Wijziging bedragen WWB

Bekendmaking van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 december 2006, W&B/URP/2006/95398, betreffende herziening van normen en bedragen genoemd in de Wet werk en bijstand met ingang van 1 januari 2007

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt op grond van de artikelen 38, zesde lid, en 39, derde lid, van de Wet werk en bijstand bekend, dat met ingang van 1 januari 2007:

1. in artikel 20, eerste lid, «€ 208,71» wordt herzien in: € 213,72; «€ 417,42» in: € 427,44 en «€ 812,67» in: € 832,15;

2. in artikel 20, tweede lid, «€ 450,29» wordt herzien in: € 461,09; «€ 659,00» in: € 674,81 en «€ 1.054,25» in: € 1.079,52;

3. in artikel 21«€ 603,96» wordt herzien in: € 618,43; «€ 845,54» in: € 865,80 en «€ 1.207,91» in: € 1.236,86;

4. in artikel 22 «€ 918,62» wordt herzien in: € 944,86; «€ 1.140,54» in: € 1.163,67; «€ 1.269,92» in: € 1.295,10 en «€ 1.269,92» in: € 1.295,10;

5. in artikel 23, eerste lid, «€ 268,96» wordt herzien in: € 275,42 en «€ 418,37» in: € 428,41;

6. in artikel 23, tweede lid, «€ 51,00» wordt herzien in: € 52,00 en € 73,00» in: € 75,00;

7. in artikel 25, tweede lid, «€ 241,58» wordt herzien in: € 247,37;

8. in artikel 31, tweede lid, onderdelen j en o, «€ 2.066,00» wordt herzien in: € 2.115,00 en «€ 173,00» in: € 177,00;

9. in artikel 33, tweede lid, «€ 289,55» wordt herzien in: € 294,50 en «€ 520,14» in: € 529,03;

10. in artikel 33, vijfde lid, «€ 17,15» wordt herzien in: € 17,35 en «€ 34,30» in: € 34,70;

11. in artikel 34, tweede lid, «€ 43.700,00» wordt herzien in: € 44.300,00;

12. in artikel 34, derde lid «€ 5.180,00» wordt herzien in: € 5.245,00 en «€ 10.360,00» telkens in: € 10.490,00;

13. in artikel 35, tweede lid, «€114,00» wordt herzien in: € 115,00;

14. in artikel 36, vijfde lid, «€ 473,00 » wordt herzien in: € 478,00; «€ 425,00» in: € 430,00 en «€ 331,00» in: € 336,00.

’s-Gravenhage, 12 december 2006.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,namens deze,
de directeur Werk en Bijstand,
P.G. Lugtenburg.

Toelichting

Bij de regeling van 31 oktober 2006 (Stcrt. 218) is het wettelijk minimumloon met ingang van 1 januari 2007 vastgesteld op € 1.300,80 per maand. Bovendien veranderen met ingang van 1 januari 2007 de belastingtarieven en de AWBZ-premie. In verband hiermee zal het netto minimumloon, bedoeld in artikel 37 van de Wet werk en bijstand (WWB) eveneens veranderen. Als gevolg hiervan wijzigen tevens de aan het netto minimumloon gekoppelde bijstandsnormen. Hieronder volgt de berekening van het nettominimumloon (A) alsmede van de bijstandsnorm per 1 januari 2007 voor gehuwden, een alleenstaande ouder en een alleenstaande van 21 jaar tot 65 jaar (B).

stcrt-2006-251-p8-SC78621-1.gif

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

namens deze,

de directeur Werk en Bijstand,

P.G. Lugtenburg.

Naar boven