Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bureau Financieel ToezichtStaatscourant 2006, 88 pagina 44Overig

BFT Klachtenbeleid Notariaat Financieel Toezicht

Op 6 april 2005 heeft het Bestuur van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) het ‘BFT Klachtenbeleid Notariaat Financieel Toezicht’ goedgekeurd. Dit klachtenbeleid ligt voor een ieder ter inzage ten kantore van het BFT en is tevens te vinden op de website van het BFT (www.bureauft.nl).