Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Nederlandsche BankStaatscourant 2005, 252 pagina 78Overig

ZBO-begroting 2006

Mededeling van De Nederlandsche Bank NV ex artikel 2, zevende lid Regeling bekostiging financieel toezicht jo. artikel 2 lid 6 Regeling toezichtkosten DNB Wet toezicht kredietwezen 1992

Het document op basis waarvan de Minister van Financiën, mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zijn instemming heeft gegeven aan de ZBO-begroting van De Nederlandsche Bank voor 2006 is gepubliceerd op de website van De Nederlandsche Bank NV (www.dnb.nl).

stcrt-2005-252-p78-SC73232-1.gif