Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Rechtbank AmsterdamStaatscourant 2006, 68 pagina 27Overig

Vaststelling bijlage bestuursreglement rechtbank Assen

Bij besluit van het bestuur van de rechtbank Assen d.d. 23 maart 2006 is de bijlage bij het bestuursreglement van de rechtbank (Stcrt. 2002, nr. 177) opnieuw vastgesteld.

Bijlage als bedoeld in artikel 8.3, lid 1, van het bestuursreglement rechtbank Assen

Sector bestuursrecht

Algemene kamer

- De zittingen van de enkelvoudige en meervoudige kamer in bestuursrechtzaken, niet zijnde voorlopige voorzieningen of vreemdelingenzaken, worden gehouden op tijdig bekend gemaakte dagen en uren.

- De zittingen ter zake van verzoeken om een voorlopige voorziening in bestuursrechtzaken, niet zijnde vreemdelingenzaken, worden als regel gehouden op elke woensdag vanaf 9.30 uur.

Vreemdelingenkamer

- De zittingen in beroepszaken worden als regel gehouden op dinsdagen en donderdagen op nader te bepalen, tijdig bekendgemaakte tijdstippen.

- De zittingen in bewaringszaken worden als regel gehouden op maandagen, donderdagen en vrijdagen op nader te bepalen, tijdig bekend gemaakte tijdstippen.

- De zittingen in AC-zaken (de procedures waarbij de aanvraag binnen een bij AMvB te bepalen aantal uren is afgewezen, als bedoeld in artikel 69, lid 2, van de Vreemdelingenwet 2000) worden als regel gehouden op vrijdagen, als regel vanaf 9.30 uur.

- De zittingen ter zake van verzoeken om een voorlopige voorziening worden gehouden op nader te bepalen, tijdig bekendgemaakte dagen en tijdstippen.

Civiele sector

Handelszaken

- De schriftelijke rolzitting wordt als regel gehouden op elke woensdag om 10.00 uur.

Desbetreffende processtukken dienen uiterlijk om 10.00 uur overgelegd te zijn.

Voor het aanbrengen van nieuwe zaken geldt de termijn van artikel 125 lid 2 Rv.

- De faillissementszitting wordt als regel gehouden op elke dinsdag om 9.30 uur. Op deze zitting worden de faillissementsrekesten behandeld.

- Op de schuldsaneringszitting die als regel wordt gehouden op elke maandag om 9.00 uur worden de verzoeken tot toelating tot de schuldsanering behandeld.

- Op de schuldsaneringszitting die als regel wordt gehouden op elke dinsdag om 13.30 uur worden de beëindigingen van schuldsaneringen behandeld.

- Verificatievergaderingen worden als regel gehouden op de donderdagmorgen.

- De rekestenkamer houdt als regel zitting in de oneven weken op dinsdag om 11.30 uur. Op deze zitting worden handelszaken die met een verzoekschrift worden ingeleid behandeld.

- Kort gedingen en pleidooien worden gehouden op tijdig bekend gemaakte dagen en uren.

Familiezaken

- Op de maandag, dinsdag, woensdag en donderdag wordt als regel om 8.30 uur een familiezitting gehouden. Op de familiezittingen worden gezagzaken, voorlopige voorzieningen in echtscheidingszaken, omgangszaken, alimentatiezaken en andere familiezaken behandeld.

- De zittingen inzake ondertoezichtstellingen worden als regel gehouden op elke dinsdag en woensdag om 9.00 uur.

- De zitting van de tweede meervoudige kamer ter behandeling van familiezaken en BOPZ-zaken wordt als regel gehouden op de tweede en de vierde donderdag van de maand om 13.30 uur.

- De zittingen inzake alle overige familiezaken en BOPZ-zaken worden gehouden op tijdig bekend gemaakte dagen en uren.

Kantonsector

Hoofdplaats Assen

- De zittingen in burgerlijke en handelszaken alsmede pachtzaken worden als regel gehouden op maandagen om 13.30 uur.

- De zittingen met extra judiciële zaken worden als regel gehouden op maandagen om 09.00 uur.

- De zittingen in strafzaken worden als regel gehouden op de tweede en vierde woensdag van elke maand om 9.00 uur.

- De zittingen inzake Wet Mulderzaken worden als regel gehouden elke tweede en vierde woensdag van elke maand, na afloop van de strafzaken.

Nevenvestigingsplaats Emmen

- De zittingen in burgerlijke en handelszaken alsmede pachtzaken worden als regel gehouden op woensdagen om 10.00 uur.

- De zittingen met extra judiciële zaken worden als regel gehouden op woensdagen om 11.45 uur.

- De zittingen in strafzaken worden als regel gehouden op de eerste en derde donderdag van elke maand om 9.00 uur.

- De zittingen inzake Wet Mulderzaken worden als regel gehouden op de eerste en derde donderdag van elke maand , na afloop van de strafzaken.

Nevenzittingsplaats Meppel

- De zittingen in burgerlijke en handelszaken alsmede pachtzaken worden als regel gehouden op de tweede en vierde donderdag van elke maand om 10.00 uur.

- De zittingen met extra judiciële zaken worden als regel gehouden op de tweede en vierde donderdag van elke maand om 9.30 uur.

- De zittingen in strafzaken worden als regel gehouden op de vierde dinsdag van elke maand om 9.00 uur.

- De zittingen inzake Wet Mulderzaken worden als regel gehouden op de vierde dinsdag van elke maand, na afloop van de strafzaken.

Strafsector

- De meervoudige strafkamer houdt als regel eenmaal per week zitting op de dinsdag om 9.00 uur en wordt in de middag hervat. Incidenteel houdt de meervoudige strafkamer zitting op de vrijdag om 9.00 uur en wordt in de middag hervat.

- Behandeling van zaken in enkelvoudige en meervoudige strafraadkamer geschiedt als regel op donderdagen vanaf 9.00 uur.

- De politierechter houdt als regel wekelijks zitting op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag om 9.00 uur en wordt in de middag hervat.

- De economische politierechter houdt zitting op de eerste dinsdag van de maand om 9.00 uur.

- De kinderrechter voor strafzaken houdt als regel driemaal per maand op de donderdag zitting om 9.00 uur.