Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatscourant 2007, 114 pagina 20Interne regelingen

Wijziging instellingsbesluit Commissie Stedelijke Distributie

Wijziging van het besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 20 januari 2005, nr. DGG/A 04/006683, tot instelling van een Commissie Stedelijke Distributie (Stcrt. 2005, nr. 17)

11 juni 2007

Nr. DGTL/WEGV/07 008123

Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel I

Artikel 3, tweede lid, van het besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 20 januari 2005, nr. DGG/A 04/006683, tot instelling van een Commissie Stedelijke Distributie1 wordt als volgt gewijzigd:

2. De leden zijn:

dhr. dr. E.J. Janse de Jonge (voorzitter)

mw. A.H. van Arenthals-Kramer Freher

dhr. C.J. Driessen

dhr. J.N. Willemse

dhr. C.A.Th. Werner.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 7 juni 2007.

Dit besluit zal met de bijbehorende toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Verkeer en Waterstaat, C.M.P.S. Eurlings.

Toelichting

Het instellingsbesluit Commissie Stedelijke Distributie is begin 2005 bekendgemaakt (Stcrt. 2005, 17). De voorzitter, de heer Sakkers, is op 6 juni 2007 gekozen tot voorzitter van Transport en Logistiek Nederland (TLN). Hoewel de formele benoeming per 1 september plaatsvindt, heeft de heer Sakkers aangegeven dat hij, in het belang van een onafhankelijke Commissie, iedere schijn van een belangenverstrengeling wil voorkomen en het voorzitterschap van de Commissie Stedelijke Distributie beschikbaar stelt.

In goed overleg met de heer Sakkers en de overige Commissieleden heb ik besloten de heer Janse de Jonge te benoemen tot nieuwe voorzitter per 7 juni 2007. De heer Janse de Jonge heeft, zoals gebruikelijk in deze functie, ruime ervaring in het bestuur van de decentrale overheid en was daarbij bovendien verantwoordelijk voor het vervoerbeleid.

Hiermee verwacht ik dat de Commissie optimaal in staat zal zijn de opgedragen taken op een onafhankelijke, deskundige en constructieve wijze te continueren.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

  • 1

    Zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 25 januari 2007, nr. DGTL/WEGV 07/005010 (Stcrt. 2007, nr. 18, pag. 8).