Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Centraal Stembureau's (cluster)Staatscourant 2006, 160 pagina 19Centraal Stembureau

Registratie aanduiding politieke groepering

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van provinciale staten van Noord-Brabant heeft bij zijn onherroepelijk geworden beschikking van 14 augustus 2006 het verzoek ingewilligd van Leefbaar Brabant/BOF gevestigd te Leende.

Het verzoek luidt om de onder nummer 7 (Leefbaar Brabant/BOF) geregistreerde aanduiding van de politieke groepering te wijzigen.

De gewijzigde aanduiding luidt als volgt:

Brabantse Partij

Tegen deze beslissing is op grond van artikel G5 van de Kieswet tot uiterlijk de zesde dag na dagtekening van de publicatie van deze beslissing in de Nederlandse Staatscourant beroep mogelijk bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

’s-Hertogenbosch, 14 augustus 2006.
De plv. voorzitter van het centraal stembureau,
J. Poelstra.
H. Peltzer, lid.
G. Velders, lid.