Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2005, 251 pagina 10Besluiten van algemene strekking

Besluit diverse vergoedingen Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

20 december 2005

Nr. 2005-0000324791

DGKB/KZ

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Regeling van een vergoeding voor de vice-president van de Raad van State en de staatsraden, alsmede de president en de overige leden in gewone dienst van de Algemene Rekenkamer voor de kosten die aan de vervulling van het ambt zijn verbonden;

Besluit:

Artikel 1

Kostenvergoeding voor de vice-president van de Raad van State, de staatsraden en de staatsraden in buitengewone dienst voor de kosten die aan de vervulling van het ambt zijn verbonden

De bedragen genoemd in artikel 1, eerste lid, onder de letters a en b van de Regeling van een vergoeding voor de vice-president van de Raad van State en de staatsraden, alsmede de president en de overige leden in gewone dienst van de Algemene Rekenkamer voor de kosten die aan de vervulling van het ambt zijn verbonden, worden met ingang van 1 januari 2006 als volgt gewijzigd:

a. € 620,–,

b. € 516,–.

Artikel 2

Vergoeding voor de president en de overige leden in gewone dienst van de Algemene Rekenkamer voor de kosten die aan de vervulling van het ambt zijn verbonden

De bedragen voor de vergoeding voor de president en de overige leden in gewone dienst van de Algemene Rekenkamer voor de kosten die aan de vervulling van het ambt zijn verbonden en die voor eigen rekening komen, worden jaarlijks nader vastgesteld aan de hand van de index materiële overheidsconsumptie die door het Centraal Planbureau wordt opgesteld.

De bedragen genoemd in artikel 2, eerste lid, onder de letters a en b, van de Regeling van een vergoeding voor de vice-president van de Raad van State en de staatsraden, alsmede de president en de overige leden in gewone dienst van de Algemene Rekenkamer voor de kosten die aan de vervulling van het ambt zijn verbonden, worden met ingang van 1 januari 2006 als volgt gewijzigd:

a. € 620,–,

b. € 516,–.

Artikel 3

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W. Remkes.