Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)Staatscourant 2006, 184 pagina 14Overig

Lijst functionarissen behorende bij ondermandaatregeling hoofd IND

Lijst van functionarissen behorende bij artikel 1 van de Algemene ondermandaatregeling van het hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst 2005 (besluit van 24 juni 2005/Nr. INDUIT05-4081 (AUB), Staatscourant 18 juli 2005, nr. 136)

Hoofddirectie

Hoofddirecteur IND

Plaatsvervangend Hoofddirecteur

Lid Hoofddirectie/CIO

Hoofd Bureau Ondersteuning Hoofddirectie

Senior stafmedewerker hoofddirectiestaf

Stafmedewerker

Hoofd Centraal Klachtenregistratie Bureau

Stafmedewerker Centraal Klachtenregistratie Bureau

Senior medewerker Centraal Klachtenregistratie Bureau

Medewerker Centraal Klachtenregistratie Bureau

Hoofd Bureau Veiligheid en Integriteit

Senior medewerker, tevens plv. hoofd

Bureau Veiligheid en Integriteit

Senior medewerker

Medewerker

Stafdirectie Uitvoeringsbeleid

Directeur Stafdirectie Uitvoeringsbeleid

Stafmedewerker

Beleidsmedewerker

Hoofd Afdeling Uitvoeringsbeleid

Clustercoördinator/Beleidsadviseur

Beleidsadviseur

Senior beleidsmedewerker

Beleidsmedewerker

Hoofd IND Informatie- en Analyse Centrum

Coördinator/Beleidsadviseur

Beleidsadviseur

Senior beleidsmedewerker

Beleidsmedewerker

Hoofd Afdeling Toezicht en Politiezaken

Cöordinator/Beleidsadviseur

Senior beleidsmedewerker

Beleidsmedewerker

Stafdirectie Personeel, Organisatie en Informatie

Directeur Stafdirectie Personeel,

Organisatie en Informatie

Stafdirectie Middelen en Control

Directeur Stafdirectie Middelen en Control

Procesdirecties algemeen

Directeur Primair Proces

Adjunctdirecteur, tevens plv.

Directeur Primair Proces

Adjunctdirecteur Primair Proces

Hoofd Inhoudelijke Managementondersteuning

Senior Adviseur Inhoudelijke Managementondersteuning, tevens plv. Hoofd Inhoudelijke Managementondersteuning

Senior Adviseur Inhoudelijke Managementondersteuning

Adviseur Inhoudelijke Managementondersteuning

Unitmanager

Senior medewerker, tevens plv. Unitmanager

Senior medewerker

Medewerker

Senior medewerker Ondersteuning

Medewerker Ondersteuning

Unitmanager Unit Logistieke en Administratieve Dienstverlening (ULAD)

Sectorhoofd, tevens plv. Unitmanager ULAD

Sectorhoofd

Hoofd Procesmanagement

Senior Adviseur Procesmanagement

Adviseur Procesmanagement

Procesdirectie Asiel

Hoofd Aanmeldcentrum

Plaatsvervangend Hoofd

Aanmeldcentrum

Procesdirectie Regulier

Hoofd Koppelingsbureau

Sectorhoofd Koppelingsbureau

Procesdirectie Terugkeer

Immigration Liaison Officer

Procesdirectie Procesvertegenwoordiging

Senior Procesvertegenwoordiger

Procesvertegenwoordiger

Stafmedewerker Juridische Zaken, tevens plv. Hoofd Inhoudelijke Managementondersteuning

Stafmedewerker Juridische Zaken

Stafmedewerker Analyse

Gemeenschappelijk Centrum Kennis,Advies en Ontwikkeling

Directeur Gemeenschappelijk Centrum Kennis, Advies en

Ontwikkeling

Plv. Directeur Gemeenschappelijk Centrum Kennis, Advies en

Ontwikkeling

Senior beleidsadviseur

Senior Beleidsmedewerker

Beleidsmedewerker

Hoofd Frontoffice

Hoofd sector Regionale Informatiecentra

Hoofd sector Logistieke, Administratieve en P&C Ondersteuning

Hoofd Bureau Land en Taal

Senior landenspecialist

Landenspecialist

Senior linguïst

Linguïst

Hoofd Bureau Medische Advisering

Senior Arts

Arts

Staffunctionaris

Hoofd Bureau Documenten

Senior medewerker/plv. hoofd Bureau Documenten

Executief medewerker Bureau Documenten

Senior medewerker ondersteuning

Hoofd Kennis- en Beheerorganisatie

Coördinator Beslisondersteunende systemen

Coördinator Documentaire Informatievoorziening

Hoofd Kennis- en Leercentrum

Het hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst,
P.W.A. Veld.