Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2006, 200 pagina 18Benoemingen en ontslagen

Benoeming bestuursleden NZa

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg met ingang van 1 oktober 2006 vier bestuursleden benoemd bij de Nederlandse Zorgautoriteit:

- de heer mr. F.H.G. de Grave

(MC/T&B-271719);

- de heer drs. A.L.M. Barendregt

(MC/T&B-2717522);

- mw. drs. C.C. van Beek MCM

(MC/T&B-2717518);

- de heer dr. M.E. Homan

(MC/T&B-2717521).