Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Autoriteit Financiële MarktenStaatscourant 2006, 251 pagina 48Overig

Begroting 2007 Stichting Autoriteit Financiële Markten

Mededeling van de Autoriteit Financiële Markten ex artikel 1:30 Wet financieel toezicht, artikel 35 lid 8 Wet toezicht accountantsorganisaties, artikel 9 lid 6 Wet toezicht financiële verslaggeving.

Het document op basis waarvan de Minister van Financiën zijn instemming heeft gegeven aan de begroting van de AFM voor 2007 is gepubliceerd op de website van de Stichting Autoriteit Financiële Markten (www.afm.nl).

Bedragen x € 1.000

Begroting 2007

Lasten doorlopend toezicht

 

53.977

– Toezicht aanbieders

26.581

 

– Toezicht adviseurs en bemiddelaars

8.540

 

– Toezicht effectenuitgevende instellingen

10.413

 

– Toezicht infrastructuur

2.032

 

– Toezicht MOT/Wid & Sanctiewet

2.145

 

– Financieel Expertise Centrum

1.290

 

– Toezicht accountants

1.961

 

– Toezicht consumentenrichtlijnen

360

 

– Toezicht pensioenuitvoerders

521

 

– Toezicht betalingsverkeer

132

 
   

Lasten specifieke verrichtingen

 

23.508

– Toezicht aanbieders

2.210

 

– Toezicht adviseurs en bemiddelaars

9.233

 

– Toezicht effectenuitgevende instellingen

5.554

 

– Toezicht infrastructuur

153

 

– Toezicht accountants

6.358

 

Totale lastenbegroting Stichting Autoriteit Financiële Markten 77.485

 
   

– In 2007 te verrekenen eenmalige en aanloopkosten uit eerdere jaren

5.552

 
   

Totaal te dekken lasten

 

83.037

   

Baten

  
   

– Heffingen doorlopend toezicht

40.267

 

– Heffingen eenmalige verrichtingen

19.358

 

– Overheidsbijdrage 2007

22.534

 

– Raming opbrengsten boetes en dwangsommen

p.m.

 

Totale batenbegroting Stichting Autoriteit Financiële Markten

 

82.159

   

In latere jaren in de heffingen te verrekenen kosten 2007

 

878

   

Totaal

 

83.037