Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2005, 251 pagina 16Besluiten van algemene strekking

Besluit Vergoeding Nationale ombudsman en substituut-ombudsman

Besluit Vergoeding Nationale ombudsman en substituut-ombudsman voor de kosten aan de vervulling van het ambt verbonden

20 december 2005

Nr. 2005-0000324943

DGKB/KZ

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 3, tweede lid, van de nadere regeling van de rechtspositie van de Nationale ombudsman;

Besluit:

Artikel 1

De bedragen genoemd in artikel 2, eerste lid, onder de letters a en b, van de nadere regeling van de rechtspositie van de Nationale ombudsman, worden met ingang van 1 januari 2006 als volgt gewijzigd:

a. € 620,–,

b. € 516,–.

Artikel 2

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W. Remkes.