Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2007, 169 pagina 7Overig

Rectificatie selectielijsten

Voor de gepubliceerde selectielijsten op het beleidsterrein Bestuurlijke en financiële organisatie lagere overheden [Staatscourant nr. 21, d.d. 30 januari 2007] voor de Minister van Algemene Zaken [C/S&A/06/3023], de Minister van Buitenlandse Zaken [C/S&A/06/3018], de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties [C/S&A/06/3027], de Minister van Defensie [C/S&A/06/3021], de Minister van Economische Zaken [C/S&A/06/3019], de Minister van Financiën [C/S&A/06/3028], de Minister van Justitie [C/S&A/06/3029], de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit [C/S&A/06/3022], de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap [C/S&A/06/3017], de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid [C/S&A/06/3020], de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer [C/S&A/06/3025], de Minister van Verkeer en Waterstaat [C/S&A/06/3026], de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport [C/S&A/06/3024] geldt:

343.

Handeling: Het publiceren van jaarlijkse overzichten van de specifieke uitkeringen uit het Gemeente- en Provinciewet

Periode: 1998 -

Grondslag: Financiële-verhoudingswet 1997, art. 20

Product: Jaarlijkse overzichten

Waardering: B 3