Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2005, 92 pagina 14Besluiten van algemene strekking

Wijziging Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 9 mei 2005, nr. VGP/VL 2581681, houdende wijziging van de Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen in verband met richtlijn nr. 2004/115/EG

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op: richtlijn nr. 2004/115/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 15 december 2004 (PbEU L 374) tot wijziging van richtlijn nr. 90/642/EEG van de Raad wat de daarin vastgestelde maximumgehalten voor bepaalde residuen van bestrijdingsmiddelen betreft; en artikel 1 van het Residubesluit;

Besluit:

Artikel I

Bijlage II van de Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen1 wordt als volgt gewijzigd:

1.

De specificaties, opgenomen bij de bestrijdingsmiddelen die tevens zijn vermeld in de bijlage bij deze regeling, worden vervangen door de in die bijlage opgenomen specificaties.

2.

Het bestrijdingsmiddel metalaxyl-M met bijbehorende gegevens komt te vervallen.

3.

Aan het slot van het onderdeel Motief worden de volgende regels toegevoegd:

26. Aanpassing aan richtlijn 2004/115/EG van 15 december 2004 (PbEU L 374).

27. Correctie.

28. Wijziging residudefinitie metalaxyl.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 23 juni 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, J.F. Hoogervorst.

Bijlage

Bestrijdingsmiddel, bestanddeel daarvan of omzettingsproduct

Omzettingsproducten inbegrepen in toegelaten maximumgehalten

Maximumgehalten aan residuen uitgedrukt als

Toegelaten maximumgehalten aan residuen (mg/kg)

Voet-

noot

Mo-

tief

azoxystrobine

geen

azoxystrobine

citrusvruchten

1

  
   

noten

0,1*

  
   

tafel- en wijndruiven

2

  
   

aardbeien (andere dan bosaardbeien)

2

  
   

bramen

3

  
   

frambozen

3

  
   

bananen

2

  
   

wortelen

0,2

  
   

knolselderij

0,3

  
   

mierikswortel

0,2

  
   

pastinaken

0,2

  
   

wortelpeterselie

0,2

  
   

schorseneren

0,2

  
   

bosuien

2

  
   

Solanaceae

2

 

26

   

Cucurbitaceae (met eetbare schil)

1

  
   

Cucurbitaceae (met niet-eetbare schil)

0,5

  
   

broccoli

0,5

 

26

   

bloemkool

0,5

  
   

spruitjes

0,1

 

26

   

sluitkool

0,3

  
   

bladkoolachtigen

5

 

26

   

koolrabi

0,2

  
   

sla en dergelijke

3

  
   

witlof

0,2

  
   

kruiden

3

  
   

bonen (met peul)

1

  
   

bonen (zonder peul)

0,2

  
   

erwten (met peul)

0,5

  
   

erwten (zonder peul)

0,2

  
   

bleekselderij

5

  
   

artisjokken

1

  
   

prei

0,1

  
   

peulvruchten (droog)

0,1

  
   

kool- en raapzaad

0,5

  
   

sojabonen

0,5

  
   

thee

0,1*

  
   

hop

20

  
   

tarwe, rogge, gerst, haver en triticale

0,3

  
   

rijst

5

  
   

melk

0,01*

  
   

overige

0,05*

  
       

dithiocarbamaten

alle zwavelkoolstof opleverende stoffen

(voor de metabolieten ethyleenthioureum en propyleen-thioureum, zie aldaar)

som van de dithiocarbamaten, uitgedrukt als zwavelkoolstof

citrusvruchten

5

  
   

noten

2

9)

 
   

pitvruchten

3

  
   

abrikozen

2

  
   

kersen

2

12)

 
   

perziken, nectarines en soortgelijke kruisingen

2

  
   

pruimen

2

12)

 
   

tafel- en wijndruiven

3

13)

 
   

aardbeien (andere dan bosaardbeien)

3

13)

 
   

aalbessen (rood, zwart en wit)

5

  
   

kruisbessen (Cynorrhodom)

5

  
   

olijven

5

  
   

wortelen

2

10)

 
   

knolselderij

2

10)

 
   

radijs

2

 

27

   

schorseneren

2

10)

 
   

knoflook

0,5

  
   

uien

0,5

  
   

sjalotten

0,5

  
   

bosuien

1

 

27

   

tomaten

3

  
   

overige Solanaceae

2

  
   

komkommers

1

11)

 
   

augurken

2

  
   

courgettes

2

  
   

Cucurbitaceae (met niet-eetbare schil)

2

11)

 
   

suikermaïs

2

8)

 
   

bloemkoolachtigen

2

12)

 
   

sluitkoolachtigen

2

12)

 
   

boerenkool

2

 

26

   

overige bladkoolachtigen

2

11)

26

   

koolrabi

0,1*

  
   

sla en dergelijke

5

  
   

spinazie en dergelijke

2

8)

 
   

waterkers

0,3

  
   

witlof

2

10)

 
   

kruiden

5

  
   

bonen (met peul)

2

12)

 
   

bonen (zonder peul)

2

9a)

 
   

erwten (met peul)

2

12)

 
   

erwten (zonder peul)

2

9a)

 
   

bleekselderij

2

11)

 
   

prei

3

  
   

kool- en raapzaad

0,5

  
   

overige oliehoudende zaden

0,1*

  
   

aardappelen

0,1

 

26

   

thee

0,1*

  
   

hop

25

  
   

tarwe, rogge

1

  
   

gerst, haver

2

  
   

overige granen

0,5

8)

 
   

overige

0,05*

  
       

fenhexamide

geen

fenhexamide

abrikozen

5

 

26

   

kersen

5

  
   

perziken, nectarines en soortgelijke kruisingen daaronder begrepen

5

 

26

   

pruimen

1

 

26

   

tafel- en wijndruiven

5

  
   

aardbeien (andere dan bosaardbeien)

5

  
   

Rubussoorten (andere dan wilde vruchten)

10

  
   

Ander klein fruit en besvruchten (voor zover niet wild)

5

 

26

   

kiwi’s

10

  
   

tomaten

1

  
   

pepers (paprika's)

2

 

26

   

aubergines

1

 

26

   

Cucurbitaceae (met eetbare schil)

1

 

26

   

sla

30

 

26

   

oliehoudende zaden

0,1*

  
   

thee

0,1*

  
   

hop

0,1*

  
   

overige

0,05*

  
       

fenpropimorf

      

a) plantaardige producten

geen

fenpropimorf

aardbeien (andere dan bosaardbeien)

1

  
   

Rubussoorten (andere dan wilde vruchten)

1

 

26

   

Ander klein fruit en besvruchten (voor zover niet wild)

1

 

26

   

bananen

2

  
   

spruitjes

0,5

  
   

prei

0,5

  
   

thee

0,1*

  
   

hop

10

 

26

   

gerst, haver, rogge, spelt, tarwe en triticale

0,5

  
   

overige

0,05*

  

b) dierlijke producten

fenpropimorf-carboxylzuur (BF 421-2)

fenpropimorf-carboxylzuur (BF 421-2), uitgedrukt als fenprimorf

vlees, vet en eetbare slachtafvallen van pluimvee

0,01*

  
   

vlees van runderen, geiten, varkens en schapen

0,02

  
   

lever van runderen, geiten, varkens en schapen

0,3

  
   

nieren van runderen, geiten, varkens en schapen

0,05

  
   

overig vlees

0,01

  
   

melk

0,01

  
   

eieren

0,01*

  
       

iprovalicarb

geen

iprovalicarb

tafel- en wijndruiven

2

  
   

uien

0,1

 

26

   

tomaten

1

  
   

komkommers

0,1

  
   

augurken

0,1

  
   

courgettes

0,1

  
   

meloenen

0,2

 

26

   

watermeloenen

0,2

 

26

   

sla en dergelijke

1

 

26

   

oliehoudende zaden

0,1*

  
   

thee

0,1*

  
   

hop

0,1*

  
   

overige

0,05*

  
       

metalaxyl

geen

som van mengsels van samenstellende isomeren, inclusief metalaxyl-M, uitgedrukt als som van de isomeren

citrusvruchten

0,5

 

26, 28

   

pitvruchten

1

 

28

   

tafeldruiven

2

 

28

   

wijndruiven

1

 

28

   

aardbeien (andere dan bosaardbeien)

0,5

 

28

   

wortelen

0,1

 

28

   

pastinaken

0,1

 

28

   

knoflook

0,5

 

26, 28

   

uien

0,5

 

28

   

bosuien

0,2

 

28

   

sjalotten

0,5

 

28

   

tomaten

0,2

 

26, 28

   

pepers (paprika's)

0,5

 

26, 28

   

komkommers

0,5

 

28

   

meloenen

0,2

 

28

   

watermeloenen

0,2

 

28

   

bloemkoolachtigen

0,1

 

28

   

sluitkool

1

 

28

   

boerenkool

0,2

 

26, 28

   

sla

2

 

26, 28

   

andijvie

1

 

26

   

witlof

0,3

 

26, 28

   

kruiden

1

 

28

   

prei

0,2

 

28

   

oliehoudende zaden

0,1*

 

26, 28

   

thee

0,1*

 

28

   

hop

10

 

28

   

overige

0,05*

 

28

       

methomyl

geen

som van methomyl en thiodicarb, uitgedrukt als methomyl

grapefruits

0,5

  
   

citroenen

1

  
   

lemmetjes

1

  
   

mandarijnen, clementines en soortgelijke kruisingen van citrusvruchten

1

  
   

sinaasappelen

0,5

  
   

pomelo's

0,5

  
   

pitvruchten

0,2

  
   

abrikozen

0,2

  
   

kersen

0,1

  
   

perziken, nectarines en soortgelijke kruisingen daaronder begrepen

0,2

  
   

pruimen

0,5

  
   

wijndruiven

1

  
   

radijs

0,5

  
   

tomaten

0,5

  
   

aubergines

0,5

  
   

broccoli

0,2

 

26

   

sla

2

  
   

spinazie en dergelijke

2

  
   

kruiden

2

  
   

pinda’s

0,1

  
   

sojabonen

0,1

  
   

katoenzaad

0,1

  
   

thee

0,1*

  
   

hop

10

  
   

vlees

0,02*

  
   

melk

0,02*

  
   

eieren

0,02*

  
   

overige

0,05*

  
       

myclobutanil

      

a) plantaardige produkten

geen

myclobutanil

citrusvruchten

3

  
   

noten

0,05*

  
   

pitvruchten

0,5

  
   

abrikozen

0,3

  
   

kersen

1

  
   

perziken, nectarines en soortgelijke kruisingen daaronder begrepen

0,5

  
   

pruimen

0,5

  
   

tafel- en wijndruiven

1

  
   

aardbeien (andere dan bosaardbeien)

1

  
   

bramen

1

 

26

   

frambozen

1

 

26

   

aalbessen (rood, zwart en wit)

1

  
   

kruisbessen (Cynorrhodom)

1

  
   

bananen

2

  
   

wortelen

0,2

  
   

mierikswortel

0,2

 

26

   

pastinaken

0,2

 

26

   

wortelpeterselie

0,2

 

26

   

tomaten

0,3

  
   

pepers (paprika's)

0,5

  
   

aubergines

0,3

  
   

Cucurbitaceae (met eetbare schil)

0,1

  
   

Cucurbitaceae (met niet-eetbare schil)

0,2

  
   

veldsla

5

 

26

   

artisjokken

0,5

  
   

oliehoudende zaden

0,05*

  
   

thee

0,05*

  
   

hop

2

  
   

overige

0,02*

  
       

a) dierlijke produkten

alfa-(3-hydroxy-butyl)-alfa-(4-chloor-fenyl)-1H-1,2,4-triazool-1-1propanitril (RH9090)

alfa-(3-hydroxy-butyl)-alfa-(4-chloor-fenyl)-1H-1,2,4-triazool-1-1propanitril (RH9090), uitgedrukt als myclobutanil

vlees

0,01*

  
   

melk

0,01*

  
   

eieren

0,01*

  
       

penconazool

geen

penconazool

pitvruchten

0,2

  
   

abrikozen

0,1

  
   

perziken, nectarines en soortgelijke kruisingen daaronder begrepen

0,1

  
   

tafel- en wijndruiven

0,2

  
   

aalbessen (rood, zwart en wit)

0,5

 

26

   

Cucurbitaceae (met niet-eetbare schil)

0,1

 

26

   

artisjokken

0,2

  
   

thee

0,1*

  
   

hop

0,5

  
   

vlees

0,05*

1)

 
   

melk

0,01*

  
   

overige

0,05*

  

Toelichting

Deze regeling strekt tot uitvoering van richtlijn nr. 2004/115/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 15 december 2004 (PbEU L 374) houdende wijziging van richtlijn nr. 90/642/EEG van de Raad wat de daarin vastgestelde maximumgehalten voor bepaalde residuen van bestrijdingsmiddelen betreft, verder te noemen richtlijn 2004/115/EG.

Tevens vinden enkele correcties plaats en wordt de residudefinitie van metalaxyl gewijzigd.

Voor producten van plantaardige oorsprong, met inbegrip van groenten en fruit, worden residugehalten vastgesteld op een zodanig niveau als voor een effectieve gewasbescherming nodig is. Hierbij is de hoeveelheid residu zo klein mogelijk en tegelijk toxicologisch aanvaardbaar, mede gelet op de geschatte inname via de voeding. De maximumgehalten aan residuen (MRL’s) komen overeen met de bovengrens van de hoeveelheden residu die naar verwachting in producten kunnen worden gevonden wanneer goede landbouwpraktijken in acht zijn genomen. Hetzelfde geldt voor producten van dierlijke oorsprong.

Richtlijn 2004/115/EG stelt voor verschillende bestrijdingsmiddelen MRL’s voor producten van plantaardige oorsprong vast.

Alle maatregelen die in bovengenoemde richtlijn zijn getroffen zijn in overeenstemming met de adviezen van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid.

Administratieve lasten

Deze regeling leidt niet tot administratieve lasten voor het bedrijfsleven of burgers.

In onderstaande transponeringstabel is het verband weergegeven tussen de richtlijn 2004/115/EG en deze regeling.

Richtlijn

Regeling Residuen van bestrijdingsmiddelen

2004/115/EG

 

artikel 1

Bijlage II

artikel 2, 3 en 4

geen omzetting vereist

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

  • 1

    Stcrt. 1984, 54; laatstelijk gewijzigd bij regeling van 12 april 2005 (Stcrt. 74).