Fiscale beleidsregels januari 2005

8 februari 2005

nr. DGB2005/683M

Directoraat-generaal Belastingdienst Team Particulieren & formeel recht

De Staatssecretaris van Financiën geeft kennis van het volgende.

In de maand januari 2005 zijn de volgende beleidsregels op de website www.minfin.nl geplaatst. In verband met het bepaalde in artikel 2:14, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht liggen deze beleidsregels, vanaf datum publicatie op de website, tevens ter inzage bij de afdeling Bibliotheek en documentatie van het Ministerie van Financiën, Korte Voorhout 7 te Den Haag.

IB. Winst uit onderneming. Bedrijfsmiddel; huurrecht

Besluit van 31 januari 2005, nr. CPP2004-2114M

WBR. Verkrijging blote eigendom van landerijen in gedeelten en toepassing vrijstelling overdrachtsbelasting

Besluit van 26 januari 2005, nr. CPP2005-180M

OB. Verlaagd BTW-tarief voor opfokken en trainen van dieren; contractteelt

Besluit van 26 januari 2005, nr. CPP2004-2800M

LB. Pensioen. Vaststelling pensioenbijdragen bij eigen beheer

Besluit van 12 januari 2005, nr. CPP2004-2422M

VPB. Energie-investeringsaftrek; milieu-investeringsaftrek, vervroegde afschrijving milieu-investeringen en arbo-investeringen; meldings- en aanvraagprocedures; fiscale eenheid

Besluit van 12 januari 2005, nr. CPP2004-2838M

LB en WVA. Afdrachtvermindering kinderopvang; betalingen aan een fonds

Besluit van 18 januari 2005, nr. CPP2004-1432M

LB en WVA. Bereikbaarheidsdienst

Besluit van 19 januari 2005, nr. CPP2004-1433M

LB. Pensioen; (vaste) indexatie pensioenen

Besluit van 21 januari 2005, nr. CPP2004-1257M

IB, LB en OB. Koerierswerkzaamheden

Besluit van 18 januari 2005, nr. CPP2004-1864M

Milieubelastingen. Toelichting op de wijzigingen van de Wet belastingen op milieugrondslag met ingang van 1 januari 2005

Besluit van 19 januari 2005, nr. CPP2004-2939M

Inwerkingtreding Protocol, met memorandum van overeenstemming, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting naar het inkomen. Uitvoeringsvoorschriften

Besluit van 20 januari 2005, nr. IFZ2005-45M

Het niet langer van toepassing zijn van de tax sparing credit bepaling in het belastingverdrag Nederland-Bangladesh

Besluit van 20 januari 2005, nr. IFZ2005-19M

OB. Keuzevermogen; tijdstip waarop de keuze voor privé-vermogen of bedrijfsvermogen uiterlijk moet worden gemaakt; kenbaarheid keuze

Besluit van 19 januari 2005, nr. CPP2004-2799M

IB. Eigenwoningregeling. Bijleenregeling. Kosten van verwerving en vervreemding van de woning bij verkoop onder voorwaarden

Besluit van 20 januari 2005, nr. CPP2004-2357M

SW. Algemeen nut beogende instelling; feitelijke werkzaamheden

Besluit van 19 januari 2005, nr. CPP2004-1461M

IB. Vrijstelling voor persoonsgebonden budgetten

Besluit van 21 januari 2005, nr. CPP2005-20M

IB. Tijdig verzoek voorlopige aanslag en box 3

Besluit van 21 januari 2005, nr. DGB2005-150M

OB. Toepassing verlaagde BTW-tarief op prestaties van videojockey's (VJ's)

Besluit van 4 januari 2005, nr. CPP2004-2675M

LB. Eindheffingsmogelijkheid bij het afzien van verloftijd in het kader van de Nationale Hulpactie voor Azië

Besluit van 7 januari 2005, nr. DGB2005-92M

SW. Geen schenkingsrecht in het kader van de Nationale actie slachtoffers aardbeving Azië

Besluit van 4 januari 2005, nr. CPP2005-1M

Ondermandaatverlening internationale inlichtingenuitwisseling

Besluit van 22 december 2004, nr. CPP2004-2900M, Stcrt. nr. 253

IB en VPB. Geruisloze omzetting; onttrekking vermogensbestanddelen

Besluit van 31 december 2004, nr. CPP2004-1568M

OB. Vrijstelling voor kinderopvang, Wet kinderopvang

Besluit van 31 december 2004, nr. CPP2004-2588M

Naar boven