Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Informatie Beheer GroepStaatscourant 2006, 247 pagina 44Overig

Intrekking Besluit vervanging archiefbescheiden

7 december 2006

De Hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep,

Gelet op artikel 7 van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Enig Artikel

Over te gaan tot intrekking van het Besluit vervanging archiefbescheiden, zoals gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 27 april 2000, nr. 82.

In de plaats van dit besluit treedt het door de Hoofddirectie op 5 december 2006 vastgestelde Besluit vervanging archiefbescheiden, d.d. 1 december 2006 (kenmerk MD 01122006).

Groningen, 7 december 2006.
.
Namens:
de Hoofddirectie van de Informatie Beheer GroepDe hoofddirecteur, Chr.G. Spanjaard.