Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2007, 14 pagina 15Benoemingen en ontslagen

Benoemingen CSZ, Fonds PGO en CVZ

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in verband met het aflopen van de benoemingstermijnen van de besturen bij het College sanering zorginstellingen, het Fonds PGO en het College voor zorgverzekeringen nieuwe bestuursleden benoemd. Zoals aangekondigd in de brief over de positionering van de zelfstandige bestuursorganen in het nieuwe zorgstelsel (Kamerstukken II 2004-2005, 29689, nr. 7) is van deze gelegenheid gebruik gemaakt om de besturen te verkleinen, waarbij de leden ook operationele werkzaamheden gaan vervullen. In aanvulling op eerdere benoemingen bij de Nederlandse Zorgautoriteit en het College bouw zorginstellingen heeft dit geleid tot de volgende benoemingen:

Bij het College sanering zorginstellingen is met ingang van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2009 benoemd:

- de heer A.P.H. Rutgrink (voorzitter), beschikking van 18 december 2006 met kenmerk: MC-U-2737799.

Bij het Fonds PGO zijn met ingang van 17 december 2006 tot en met 16 december 2010 herbenoemd:

- de heer F.A.N.M. Clevers (voorzitter), beschikking van 18 december 2006 met kenmerk: MC-U-2736378;

- de heer mr. E.J.D. Haslinghuis, beschikking van 15 januari 2007 met kenmerk: MC-U-2742265.

Bij het College voor zorgverzekeringen zijn met ingang van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2010 benoemd:

- de heer dr. P.C. Hermans (voorzitter), beschikking van 28 december 2006 met kenmerk: DP&O-2740041

- de heer dr. A. Boer, beschikking van 28 december 2006 met kenmerk: DP&O-2740042

- de heer M. van Brouwershaven MPA RA, beschikking van 28 december 2006 met kenmerk: DP&O-2740043.