Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2006, 230 pagina 13Overig

Toekenning controlewaardes

Bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen is een experiment gehouden met internetstemmen voor Nederlanders die in het buitenland wonen of zich daar bevinden voor hun werk.

Na de stemopneming kan iedere kiezer zelf controleren of en hoe zijn stem is meegeteld in de verkiezingsuitslag. Ook is het mogelijk om de berekening van de verkiezingsuitslag te verifiëren. Daartoe zijn door de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties via de website www.kiezenuithetbuitenland.nl/stemcontrole diverse elektronische bestanden gepubliceerd.

Op 22 november is door het stembureau de stemopneming uitgevoerd. Om ervoor te zorgen dat de integriteit van de hierbij gebruikte bestanden is gewaarborgd, wordt aan deze bestanden controlewaardes (een hash) toegekend. De hash waarde is berekend met de SHA-1 hash methode.

De controlewaardes worden met dit bericht openbaar gemaakt.

Bestandstype

Bestandsnaam

Controlewaarde (sha-1)

Bestand met ontvangen stemmen (stembus 1)t

ss1votes.tx

d3fb54c3d9db6059d82910a 5019e05060ae16fa0

   

Bestand met ontvangen stemmen (stembus 2)

ss2votes.txt

50f3ecaa26a823db3030702 93120c80250930a92

   

Bestand met getelde stemmen

performed_votes500 11201.txt

b4268014f0d1974307a2cab cd651000e3bd50576

   

Bestand met publieke deel van ontvangstbevestigingen

receipts_publication.txt

acdc0acad52f4157a4f3e0e 90de75211dd2f64d7

’s-Gravenhage, 22 november 2006.
De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,A. Nicolaï.