Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2006, 232 pagina 34Besluiten van algemene strekking

Rectificatie Wijziging Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen

In de Staatscourant van 2 december 2005, nr. 235, is de Wijziging Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen met bijlage A en bijlage B gepubliceerd. In bijlage A zijn de gegevens behorende bij trifloxystrobine abusievelijk onjuist weergegeven. Hieronder volgen de juiste gegevens.

stcrt-2006-232-p34-v1-SC77992-1.gif