Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2006
Nr. 253

Gepubliceerd op 29 december 2006Registratie aanduidingen politieke groeperingen

Registratie van aanduidingen van politieke groeperingen t.b.v. de verkiezingen provinciale staten op 7 maart 2007

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van provinciale staten maakt, gelet op artikel G2, 5e lid van de Kieswet, bekend dat op 21 december 2006 is besloten de volgende aanduiding van de genoemde politieke groepering te registreren in het Register voor de verkiezing van de leden van provinciale staten Zuid-Holland en dat als gemachtigde van deze groepering en diens plaatsvervanger de volgende personen zijn aangewezen:

Aanduiding

Gemachtigde

Plaatsvervanger

Lokaal Zuid-Holland

De heer B.G. Euser

De heer E.P.M. de Lange

 

Oranje Nassaulaan 8

Pijnboomweg 19

 

3161 BC Rhoon

2803 KA Gouda

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan de natuurlijke of rechtspersoon, die door de beschikking rechtstreeks in zijn belang is getroffen, daartegen beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet op grond van artikel G5, 2e lid onder a, van de Kieswet, uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van deze kennisgeving (uiterlijk 27 december 2006) worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak voornoemd, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Nadere inlichtingen betreffende de registratie worden verstrekt door Bureau Verkiezingen van de Dienst Burgerzaken, Spui 70.

Den Haag, 21 december 2006.
De voorzitter van het centraal stembureau,
W.J. Deetman.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl