Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2007, 130 pagina 15Besluiten van algemene strekking

Wijziging Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 3 juli 2007, nr. VGP/PSL 2778364, houdende wijziging van de Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op:

– richtlijn nr. 2007/7/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 14 februari 2007 (PbEU L 43) tot wijziging van bepaalde bijlagen bij de richtlijnen nr. 86/362/EEG en nr. 90/642/EEG van de Raad wat betreft maximumgehalten aan residuen van atrazin, lambda-cyhalothrin, fenmedifam, methomyl, linuron, penconazool, pymetrozine, bifenthrin en abamectine,

– richtlijn nr. 2007/8/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 20 februari 2007 (PbEU L 63) tot wijziging van de bijlagen bij de richtlijnen nr. 76/895/EEG, nr. 86/362/EEG en nr. 90/642/EEG van de Raad wat betreft maximumgehalten aan residuen van fosfamidon en mevinfos,

– richtlijn nr. 2007/9/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 20 februari 2007 (PbEU L 63) tot wijziging van de bijlage bij richtlijn nr. 90/642/EEG van de Raad wat betreft maximumgehalten aan residuen van aldicarb,

– richtlijn nr. 2007/11/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 21 februari 2007 (PbEU L 63) tot wijziging van bepaalde bijlagen bij de richtlijnen nr. 86/362/EEG. nr. 86/363/EEG en nr. 90/642/EEG van de Raad wat betreft maximumgehalten aan residuen van acetamiprid, thiacloprid, imazosulfuron, methoxyfenozide, S-metholachloor, milbemectin en tribenuron, en

– richtlijn nr. 2007/12/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 26 februari 2007 (PbEU L 59) tot wijziging van bepaalde bijlagen bij richtlijn nr. 90/642/EEG van de Raad wat betreft maximumgehalten aan residuen van penconazool, benomyl en carbendazim,

alsmede gelet op artikel 1 van het Residubesluit;

Besluit:

Artikel I

Bijlage II bij de Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen1 wordt als volgt gewijzigd:

1. De specificaties, opgenomen bij de bestrijdingsmiddelen die tevens zijn vermeld in bijlage A bij deze regeling, worden vervangen door de in die bijlage opgenomen specificaties.

2. De in bijlage B genoemde bestrijdingsmiddelen worden met de in de kolommen opgenomen tekst op alfabetische wijze ingevoegd.

3. Aan het slot van het onderdeel Motief worden de volgende regels toegevoegd:

63. Aanpassing aan richtlijn 2007/7/EG van 14 februari 2007 (PbEU L 43).

64. Aanpassing aan richtlijn 2007/8/EG van 20 februari 2007 (PbEU L 63).

65. Aanpassing aan richtlijn 2007/9/EG van 20 februari 2007 (PbEU L 63).

66. Aanpassing aan richtlijn 2007/11/EG van 21 februari 2007 (PbEU L 63).

67. Aanpassing aan richtlijn 2007/12/EG van 26 februari 2007 (PbEU L 59).

68. De ondergrens van de analytische bepaling in noten is verlaagd tot 0,01* en is derhalve genomen in overige.

69. De maximumgehalten voor citrusvruchten, pitvruchten, overig fruit en groenten zijn verlaagd tot de ondergrens van de analytische bepaling en opgenomen in overige.

70. De maximumgehalten voor citrusvruchten, pecannoten, bananen, wortelen, pastinaken, bloemkool, spruitjes en aardappelen zijn verlaagd tot de ondergrens van de analytische bepaling en opgenomen in overige plantaardige producten.

71. De maximumgehalten voor citrusvruchten, pitvruchten, abrikozen, overige steenvruchten, overig fruit, bladgroenten (behalve kruiden) en aardappelen zijn verlaagd tot de ondergrens van de analytische bepaling en opgenomen in overige plantaardige producten.

72. De maximumgehalten voor Solanaceae (behalve tomaten, pepers en aubergines) zijn verlaagd tot de ondergrens van de analytische bepaling en opgenomen in overige.

73. De maximumgehalten voor Cucurbitaceae (met niet-eetbare schil) (behalve meloenen en watermeloenen) zijn verlaagd tot de ondergrens van de analytische bepaling en opgenomen in overige plantaardige producten.

Artikel II

1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 16 augustus 2007.

2. In afwijking van het eerste lid treedt artikel I ten aanzien van de bestrijdingsmiddelen benomyl, carbendazim en penconazool, voor wat betreft de MRL voor aardbeien, in werking met ingang van 28 augustus 2007 en ten aanzien van de bestrijdingsmiddelen acetamiprid, aldicarb, fosfamidon, imazosulfuron, methoxyfenozide, S-metolachloor, mevinfos, milbemectin, thiacloprid en tribenuron in werking met ingang van 2 september 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink.

Bijlage A

Bestrijdingsmiddel, bestanddeel daarvan of omzettingsproduct

Omzettingsproducten inbegrepen in toegelaten maximumgehalten

Maximumgehalten aan residuen uitgedrukt als

Toegelaten maximumgehalten aan residuen (mg/kg)

Voetnoot

Motief

abamectine

delta 8,9- isomeer van abamectine B1a

som van abamectine B1a en abamectine B1b en delta 8,9-isomeer van abamectine B1a

aardbeien (andere dan bosaardbeien)

0,1

  
   

bramen

0,1

  
   

frambozen

0,1

  
   

papaja’s

0,05

 

63

   

tomaten

0,02

  
   

pepers (paprika’s)

0,05

  
   

aubergines

0,02

  
   

Cucurbitaceae (met eetbare schil)

0,02

  
   

sla en dergelijke

0,1

  
   

kruiden

1

 

63

   

oliehoudende zaden

0,02*

  
   

thee

0,02*

  
   

hop

0,05

  
   

runderlever

0,02

1)

 
   

overig vlees

0,01*

1)

 
   

melk

0,005*

  
   

overige

0,01*

 

68

       
       

aldicarb

aldicarb-sulfoxide en aldicarb-sulfon

som van aldicarb en aldicarb-sulfoxide en aldicarb-sulfon, uitgedrukt als aldicarb

bolgewassen

0,05

 

65

   

oliehoudende zaden

0,05*

  
   

thee

0,05*

  
   

hop

0,05*

  
   

overige plantaardige producten

0,02*

 

65, 70

   

vlees

0,01*

  
   

melk

0,01*

  
   

eieren

0,01*

  
       
       

bifenthrin

geen

bifenthrin

citrusvruchten

0,1

  
   

pitvruchten

0,3

  
   

steenvruchten

0,2

  
   

tafel- en wijndruiven

0,2

  
   

aardbeien (andere dan bosaardbeien)

0,5

  
   

bramen

0,3

  
   

frambozen

0,3

  
   

aalbessen (rood, zwart en wit)

0,5

  
   

bananen

0,1

  
   

mango’s

0,3

 

63

   

papaja’s

0,5

 

63

   

Solanaceae

0,2

  
   

Cucurbitaceae (met eetbare schil)

0,1

  
   

bloemkoolachtigen

0,2

  
   

sluitkoolachtigen

1

  
   

sla en dergelijke

2

  
   

bonen (met peul)

0,5

  
   

erwten (met peul)

0,1

  
   

oliehoudende zaden

0,1*

  
   

thee

5

  
   

hop

10

  
   

tarwe, gerst, haver en triticale

0,5

  
   

overige plantaardige producten

0,05*

  
   

rundvet

0,1

  
   

overig vlees

0,05*

1)

 
   

melk

0,01*

  
   

eieren

0,01*

  
       
       

carbendazim

      
       

a) plantaardige producten

geen

som van benomyl en carbendazim, uitgedrukt als carbendazim

citrusvruchten

0,5

 

67

   

pitvruchten

0,2

  
   

abrikozen

0,2

  
   

kersen

0,5

  
   

perziken, nectarines en soortgelijke kruisingen daaronder begrepen

0,2

  
   

pruimen

0,5

  
   

tafeldruiven

0,3

  
   

wijndruiven

0,5

  
   

papaja’s

0,2

  
   

tomaten

0,5

  
   

aubergines

0,5

  
   

okra

2

  
   

spruitjes

0,5

  
   

bonen (met peul)

0,2

  
   

erwten (met peul)

0,2

  
   

sojabonen

0,2

  
   

gerst en haver

2

  
   

rogge, triticale en tarwe

0,1

  
   

overige granen

0,01*

  
   

overige plantaardige

0,1*

  
   

producten

   
       

b) dierlijke producten

geen

som van carbend⁠azim en thiofanaat-methyl, uitgedrukt als carbendazim

vlees

0,05*

  
   

melk- en melkproducten

0,05*

  
   

eieren

0,05*

  
       
       

lambda-cyhalothrin

geen

lambda-cyhalothrin

grapefruits

0,1

  
   

citroenen

0,2

  
   

lemmetjes

0,2

  
   

mandarijnen, clementines en soortgelijke kruisingen van citrusvruchten

0,2

  
   

sinaasappelen

0,1

  
   

pomelo’s

0,1

  
   

noten

0,05*

  
   

pitvruchten

0,1

  
   

abrikozen

0,2

  
   

perziken, nectarines en soortgelijke kruisingen daaronder begrepen

0,2

  
   

andere steenvruchten

0,1

  
   

tafel- en wijndruiven

0,2

  
   

aardbeien (andere dan bosaardbeien)

0,5

  
   

aalbessen (rood, zwart en wit)

0,1

  
   

kruisbessen (Cynorr⁠hodom)

0,1

  
   

wilde besvruchten en wilde vruchten

0,2

  
   

olijven (tafelolijven)

0,5

 

63

   

olijven (voor olie-extractie)

0,5

 

63

   

knolselderij

0,1

  
   

radijs

0,1

  
   

bosuien

0,05

  
   

tomaten

0,1

  
   

pepers (paprika’s)

0,1

  
   

aubergines

0,5

  
   

Cucurbitaceae (met eetbare schil)

0,1

  
   

Cucurbitaceae (met niet-eetbare schil)

0,05

  
   

suikermaïs

0,05

  
   

bloemkoolachtigen

0,1

  
   

spruitjes

0,05

  
   

sluitkool

0,2

  
   

bladkoolachtigen

1

  
   

sla en dergelijke

1

  
   

spinazie en dergelijke

0,5

  
   

kruiden

1

  
   

bonen (met peul)

0,2

  
   

erwten (met peul)

0,2

  
   

erwten (zonder peul)

0,2

  
   

bleekselderij

0,3

  
   

knolvenkel

0,3

 

63

   

prei

0,3

  
   

wilde paddestoelen

0,5

  
   

thee

1

  
   

hop

10

  
   

gerst

0,05

  
   

overige

0,02*

  
       
       

fenmedifam

geen

fenmedifam

aardbeien (andere dan bosaardbeien)

0,1

 

63

   

rode bieten

0,1

 

63

   

spinazie en dergelijke

0,5

 

63

   

kruiden

7

 

63

   

artisjokken

0,2

 

63

   

oliehoudende zaden

0,1*

 

63

   

thee

0,1*

 

63

   

hop

0,1*

 

63

   

overige

0,05*

  
       
       

fosfamidon

geen

fosfamidon

thee

0,02*

 

64

   

hop

0,02*

 

64

   

overige

0,01*

 

64, 69

       
       

linuron

geen

linuron

wortelen

0,2

  
   

knolselderij

0,5

  
   

pastinaken

0,2

  
   

wortelpeterselie

0,2

  
   

kruiden

1

  
   

bonen (zonder peul)

0,1

  
   

erwten (zonder peul)

0,1

  
   

bleekselderij

0,1

  
   

knolvenkel

0,1

 

63

   

oliehoudende zaden

0,1*

  
   

thee

0,1*

  
   

hop

0,1*

  
   

overige

0,05*

  
       
       

methomyl

geen

som van methomyl en thiodicarb, uitgedrukt als methomyl

grapefruits

0,5

  
   

citroenen

1

  
   

lemmetjes

1

  
   

mandarijnen, clementines en soortgelijke kruisingen van citrusvruchten

1

  
   

sinaasappelen

0,5

  
   

pomelo’s

0,5

  
   

pitvruchten

0,2

  
   

abrikozen

0,2

  
   

kersen

0,1

  
   

perziken, nectarines en soortgelijke kruisingen daaronder begrepen

0,2

  
   

pruimen

0,5

  
   

wijndruiven

1

  
   

radijs

0,5

  
   

tomaten

0,2

  
   

pepers (paprika’s)

0,2

 

63

   

aubergines

0,2

  
   

broccoli

0,2

  
   

sla

0,3

  
   

spinazie

0,05

  
   

kruiden

0,3

  
   

pinda’s

0,1

  
   

sojabonen

0,1

  
   

katoenzaad

0,1

  
   

thee

0,1*

  
   

hop

10

  
   

vlees

0,02*

  
   

melk

0,02*

  
   

eieren

0,02*

  
   

overige

0,05*

  
       
       

methoxyfenozide

      
       

a) plantaardige producten

geen

methoxyfenozide

citrusvruchten

1

 

66

   

pitvruchten

2

 

66

   

perziken, nectarines en soortgelijke kruisingen daaronder begrepen

0,3

 

66

   

tafel- en wijndruiven

1

 

66

   

kiwi’s

1

 

66

   

tomaten

2

 

66

   

pepers (paprika’s)

1

 

66

   

aubergines

0,5

  
   

bonen (met peul)

0,2

 

66

   

sojabonen

2

 

66

   

katoenzaad

2

 

66

   

overige oliehoudende zaden

0,05*

  
   

thee

0,05*

  
   

hop

0,05*

  
   

granen

0,05*

  
   

overige plantaardige producten

0,02*

 

66, 72

       
       

b) dierlijke producten

geen

methoxyfenozide

vlees

0,01*

 

66

   

melk en melkproducten

0,01*

 

66

   

eieren

0,01*

 

66

       
       

metolachloor

geen

metolachloor, inclusief andere mengsels van samenstellende isomeren, waaronder S-metolachloor

oliehoudende zaden

0,1*

 

66

   

thee

0,1*

 

66

   

hop

0,1*

 

66

   

overige plantaardige producten

0,05*

  
       
       

mevinfos

geen

som van E- en Z-isomeer

thee

0,02*

 

64

   

hop

0,02*

 

64

   

overige plantaardige producten

0,01*

 

64, 71

       
       

penconazool

geen

penconazool

pitvruchten

0,2

  
   

abrikozen

0,1

  
   

perziken, nectarines en soortgelijke kruisingen daaronder begrepen

0,1

  
   

tafel- en wijndruiven

0,2

  
   

aardbeien (andere dan bosaardbeien)

0,5

 

67

   

aalbessen (rood, zwart en wit)

0,5

  
   

tomaten

0,1

 

63

   

pepers (paprika’s)

0,2

 

63

   

aubergines

0,1

 

63

   

Cucurbitaceae (met eetbare schil)

0,1

 

63

   

Cucurbitaceae (met niet-eetbare schil)

0,1

  
   

artisjokken

0,2

  
   

thee

0,1*

  
   

hop

0,5

  
   

vlees

0,05*

1)

 
   

melk

0,01*

  
   

overige

0,05*

  
       
       

pymetrozine

geen

pymetrozine

citrusvruchten

0,3

  
   

abrikozen

0,05

  
   

perziken, nectarines en soortgelijke kruisingen daaronder begrepen

0,05

  
   

aardbeien (andere dan bosaardbeien)

0,5

 

63

   

bramen

3

 

63

   

frambozen

3

 

63

   

aalbessen (rood, zwart en wit)

0,1

 

63

   

tomaten

0,5

  
   

pepers (paprika’s)

1

  
   

aubergines

0,5

  
   

Cucurbitaceae (met eetbare schil)

0,5

  
   

Cucubitaceae (met niet-eetbare schil)

0,2

  
   

sluitkool

0,05

  
   

bladkoolachtigen

0,2

  
   

sla en dergelijke

2

  
   

kruiden

1

  
   

peulgroenten (vers)

1

  
   

katoenzaad

0,05

  
   

thee

0,1*

  
   

hop

15

  
   

vlees

0,01*

  
   

melk

0,01*

  
   

eieren

0,01*

  
   

overige

0,02*

  
       
       

thiacloprid

      
       

a) plantaardige producten

geen

thiacloprid

pitvruchten

0,3

  
   

abrikozen

0,3

  
   

kersen

0,3

  
   

perziken, nectarines en soortgelijke kruisingen daaronder begrepen

0,3

  
   

pruimen

0,1

 

66

   

aardbeien (andere dan bosaardbeien)

0,5

 

66

   

Rubussoorten (andere dan wilde vruchten)

1

 

66

   

Ander klein fruit en besvruchten (voorzover niet wild)

1

 

66

   

tomaten

0,5

  
   

pepers (paprika’s)

1

  
   

aubergines

0,5

  
   

Cucurbitaceae (met eetbare schil)

0,3

  
   

meloenen

0,2

 

66

   

watermeloenen

0,2

 

66

   

sla en dergelijke

2

 

66

   

kruiden

3

 

66

   

bonen (met peul)

1

 

66

   

kool- en raapzaad

0,3

 

66

   

overige oliehoudende zaden

0,05*

 

66

   

thee

0,05*

 

66

   

hop

0,05*

 

66

   

overige plantaardige producten

0,02*

 

73

       

b) dierlijke producten

geen

thiacloprid

vlees

0,05

 

66

   

lever

0,3

 

66

   

nieren

0,3

 

66

   

vet

0,05

 

66

   

overig vlees

0,01*

 

66

   

melk- en melkproducten

0,03

 

66

   

eieren

0,01*

 

66

Bijlage B

Bestrijdingsmiddel, bestanddeel daarvan of omzettingsproduct

Omzettingsproducten inbegrepen in toegelaten maximumgehalten

Maximumgehalten aan residuen uitgedrukt als

Toegelaten maximumgehalten aan residuen (mg/kg)

Voetnoot

Motief

acetamiprid

      
       

a) plantaardige producten

geen

acetamiprid

citrusvruchten

1

 

66

   

pitvruchten

0,1

 

66

   

abrikozen

0,1

 

66

   

kersen

0,2

 

66

   

perziken, nectarines en soortgelijke kruisingen daaronder begrepen

0,1

 

66

   

pruimen

0,02

 

66

   

tomaten

0,1

 

66

   

pepers (paprika’s)

0,3

 

66

   

aubergines

0,1

 

66

   

Cucurbitaceae (met eetbare schil)

0,3

 

66

   

veldsla

5

 

66

   

sla

5

 

66

   

katoenzaad

0,02

 

66

   

thee

0,1*

 

66

   

hop

0,1*

 

66

   

overige plantaardige producten

0,01*

 

66

       

b) dierlijke producten

IM-2-1

som van acetamiprid en metaboliet IM-2-1

lever

0,1

 

66

   

nieren

0,2

 

66

   

overig vlees

0,05*

 

66

   

melk en melkproducten

0,05*

 

66

   

eieren

0,05*

 

66

       
       

imazosulfuron

geen

imazosulfuron

thee

0,02*

 

66

   

hop

0,02*

 

66

   

overige plantaardige producten

0,01*

 

66

       
       

milbemectin

MA4 en 8,9Z-MA4

som van MA4 en 8,9Z-MA4, uitgedrukt als milbemectin

noten

0,1*

 

66

   

oliehoudende zaden

0,1*

 

66

   

thee

0,1*

 

66

   

hop

0,1*

 

66

   

overige plantaardige producten

0,05*

 

66

       
       

tribenuron-methyl

geen

tribenuron-methyl

thee

0,02*

 

66

   

hop

0,02*

 

66

   

overige plantaardige producten

0,01*

 

66

Toelichting

Deze regeling strekt tot gedeeltelijke uitvoering van richtlijn nr. 2007/7/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 14 februari 2007 (PbEU L 43) tot wijziging van bepaalde bijlagen bij de richtlijnen nr. 86/362/EEG en nr. 90/642/EEG van de Raad wat betreft maximumgehalten aan residuen van atrazin, lambda-cyhalothrin, fenmedifam, methomyl, linuron, penconazool, pymetrozine, bifenthrin en abamectine, namelijk voor wat betreft de daarin vastgestelde maximumgehalten aan residuen van lambda-cyhalothrin, fenmedifam, methomyl, linuron, penconazool, pymetrozine, bifenthrin en abamectine, verder te noemen richtlijn 2007/7/EG.

Omdat richtlijn 2007/7/EG ten aanzien van atrazin bepaalde dat reeds op 21 januari 2007 aan die richtlijn uitvoering moest zijn gegeven, werden de bepalingen betreffende atrazin geïmplementeerd middels de Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 maart 2007, nr. VGP/PSL 2752036, houdende wijziging van de Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen (Stcrt. nr. 55).

De regeling strekt tevens tot uitvoering van richtlijn nr. 2007/8/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 20 februari 2007 (PbEU L 63) tot wijziging van de bijlagen bij de richtlijnen nr. 76/895/EEG, nr. 86/362/EEG en nr. 90/642/EEG van de Raad wat betreft maximumgehalten aan residuen van fosfamidon en mevinfos, verder te noemen richtlijn 2007/8/EG; tot uitvoering van richtlijn nr. 2007/9/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 20 februari 2007 (PbEU L 63) tot wijziging van de bijlage bij richtlijn nr. 90/642/EEG van de Raad wat betreft maximumgehalten aan residuen van aldicarb, verder te noemen richtlijn 2007/9/EG; tot uitvoering van richtlijn nr. 2007/11/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 21 februari 2007 (PbEU L 63) tot wijziging van bepaalde bijlagen bij de richtlijnen nr. 86/362/EEG. nr. 86/363/EEG en nr. 90/642/EEG van de Raad wat betreft maximumgehalten aan residuen van acetamiprid, thiacloprid, imazosulfuron, methoxyfenozide, S-metholachloor, milbemectin en tribenuron, verder te noemen richtlijn nr. 2007/11/EG en tot uitvoering van richtlijn 2007/12/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 26 februari 2007 (PbEU L 59) tot wijziging van bepaalde bijlagen bij richtlijn nr. 90/642/EEG van de Raad wat betreft maximumgehalten aan residuen van penconazool, benomyl en carbendazim, verder te noemen richtlijn 2007/12/EG.

Voor producten van plantaardige oorsprong, met inbegrip van groenten en fruit, en granen worden residugehalten vastgesteld op een zodanig niveau als voor een effectieve gewasbescherming nodig is. Hierbij is de hoeveelheid residu zo klein mogelijk en tegelijk toxicologisch aanvaardbaar, mede gelet op de geschatte inname via de voeding. De maximumgehalten aan residuen (MRL’s) komen overeen met de bovengrens van de hoeveelheden residu die naar verwachting in producten kunnen worden aangetroffen wanneer goede landbouwpraktijken in acht zijn genomen.

De MRL’s voor bestrijdingsmiddelen worden voortdurend opnieuw bekeken en gewijzigd om rekening te houden met nieuwe gegevens en informatie. Bovendien worden regelmatig nieuwe bestrijdingsmiddelen opgenomen in richtlijnen.

Richtlijn 2007/7/EG stelt als gevolg hiervan voor de bestrijdingsmiddelen lambda-cyhalothrin, fenmedifam, methomyl, linuron, penconazool, pymetrozine, bifenthrin en abamectine nieuwe MRLs vast. De MRLs voor fenmedifam en linuron zijn voorlopig vastgesteld, overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder f), van richtlijn 91/414/EEG en behoudens wijzigingen worden deze gehalten definitief vanaf 7 maart 2011. Bij de vaststelling van MRLs voor abamectine is rekening gehouden met de toepassing van abamectine als diergeneesmiddel voor voedselproducerende dieren.

Richtlijn 2007/8/EG stelt als gevolg hiervan voor de bestrijdingsmiddelen fosfamidon en mevinfos en richtlijn 2007/9/EG voor het bestrijdingsmiddel aldicarb nieuwe MRLs vast.

Richtlijn 2007/11 stelt als gevolg hiervan voor de bestrijdingsmiddelen acetamiprid, thiacloprid, imazosulfuron, methoxyfenozide, S-methalochloor, milbemectin en tribenuron nieuwe MRL’s vast. Deze MRLs zijn voorlopig vastgesteld, overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder f), van richtlijn 91/414/EEG en behoudens wijzigingen worden deze gehalten definitief vanaf 21 maart 2011.

Richtlijn 2007/12/EG stelt voor penconazool, benomyl en carbendazim nieuwe MRL’s vast. De MRL van benomyl en carbendazim voor citrusvruchten is voorlopig vastgesteld tot 31 december 2007 in afwachting van indiening van gegevens door de aanvrager. Als op die datum nog geen gegevens zijn ontvangen, zal de MRL bij een richtlijn of een verordening worden ingetrokken.

Alle maatregelen die in bovengenoemde richtlijn zijn getroffen zijn in overeenstemming met de adviezen van het Permanent Comité voor voedselketen en diergezondheid.

Administratieve lasten

Deze regeling leidt niet tot administratieve lasten voor het bedrijfsleven.

In onderstaande transponeringstabel wordt het verband weergegeven tussen de richtlijnen 2006/92/EG en 2007/7/EG

Richtlijn

Regeling Residuen van bestrijdingsmiddelen

2007/7/EG

 

artikel 2

Bijlage II

artikel 3, 4 en 5

geen omzetting vereist

  

2007/8/EG

 

artikel 1,2 en 3

Bijlage II

artikel 4, 5 en 6

geen omzetting vereist

  

2007/9/EG

 

artikel 1

Bijlage II

artikel 2, 3, en 4

geen omzetting vereist

  

2007/11/EG

 

artikel 1,2 en 3

Bijlage II

artikel 4, 5 en 6

geen omzetting vereist

  

2007/12/EG

 

artikel 1

Bijlage II

artikel 2, 3 en 4

geen omzetting vereist

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

  • 1

    Stcrt. 1984, 54; laatstelijk gewijzigd bij regeling van 12 maart 2007 (Stcrt. 55)