Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2007, 17 pagina 9Besluiten van algemene strekking

Besluit houdende benoeming leden commissie risicobeoordeling nieuwe drugs

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 januari 2007, nr. VGP/ADT 2742349 houdende benoeming van de leden van de commissie risicobeoordeling nieuwe drugs

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 4 van het Besluit Commissie risicobeoordeling nieuwe drugs 2003;

Besluit:

Artikel 1:

1. Te rekenen met ingang van 1 januari 2006 worden tot lid van de commissie risicobeoordeling nieuwe drugs benoemd:

a. hr. drs. W. Best, Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

b. mw. drs. E.N. Blok, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: Voedsel en Warenautoriteit (VWA) (tot 1 september 2006).

c. hr. A.J.J. de Bruin, Korps Landelijke Politiediensten: Unit Zuid-Nederland (Synthetische Drugs).

d. hr. drs. G.H.A. van Brussel, GG&GD Amsterdam.

e. mw. mr. E. van Duijnhoven, Ministerie van Justitie: Openbaar Ministerie.

f. hr. A. Elissen, Nationaal Netwerk Drugsexpertise (NND).

g. mw. mr. J.H. de Jager, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie; tevens voorzitter (vanaf 1 april 2006).

h. hr. dr. D.J. Korf, Universiteit van Amsterdam: Criminologisch Instituut Bonger.

i. mw. dr. M.W. van Laar, Trimbos-instituut, Focal Point.

j. hr. drs. M. Martena, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: Voedsel en Warenautoriteit (VWA) (vanaf 1 november 2006).

k. mw. mr. M.H.J. van de Mortel, Ministerie van Justitie, Landelijk Parket.

l. hr. dr. R.J.M. Niesink, Trimbos-instituut, Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS).

m. hr. dr. E.J.M. Pennings (vanaf 1 oktober 2006).

n. mw. dr. A.J. Poortman-van der Meer, Ministerie van Justitie: Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

o. mw. mr. J. de Quartel, Ministerie van Justitie, Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding.

p. mw. drs. I. de Vries, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu: Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC).

q. hr. prof. dr. F.A. de Wolff, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC): Laboratorium voor Toxicologie (tot 1 oktober 2006).

2. Te rekenen met ingang van 1 januari 2006 worden tot plaatsvervangend lid benoemd:

a. hr. ing. J.H.A. Heuvelmans, IGZ

d. hr. dr. R. ter Haar, Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde

g. mw. drs. W.M. de Zwart, VWS

h. hr. drs. T. Nabben, Instituut Bonger

b/j. hr. drs. P.C. Bragt, VWA

i. hr. dr. A.A.N. Cruts, Focal Point

k. mw. drs. M. Veltkamp, Landelijk Parket

l. hr. ir. P. van Dijk, DIMS

n. hr. dr. H. Huizer, NFI

o. hr. mr. J.L. Luijs, Ministerie van Justitie

p. mw. drs A. van Riel, NVIC

q. hr. dr. E.J.M. Pennings (tot 1 oktober 2006)

3. Tot secretaris van de commissie wordt benoemd dr. L.A.G.C.M. van Aerts (Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu, RIVM), en diens plaatsvervanger dr. J.C.G. van Amsterdam (RIVM).

Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, J.F. Hoogervorst.