Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2007
Nr. 134

Gepubliceerd op 16 juli 2007Benoeming tot plv. voorzitter Adviescommissie Restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog

11 juli 2007

Nr. DCE/07/27547

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Op grond van artikel 3, vijfde en zesde lid, van het instellingsbesluit Adviescommissie Restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog;

Gelet op de voordracht van voornoemde Adviescommissie, 13 september 2004 en 25 juni 2007;

Besluit:

Artikel 1

Te rekenen met terugwerkende kracht vanaf 25 juni 2007 wordt het lid, mevrouw prof. mr. I.C. van der Vlies, benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de Adviescommissie Restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum waarop het in de Staatscourant is geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,R.H.A. Plasterk.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl