Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoofdbedrijfschap Agrarische GroothandelStaatscourant 2005, 30 pagina 41Overig

Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel

Opheffing Bedrijfschap voor de Groothandel in Bloemkwekerijprodukten, Bedrijfschap voor de Groothandel en de Tussenpersonen in Aardappelen en Bedrijfschap voor de Groothandel en Tussenpersonen in Groenten en Fruit.

Bij koninklijk besluit van 4 maart 2002 (Staatsblad 2002, 155) zijn het Bedrijfschap voor de Groothandel in Bloemkwekerijprodukten, het Bedrijfschap voor de Groothandel en de Tussenpersonen in Aardappelen en het Bedrijfschap voor de Groothandel en Tussenpersonen in Groenten en Fruit opgeheven.

Dit besluit is in werking getreden met ingang van 1 januari 2003.

Het Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel is belast met de vereffening van de vermogens van de opgeheven schappen. De vereffening gaat in op 1 januari 2005.

Het Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel roept hierbij degenen die een vordering op het Bedrijfschap voor de Groothandel in Bloemkwekerijprodukten, en/of het Bedrijfschap voor de Groothandel en de Tussenpersonen in Aardappelen en/of het Bedrijfschap voor de Groothandel en Tussenpersonen in Groenten en Fruit hebben op, deze vordering vóór 15 augustus 2005 schriftelijk in te dienen. Daarbij dient duidelijk de grondslag van de vordering aangegeven te worden, zo mogelijk onder overlegging van (afschriften) van bewijsmateriaal.

Reacties dienen te worden gericht aan:

Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel,

De heer Drs. P.M.M. van Ostaijen, secretaris,

Postbus 1012, 1430 BA Aalsmeer.