Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2006, 240 pagina 17Overig

Herbenoeming lid College ter beoordeling van geneesmiddelen

Besluit van 20 november 2006, nr. 06.004142 houdende herbenoeming van een lid van het College ter beoordeling van geneesmiddelen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 november 2006, kenmerk; GMT/MVG 2722664;

Gelet op artikel 29 van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Dat prof. dr. J.T. van Dissel wordt herbenoemd als lid van het College ter beoordeling van geneesmiddelen tot 12 januari 2011.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 20 november 2006.
Beatrix.
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,J.F. Hoogervorst.