Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Algemene ZakenStaatscourant 2007, 156 pagina 4Benoemingen en ontslagen

Benoeming tot minister van Staat

Besluit van 21 juli 2007, nr. 07.002302 houdende benoeming van dr. P.H. Kooijmans tot minister van Staat

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Hebben besloten en besluiten:

te benoemen tot minister van Staat dr. P.H. Kooijmans.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Nederlandse Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van Ministers.

Tavarnelle, 21 juli 2007.
Beatrix.
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,J.P. Balkenende.