Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Algemene RekenkamerStaatscourant 2006, 5 pagina 25Overig

Nevenfuncties college, leden in buitengewone dienst en secretaris van de Algemene Rekenkamer

Stand per 1 januari 2006

President drs. Saskia J. Stuiveling

1. lid bestuur stichting Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam;

2. lid raad van toezicht RO theater, Rotterdam;

3. lid raad van toezicht museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam;

4. lid bestuur stichting Trustfonds Rijksakademie voor Beeldende Kunst, Amsterdam;

5. lid raad van toezicht vereniging Trustfonds Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR);

6. lid advisory board Rotterdam School of Management EUR;

7. lid bestuur stichting tot Beheer van Aandelen in het Financieele Dagblad Holding B.V., Amsterdam;

8. lid selectiecommissie Eisenhower Exchange Fellow 2007;

9. ad-hoc interviewer maandblad Management Scope;

10. ad-hoc functies binnen de Partij van de Arbeid.

Nrs. 1 t/m 10:

Enkele vergaderingen per jaar; onbezoldigd met uitzondering van nr. 7.

Comités van Aanbeveling:

1. landelijk Congres der Bestuurskunde;

2. landelijke Kamer der Verenigingen;

3. stichting Oogfonds Nederland;

4. stichting Nederlands Gesprek Centrum;

5. leerstoel Andrés Bello, universiteit Leiden;

6. historische reeks ‘de Rekenmeesters’;

7. ARMINIUS, podium voor kunst, cultuur en debat, Rotterdam;

8. stichting Correspondentie

Desiderius Erasmus.

Collegelid drs. P. Zevenbergen

1. voorzitter stichting A.A. van Beekfonds, Rotterdam;

2. vice-voorzitter Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie, Woerden;

3. lid commissie voor ethiek en good governance van de Union Cycliste Internationale;

4. lid algemeen bestuur Gastmann Wichersstichting, Den Haag;

5. voorzitter bestuur stichting Oude Hollandse Kerken, Leiden;

6. voorzitter raad van toezicht stichting Stadswonen, Rotterdam (voorheen Stichting Studentenhuisvesting);

7. lid bestuur stichting Adviesbureau Onroerende Zaken, Rotterdam;

8. voorzitter commissie Bier van het Productschap Dranken;

9. voorzitter stichting Bosch van Rosenthal, Voorst;

10. lid bestuur stichting Restauratie Ibach-orgel, Bergen op Zoom.

Comité van Aanbeveling:

1. vereniging Vrienden van de Delftse Botanische Tuin.

Nrs. 1 t/m 5 en 9 en 10

tijdbeslag: enkele vergaderingen per jaar

bezoldiging: geen.

Nrs. 6 en 7

tijdbeslag: enkele vergaderingen per jaar

bezoldiging: presentiegeld.

Nr. 8

tijdsbeslag: enkele vergaderingen per jaar

bezoldiging: vaste vergoeding volgens SER-normen.

Collegelid drs. G. de Jong

1. lid bestuur stichting Van Bommel Van Dam te Venlo;

2. columnist Friesch Dagblad;

3. lid bestuur vereniging Het Friesch Dagblad/raad van commissarissen Friesch Dagblad Holding B.V.;

4. lid bestuur Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies;

5. voorzitter Interdepartementaal Beleidsonderzoek romp AWBZ;

6. lid bestuur Vereniging van Eigenaren bungalowpark Beek en Brink, Zorgvlied;

7. lid redactie Christen Democratische Verkenningen;

8. voorzitter raad van toezicht stichting Horizon, Rotterdam.

Nrs. 1, 3, 4 en 7

tijdbeslag: enkele vergaderingen per jaar

bezoldiging: geen.

Nr. 2

tijdbeslag: één column per maand

bezoldiging: geen.

Nr. 5

tijdbeslag: een vergadering per

3 weken

bezoldiging: uurvergoeding ten

gunste Algemene Rekenkamer.

Nr. 6

tijdsbeslag: 3 vergaderingen per jaar

bezoldiging: geen.

Nr. 8

tijdsbeslag: aantal vergaderingen per jaar

bezoldiging: vaste vergoeding.

Secretaris, jhr. mr. W.M. de Brauw

1. lid raad van commissarissen Triodos Bank N.V. en Triodos Holding NV, Zeist;

2. lid bestuur stichting Phoenix, Zeist;

3. lid bestuur stichting Stoutenburg-de Jonge, Zierikzee;

4. lid bestuur stichting De Brauw, Den Haag;

5. lid ‘outer circle’ van Top Executive Coaching, Maarsbergen.

Comité van Aanbeveling:

1. stichting Vrienden van de Zonnehuizen Veldheim Stenia, Zeist.

Nr. 1

tijdbeslag: circa zes avond- en twee zaterdagvergaderingen per jaar

bezoldiging: vast bedrag per jaar.

Nrs. 2 t/m 5

tijdbeslag: enkele vergaderingen per jaar

bezoldiging: geen.

Lid in buitengewone dienst drs. P.W. Doop

Hoofdfunctie: partner Deloitte.

Nevenfuncties:

1. lid dagelijks bestuur stichting Christelijke Pers, Utrecht;

2. voorzitter raad van toezicht stichting Confessioneel Onderwijs Lucas, Den Haag;

3. voorzitter raad van toezicht stichting Bartimeus, Doorn/Zeist;

4. lid raad van toezicht stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

Nr. 1

tijdbeslag: 4 avondvergaderingen per jaar

bezoldiging: vast bedrag per vergadering.

Nrs. 2 en 3

tijdbeslag: 6 avondvergaderingen per jaar

bezoldiging: geen.

Nr. 4

tijdbeslag: minimaal 4 vergaderingen per jaar

bezoldiging: vergoeding ten gunste van Deloitte.

Lid in buitengewone dienst prof. dr. M.J.W. van Twist

Hoofdfunctie: directeur Berenschot Procesmanagement BV.

Nevenfuncties:

1. decaan Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, Den Haag;

2. bijzonder hoogleraar publiek/private samenwerking, Radboud Universiteit Nijmegen;

3. voorzitter vereniging voor bestuurskunde;

4. voorzitter commissie van toezicht bijzondere leerstoel Strategische Allianties, Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds;

5. lid redactie tijdschrift Bestuurswetenschappen;

6. columnist Staatscourant;

7. lid raad van advies Algemene Bestuursdienst (ABD) en het bureau ABD;

8. lid procescommissie evaluatie Schipholbeleid;

9. lid redactie wetenschappelijk tijdschrift M&O

10. lid raad voor het landelijk gebied.

Nr. 1

tijdbeslag: 1 à 2 dagen per week

bezoldiging: vast bedrag per dag.

Nr. 2

tijdbeslag: 1 dag per week

bezoldiging: via hoofdfunctie.

Nr. 3

tijdbeslag: 10 dagen per jaar

bezoldiging: geen.

Nr. 6

tijdbeslag: 5 columns per jaar

bezoldiging: vast bedrag per column.

Nrs. 4, 5 en 7

tijdbeslag: enige vergaderingen/

dagdelen per jaar

bezoldiging: geen.

Nr. 8

tijdbeslag: enige vergaderingen/

dagdelen per jaar

bezoldiging: vast bedrag, vooralsnog geen gebruik van gemaakt.

Nr. 9

tijdbeslag: 6 avondvergaderingen

per jaar

bezoldiging: vast bedrag.

Nr. 10

tijdbeslag: 1 dag per week

bezoldiging: vast bedrag.