Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2007, 161 pagina 9Besluiten van algemene strekking

Implementatie richtlijn nr. 2007/3/EG

Bekendmaking van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 augustus 2007, houdende bekendmaking van de uitvoering van richtlijn 2007/3/EG van de Commissie van 2 februari 2007 (PbEU L 28)

20 augustus 2007

Nr. VGP/PSL 2793663

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

maakt bekend dat de Commissie van de Europese Gemeenschappen heeft vastgesteld richtlijn nr. 2007/3/EG van 2 februari 2007 (PbEU L 28) tot wijziging van de bijlagen I en II bij Richtlijn 96/74/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake textielbenamingen met het oog op de aanpassing aan de technische vooruitgang;

dat richtlijn nr. 2007/3/EG uiterlijk op 2 februari 2008 in de Nederlandse regelgeving moet zijn geïmplementeerd;

dat genoemde richtlijn reeds volledig in de Nederlandse regelgeving is geïmplementeerd door middel van artikel 18a, eerste lid, van het Textielartikelenbesluit (Warenwet).

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,namens deze,
de Directeur Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie,
A.M.P. van Bolhuis.