Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatscourant 2006, 85 pagina 10Overig

Douanerechten/Indeling in de goederennomenclatuur van bepaalde LCD-monitoren

21 april 2006

Nr. CPP2006/915M

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Keten Douane

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten:

In dit besluit wordt het besluit van 8 juli 2005, nr. CPP2005/1372M ter zake van de indeling van bepaalde LCD-monitoren ingetrokken. De intrekking is spoedshalve reeds medegedeeld bij het telefaxbericht van 9 februari 2006, nr. BCPP 2006/389 M.

1. Intrekking van een beleidsbesluit

Op 29 december 2005 (PbEU L 346) is Verordening nr. 217/2005 van 23 december 2005 gepubliceerd. In deze Verordening is de indeling in de goederennomenclatuur van bepaalde LCD-monitoren vastgesteld. Deze verordening is in werking getreden op 18 januari 2006. In verband daarmede kan de indeling zoals verwoord in het beleidsbesluit van 8 juli 2005, nr. CPP2005/1372M niet meer worden toegepast.

Voorzover de LCD-monitoren beantwoorden aan de omschrijving als bedoeld in Verordening (EG) nr. 493/2005 (PbEU L82 van 31 maart 2005, blz.1) wordt de heffing van het douanerecht geschorst tot en met 31 december 2006.

Het besluit van 8 juli 2005, nr. CPP2005/1372M ter zake van de indeling van bepaalde LCD-monitoren is met ingang van 18 januari 2006 ingetrokken.

2. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 18 januari 2006.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 april 2006.
De Staatssecretaris van Financiën,
namens deze:
de directeur-generaal Belastingdienst, J. Thunnissen.