Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Algemene ZakenStaatscourant 2005, 45 pagina 9Benoemingen en ontslagen

Benoeming tot Minister van Staat

Besluit van 28 februari 2005, No. 05.000758 houdende benoeming van mr. H. van den Broek tot Minister van Staat

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Hebben besloten en besluiten:

te benoemen tot Minister van Staat mr. H. van den Broek.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van Ministers.

's-Gravenhage, 28 februari 2005.
Beatrix.
De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken,J.P. Balkenende.