Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Nederlandsche BankStaatscourant 2007, 148 pagina 13Overig

Vaststelling beleidsregel

De Nederlandsche Bank N.V. doet hierbij mededeling van de vaststelling van de Beleidsregel van De Nederlandsche Bank N.V. van 1 augustus 2007, nr. Juza/2007/01410/IH, houdende uitgangspunten voor de beoordeling van het risicobeheer van alternatieve beleggingen van financiële ondernemingen en pensioenfondsen (Beleidsregel uitgangspunten beoordeling risicobeheer van alternatieve beleggingen). Deze beleidsregel geeft een hulpmiddel voor de beoordeling door financiële ondernemingen en pensioenfondsen van het risicobeheer van alternatieve beleggingen, zoals beleggingen in (paraplu) hedge fondsen of private equity.

De integrale tekst van de beleidsregel is gepubliceerd op de website van De Nederlandsche Bank N.V. (www.dnb.nl).

De Nederlandsche Bank N.V.,
D.E. Witteveen, directeur.