Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Algemene RekenkamerStaatscourant 2005, 29 pagina 31Overig

Nevenfuncties college, leden in buitengewone dienst en secretaris van de Algemene Rekenkamer

Stand per 1 januari 2005

President drs. Saskia J. Stuiveling

1. lid bestuur stichting Trustfonds Rijksacademie, Amsterdam

2. lid bestuur stichting Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam

3. lid raad van toezicht RO theater, Rotterdam

4. lid algemeen bestuur Vereniging Trustfonds Erasmus Universiteit Rotterdam

5. lid bestuur Stichting tot Beheer van Aandelen in het Financieele Dagblad Holding B.V., Amsterdam

6. lid comité van aanbeveling Landelijk Congres der Bestuurskunde

7. lid comité van aanbeveling Oogfonds Nederland

8. lid comité van aanbeveling Stichting Kerkgebouw Museumparkkerk `Arminius', Rotterdam

9. lid curatorium stichting Nederlands Gesprek Centrum, Amsterdam

10. ad-hocfuncties binnen de Partij van de Arbeid

nrs. 1 t/m 4

tijdbeslag: enkele vergaderingen per jaar

bezoldiging: geen

nr. 5

tijdbeslag: enkele vergaderingen per jaar

bezoldiging: vast bedrag

Collegelid drs. P. Zevenbergen

1. voorzitter Stichting A.A. van Beekfonds, Rotterdam

2. vice-voorzitter Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie, Woerden

3. lid Comité Directeur (dagelijks bestuur) Union Cycliste Internationale, Aigle (CH) tot 1-10-2005

4. lid algemeen bestuur Gastmann Wichersstichting, Den Haag

5. voorzitter bestuur Stichting Oude Hollandse Kerken, Leiden

6. voorzitter raad van toezicht Stichting Stadswonen, Rotterdam (voorheen Stichting Studentenhuisvesting)

7. bestuurslid Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken, Rotterdam

8. voorzitter Commissie Bier van het Productschap Dranken

9. president-commissaris Baggermaatschappij Zuid-Holland B.V.

10. voorzitter Stichting Bosch van Rosenthal, Voorst

11. lid comité van aanbeveling Vereniging Vrienden van de Delftse Botanische Tuin te Delft

12. lid bestuur Stichting Restauratie Ibach-orgel, Bergen op Zoom

nrs. 1 t/m 5 en 9 t/m 12

tijdbeslag: enkele vergaderingen per jaar

bezoldiging: geen

nrs. 6 en 7

tijdbeslag: enkele vergaderingen per jaar

bezoldiging: presentiegeld

nr. 8

tijdbeslag: enkele vergaderingen per jaar

bezoldiging: vaste vergoeding volgens SER-normen

Collegelid drs. G. de Jong

1. lid bestuur stichting Van Bommel Van Dam te Venlo

2. columnist bij het Friesch Dagblad

3. lid bestuur Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies

4. voorzitter Interdepartementaal Beleidsonderzoek romp AWBZ

5. lid bestuur Vereniging van Eigenaren bungalowpark Beek en Brink, Zorgvlied

nrs. 1 en 3

tijdbeslag: enkele vergaderingen per jaar

bezoldiging: geen

nr. 2

tijdbeslag: een column per jaar

bezoldiging: geen

nr. 4

tijdbeslag: een vergadering per 3 weken

bezoldiging: uurvergoeding ten gunste Algemene Rekenkamer

nr. 5

tijdbeslag: 3 vergaderingen per jaar

bezoldiging: geen

Lid in buitengewone dienst drs. P.W. Doop

Hoofdfunctie: partner Deloitte; marktdirecteur Public Sector

Nevenfuncties:

1. lid dagelijks bestuur Stichting Christelijke Pers, Utrecht

2. voorzitter raad van toezicht Stichting Confessioneel Onderwijs Lucas, Den Haag

3. voorzitter raad van toezicht Bartimeus, Doorn/Zeist

nr. 1

tijdbeslag: 4 avondvergaderingen per jaar

bezoldiging: vast bedrag per vergadering

nrs. 2 en 3

tijdbeslag: 6 avondvergaderingen per jaar

bezoldiging: geen

Lid in buitengewone dienst prof. dr. M.J.W. van Twist

Hoofdfunctie: directeur Berenschot Procesmanagement BV

Nevenfuncties:

1. decaan Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, Den Haag

2. bijzonder hoogleraar publiek/private samenwerking, Radboud Universiteit Nijmegen

3. voorzitter Vereniging voor bestuurskunde

4. voorzitter commissie van toezicht bijzondere leerstoel Strategische Allianties, Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds

5. lid redactie tijdschrift Bestuurswetenschappen

6. columnist voor de Staatscourant

7. lid raad van advies Algemene Bestuursdienst (ABD) en het bureau ABD

8. lid commissie Functiefinanciering Fonds voor patiënten-, gehandicaptenorganisaties en ouderenbonden (FondsPGO)

9. lid procescommissie evaluatie Schipholbeleid

10. voorzitter gemeentelijke rekenkamercommissie Zwijndrecht (tot 1 februari 2005)

nr. 1

tijdbeslag: 1 à 2 dagen per week

bezoldiging: vast bedrag per dag

nr. 2

tijdbeslag: 1 dag per week

bezoldiging: via hoofdfunctie

nr. 3

tijdbeslag: 10 dagen per jaar

bezoldiging: geen

nr. 6

tijdbeslag: 5 columns per jaar

bezoldiging: vast bedrag per column

nrs. 4, 5 en 7 t/m 9

tijdbeslag: enige vergaderingen/dagdelen per jaar

bezoldiging: geen

Secretaris, jhr. mr. W.M. de Brauw

1. lid raad van commissarissen Triodos Bank N.V. em Triodos Holding N.V., Zeist

2. lid raad van toezicht Zonnehuizen Veldheim Stenia, Zeist

3. lid bestuur Stichting Phoenix, Zeist

4. lid bestuur Stichting Stoutenburg-de Jonge, Zierikzee

5. lid bestuur Stichting De Brauw, Den Haag

6. lid `outer circle' van Top Executive Coaching, Maarsbergen

7. lid comité van aanbeveling voor de Stichting Vrienden Zonnehuizen Veldheim Stenia, Zeist

8. lid curatorium voor de opleiding Masters of Regulation and Compliance van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur

nr. 1

tijdbeslag: ca. zes avond- en twee zaterdagvergaderingen per jaar

bezoldiging: vast bedrag per jaar

nr. 2

tijdbeslag: ca. zes vergaderingen per jaar

bezoldiging: vast bedrag per jaar

nrs. 3 t/m 8

tijdbeslag: enkele vergaderingen per jaar

bezoldiging: geen