Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
College Sanering ZiekenhuisvoorzieningenStaatscourant 2005, 89 pagina 23Overig

Beleid rentekosten sanering ambulancediensten en Centrale posten voor het ambulancevervoer

Beleid inzake de wijze waarop het College sanering ziekenhuisvoorzieningen invulling geeft aan artikel 7, eerste lid, van het Besluit sanering instellingen voor gezondheidszorg j° artikel 7a van het Besluit tijdelijke sanering ambulancevervoer voor het onderdeel rentekosten

Het College sanering ziekenhuisvoorzieningen,

Gelet op artikel 12a van de Wet ambulancevervoer j° artikel 18b, vierde tot en met elfde lid, van de Wet ziekenhuisvoorzieningen;

Besluit:

Bij de sanering van ambulancediensten en Centrale posten voor het ambulancevervoer worden:

– rentekosten over een negatief vermogen voor maximaal een periode van 1 jaar na datum sluiting gesubsidieerd;

– géén rentekosten over kosten na datum sluiting gesubsidieerd.

Dit besluit is door het College sanering ziekenhuisvoorzieningen vastgesteld in de vergadering van 26 januari 2005.