Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2006, 219 pagina 9Overig

Toekenning controlewaarde referentiebestand

Bij de komende Tweede Kamerverkiezingen wordt er een experiment gehouden met internetstemmen voor Nederlanders die in het buitenland wonen of zich daar bevinden voor hun werk. Van 18 november tot en met 22 november kunnen kiesgerechtigden hun stem via internet uitbrengen.

Na de stemopneming kan iedere kiezer zelf controleren of en hoe zijn stem is meegeteld in de verkiezingsuitslag. Ook is het mogelijk om de berekening van de verkiezingsuitslag te verifiëren. Daartoe wordt door de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, op grond van art 8 lid 1 van de Tijdelijke experimentenregeling Kiezen op Afstand 2006 een referentiebestand (zoals bedoeld in artikel 32 van het Experimentenbesluit) gepubliceerd.

Om ervoor te zorgen dat de integriteit van dit bestand is gewaarborgd, wordt aan dit bestand een controlewaarde (een hash) toegekend. De hash waarde is berekend met het open source programma RICOR, dat daarbij de SHA-1 hash methode toepast.

Het referentiebestand en RICOR (zowel source als binaries) zijn gepubliceerd op www.kiezenuithetbuitenland.nl/stemcontrole. De controlewaarde van het referentiebestand wordt met dit bericht openbaar gemaakt.

Bestandsnaam Bestandstype

Controlewaarde (sha-1)

reftables.zip

443e901f44218601671b

Referentiebestand

639656efbe44d659982a

’s-Gravenhage, 9 november 2006.
De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,A. Nicolaï.