSPECTEUR SPECIALIST VAN DE DIENST WEGVERKEER’

onderscheidenlijk

‘DE TECHNISCH INSPECTEUR VAN DE DIENST WEGVERKEER’

onderscheidenlijk

‘DE EERSTE MEDEWERKER IKS/KZ VAN DE DIENST WEGVERKEER’

onderscheidenlijk

‘DE TECHNISCH-ADMINISTRATIEF COÖRDINATOR VAN DE DIENST WEGVERKEER’

onderscheidenlijk

‘DE BEHANDELINGSMEDEWERKER VAN DE DIENST WEGVERKEER’.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als Mandaatbesluit LNV RDW.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, G. Verburg.