Wijziging diverse regelingen Ministerie van Verkeer en Waterstaat

14 december 2005

Nr. HDJZ/SCH/2005-2364

Hoofddirectie Juridische Zaken

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 16, eerste en tweede lid, van richtlijn nr. 95/21/EG van de Raad van de Europese Unie van 19 juni 1995, betreffende havenstaatcontrole (PbEG L 157), de artikelen 12, tweede lid, 17, tweede lid, 28, vierde lid, 29, tweede lid, 76, derde lid, 87, eerste lid en 94 van het Besluit personenvervoer 2000, de artikelen 12, derde lid, 12a, tweede lid, 12b, tweede lid, 12c, derde lid, 26, derde lid, en 26a, tweede lid, van de Binnenschepenwet, artikel 5, derde lid, van de Loodsenwet, de artikelen 4, tweede lid, 17, eerste lid, en 21, eerste lid, van de Meetbrievenwet 1981, artikel 14, derde lid, van de Wet havenstaatcontrole, de artikelen 2, derde lid, en 10 van de Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting, de artikelen 6, eerste, tweede en derde lid en 9 van de Wet vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart, artikel 311a, vierde lid, van het Wetboek van Koophandel, artikel 56 van de Wet vervoer binnenvaart, artikel 49, tweede lid, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, de artikelen 6, derde lid, en 6a, derde lid, van de Zeebrievenwet, artikel 37, derde lid, van de Maatregel teboekgestelde schepen 1992, artikel 62, aanhef en onderdelen c, d,f, h, i, en j, van de Zeevaartbemanningswet, artikel 3 van het Besluit aangroeiwerende verfsystemen zeeschepen, de artikelen 15 en 18 van het Binnenschepenbesluit, artikel 2 van het besluit van 28 februari 1976, ter uitvoering van artikel 29 van de Wet aansprakelijkheid olietankschepen, de artikelen 4, tweede lid, en 5, tweede tot en met zesde lid, van het Besluit voorkoming olieverontreiniging door schepen, artikel 11, derde lid, van het Besluit voorkoming verontreiniging door met schepen in bulk vervoerde schadelijke vloeistoffen, artikel 3.07 van het Reglement Rijnpatenten 1998 en artikel 72, eerste lid, Schepenwet en de artikelen 12, tweede lid, 17, tweede lid, 28, vierde lid, 29, tweede lid, 76, derde lid, 87, eerste lid en 94 van het Besluit personenvervoer 2000;

Besluit:

Artikel I

De Regeling tarieven scheepvaart 20051 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1.2. wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt de tabel vervangen door de volgende tabel:

Verplaatsing

Schip

Ponton

Tot 400 m3

€ 664

€ 523

400 m3 t/m 1000 m3

€ 891

€ 708

Meer dan 1000 m3

€ 1.006

€ 820

2. In het tweede lid wordt ‘€ 516’ vervangen door: € 542.

3. In het derde lid wordt de tabel vervangen door de volgende tabel:

Verplaatsing

 

Tot 400 m3

€ 444

400 m3 tot en met 1000 m3

€ 479

Meer dan 1000 m3

€ 544

4. In het vierde lid wordt de tabel vervangen door de volgende tabel:

Verplaatsing

 

Tot 400 m3

€ 518

400 m3 tot en met 1000 m3

€ 694

Meer dan 1000 m3

€ 806

5. In het vijfde lid wordt ‘€ 147’ vervangen door: € 154.

B

In artikel 1.3. wordt ‘€ 123’ vervangen door: € 129.

C

Artikel 1.4. wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘€ 65’ vervangen door: € 68.

2. In onderdeel b wordt ‘€ 247’ vervangen door: € 259.

D

Artikel 1.5. wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 85’ vervangen door ‘€ 89’ en wordt ‘€ 152’ vervangen door: € 160.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 32’ vervangen door: € 34.

E

In artikel 1.6. wordt ‘€ 65’ vervangen door € 68.

F

In artikel 1.7., onderdeel a, wordt ‘€ 65’ vervangen door € 68.

G

In artikel 1.8. wordt ‘€ 65’ vervangen door: € 68.

H

Artikel 1.10. wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 57’ vervangen door: € 60.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 57’ vervangen door: € 60.

3. In het derde lid wordt ‘€ 57’ vervangen door: € 60.

I

In artikel 1.11. wordt ‘€ 69’ vervangen door: € 72.

J

Artikel 1.12. wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt de tabel vervangen door de volgende tabel:

Scheepstype

Kolom 1

Kolom 2

Motorvrachtschip

€ 4.409

€ 5.335

Motortankschip

€ 4.802

€ 8.992

Vrachtschip zonder voortstuwing

€ 2.769

€ 3.116

Tankschip zonder voortstuwing

€ 3.325

€ 5.270

Duwboot of sleep-duwboot

€ 4.409

€ 5.335

Sleepboot

€ 3.143

€ 3.861

Drijvend werktuig

€ 2.769

€ 3.117

Rijksvaartuig

€ 3.144

€ 3.862

Zeeschip (vrachtvaart)

€ 2.063

€ 2.316

Zeeschip (tankvaart)

€ 2.063

€ 5.270

Zeeschip (met zeevaartcertificaten)

€ 0

€ 2.003

Veerboot (zoute veren)

€ 14.376

€ 16.472

Veerpont-auto

€ 3.235

€ 3.932

Veerpont-voet

€ 2.063

 

Hotelschip

€ 10.924

 

Rondvaartdagboot

€ 7.212

 

Open rondvaartdagboot

€ 1.823

 

Rondvaart Amsterdamse grachtentype

€ 3.211

 

Pleziervaartuig/jacht

€ 3.143

 

Zeilend passagiersschip

€ 2.063

 

2. In het tweede lid wordt ‘€146’ vervangen door: € 153.

K

Artikel 1.13. wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, onderdeel a, wordt ‘€ 268’ vervangen door: € 281.

2. In het tweede lid, onderdeel b, wordt ‘€ 232’ vervangen door: € 244.

3. In het tweede lid, onderdeel c, wordt ‘€ 232’ vervangen door: € 244.

4. In het vierde lid wordt ‘€ 198’ vervangen door: € 208.

5. In het vijfde lid wordt ‘€ 143’ vervangen door: € 150.

6. In het zesde lid wordt ‘€ 340’ vervangen door: € 357.

7. In het zevende lid wordt ‘€ 159’ vervangen door: € 167.

8. In het achtste lid, onderdeel a, wordt ‘€ 161’ vervangen door: € 169.

9. In het achtste lid, onderdeel b, wordt ‘€ 234’ vervangen door: € 246.

10. In het negende lid wordt ‘€ 73’ vervangen door: € 77.

11. In het tiende lid wordt ‘€ 73’ vervangen door ‘€ 77’ en wordt ‘€ 146’ vervangen door: €153.

L

Artikel 1.14. wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 223’ vervangen door: € 234.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 66’ vervangen door: € 69.

M

In artikel 1.15. wordt ‘€ 101’ vervangen door: € 106.

N

In artikel 1.17. wordt ‘€ 155’ vervangen door: € 163.

O

Artikel 1.18. wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘€ 177’ vervangen door: € 186.

2. In onderdeel b wordt ‘€ 143’ vervangen door: € 150.

P

Artikel 1.19. wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 61,20’ vervangen door: € 64.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 51’ vervangen door: € 54.

Q

Artikel 1.20. wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 156’ vervangen door: € 164.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 55’ vervangen door ‘€ 58’ en wordt ‘€ 156’ vervangen door: € 164.

R

Artikel 1.21. wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 15’ vervangen door: € 16.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 5,50’ vervangen door: € 6.

S

Artikel 1.22. wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 17,50’ vervangen door: € 18.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 5,50’ vervangen door: € 6.

3. In het derde lid wordt ‘€ 5,50’ vervangen door: € 6.

T

In artikel 1.23. wordt ‘€ 46’ vervangen door: € 48.

U

Artikel 1.24. wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘€ 83’ vervangen door: € 87.

2. In onderdeel b wordt ‘€ 73’ vervangen door: € 77.

3. In onderdeel c wordt ‘€ 345’ vervangen door: € 362.

4. In onderdeel d wordt ‘€ 105’ vervangen door: € 110.

5. In onderdeel e wordt ‘€ 105’ vervangen door: € 110.

6 In onderdeel f wordt ‘€ 105’ vervangen door: € 110.

7. In onderdeel g wordt ‘€ 105’ vervangen door: € 110.

8. In onderdeel h wordt ‘€ 105’ vervangen door: € 110.

9. In onderdeel i wordt ‘€ 105’ vervangen door: € 110.

10. In onderdeel j wordt ‘€ 105’ vervangen door: € 110.

11. In onderdeel k wordt ‘€ 345’ vervangen door: € 362.

12. In onderdeel l wordt ‘€ 345’ vervangen door: € 362.

13. In onderdeel m wordt ‘€ 105’ vervangen door: € 110.

14. In onderdeel n wordt ‘€ 105’ vervangen door: € 110.

15. In onderdeel o wordt ‘€ 25’ vervangen door: € 26.

V

Artikel 1.25. wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 61,20’ vervangen door: € 64.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 51’ vervangen door: € 54.

W

Artikel 1.26. wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 156’ vervangen door: € 164.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 55’ vervangen door ‘€ 58‘ en wordt ‘€ 156’ vervangen door: € 164.

X

In artikel 1.27. wordt ‘€ 23,60’ vervangen door: € 25.

Y

Na artikel 1.27. worden twee nieuwe artikelen toegevoegd luidende:

Artikel 1.27a

Tarief examen klein vaarbewijs

De kosten van het examen ter verkrijging van het klein vaarbewijs voor:

a. de vaart op de rivieren, kanalen en meren bedragen € 70,–.

b. de vaart op alle binnenwateren bedragen € 84,–.

Artikel 1.27b

Tarief beperkt examen klein vaarbewijs

1. De kosten van het beperkt examen, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Regeling examen klein vaarbewijs ter verkrijging van het klein vaarbewijs voor de vaart op alle binnenwateren bedragen € 70,–.

2. De kosten van het beperkt examen, bedoeld in artikel 4 van de Regeling examen klein vaarbewijs, ter verkrijging van het klein vaarbewijs voor de vaart op rivieren, kanalen en meren of op alle binnenwateren bedragen € 63,–.

Z

Artikel 1.28. wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 197’ vervangen door: € 207.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 73’ vervangen door: € 77.

3. In het derde lid wordt ‘€ 197’ vervangen door: € 207.

AA

Artikel 1.29. wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 61,20’ vervangen door: € 64.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 51’ vervangen door: € 54.

BB

In artikel 1.30. wordt ‘€ 51’ vervangen door: € 54.

CC

Na artikel 1.30. wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 1.31

Kosten geneeskundig onderzoek

De kosten van het geneeskundig onderzoek van de individuele aanvrager van een vaarbewijs, bedoeld in artikel 21, eerste en tweede lid, van de Binnenschepenwet, of van de individuele aanvrager van een rijnpatent, bedoeld in de artikelen 2.01, tweede lid, onderdeel a, 2.02, tweede lid, onderdeel a, 2.03, tweede lid, onderdeel a, en 4.01, eerste en tweede lid, van het Reglement Rijnpatenten 1998, bedragen:

a. van de arts: € 74,20.

b. van de deskundige: € 111,50.

DD

Artikel 2.2. wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt de tabel vervangen door de volgende tabel:

Lengte

Tonnage (GT)

Meting schip

Hermeting schip

Meting ponton

Hermeting ponton

< 24 meter

€ 697

€ 622

€ 628

€ 560

> 24 meter

< 500

€ 1.292

€ 746

€ 851

€ 648

 

500–9.000

€ 2.545

€ 1.406

€ 1.842

€ 681

 

> 9.000

€ 4.041

€ 1.905

€ 2.978

€ 728

2. In het tweede lid, onderdeel a, wordt ‘€ 174’ vervangen door: € 183.

3. In het tweede lid, onderdeel b, wordt ‘€ 158’ vervangen door: € 166.

4. In het derde lid wordt ‘€ 592’ vervangen door: € 622.

EE

Artikel 2.3. wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt de tabel vervangen door de volgende tabel:

Lengte

Tonnage (GT)

Meting schip

Hermeting schip

Meting ponton

Hermeting ponton

tot 24 meter

€ 1.592

€ 1.316

€ 1.316

€ 1.040

vanaf 24 meter

< 500

€ 2.584

€ 1.474

€ 1.592

€ 1.316

 

500–9.000

€ 3.978

€ 2.139

€ 2.149

€ 1.805

 

> 9.000

€ 4.914

€ 2.738

€ 2.728

€ 2.294

2. In het tweede lid wordt ‘€ 1.338’ vervangen door: € 1.405.

3. In het vierde lid wordt ‘€ 976’ vervangen door: € 1.025.

FF

In artikel 2.4. wordt ‘€ 231’ vervangen door: € 243.

GG

In artikel 2.5. wordt ‘€ 592’ vervangen door: € 622.

HH

Artikel 2.6. wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt de tabel vervangen door de volgende tabel:

Document

Tarief

Een Internationale Meetbrief (1969) als bedoeld in artikel 2.2

€ 99

Een (voorlopige) bijzondere meetbrief als bedoeld in artikel 2.3

€ 116

Een bijzondere meetbrief voor een pleziervaartuig

€ 89

Een inhoudsverklaring Panamakanaal ( PC/UMS Documentation of total Volume), als bedoeld in artikel 2.4

€ 99

2. In het tweede lid wordt ‘€ 32’ vervangen door: € 34.

II

In artikel 2.7. wordt ‘€ 65’ vervangen door: € 68.

JJ

In artikel 2.8., onderdeel a, wordt ‘€ 65’ vervangen door: € 68.

KK

In artikel 2.9. wordt ‘€ 65’ vervangen door: € 68.

LL

Artikel 2.10. wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 1.014’ vervangen door: € 1.065

2. In het tweede lid wordt ‘€ 119’ vervangen door: € 125.

3. In het derde lid wordt ‘€ 72’ vervangen door: € 76.

4. In het vierde lid wordt ‘€ 339’ vervangen door: € 356.

MM

Artikel 2.11. wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘€ 90’ vervangen door ‘€ 95’ en wordt ‘€ 40’ vervangen door: € 42.

2. In onderdeel b wordt ‘€ 40’ vervangen door ‘€ 42’ en wordt ‘€ 45’ vervangen door: € 47.

NN

In artikel 2.12. wordt ‘€ 91’ vervangen door: € 96.

OO

In artikel 2.13., onderdeel a, wordt ‘€ 65’ vervangen door: € 68.

PP

In artikel 2.14. wordt ‘€ 65’ vervangen door: € 68.

QQ

Artikel 2.16. wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 201’ vervangen door: € 211.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 130’ vervangen door: € 137.

RR

Artikel 2.17. wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt de tabel vervangen door de volgende tabel:

Scheepstype

< 500 GT

500–9000 GT

> 9000 GT

Passagiersschip

Onderzoek eerste afgifte

€ 212

€ 760

€ 932

Onderzoek hernieuwde afgifte

€ 212

€ 428

€ 538

Aannemersmateriaal met voortstuwing

Onderzoek eerste afgifte

€ 212

€ 760

€ 932

Onderzoek hernieuwde afgifte

€ 212

€ 428

€ 538

Aannemersmateriaal zonder voortstuwing

Onderzoek eerste afgifte

€ 212

€ 212

€ 212

Onderzoek hernieuwde afgifte

€ 212

€ 212

€ 212

 

< 9000 GT

> 9000 GT

Vrachtschip/Chemicaliëntanker/Gastanker

Onderzoek eerste afgifte

€ 760

€ 932

Onderzoek hernieuwde afgifte

€ 428

€ 538

Olietanker/Olie-chemicaliëntanker

Onderzoek eerste afgifte

€ 2.791

€ 5.735

Onderzoek hernieuwde afgifte

€ 1.414

€ 2.682

Scheepstype

< 500 GT

> 500 GT

< 24 m

> 24 m

Supply- en supportschip/Special purpose schip/MODU met voortstuwing/vissersvaartuig

Onderzoek eerste afgifte

€ 212

€ 760

  

Onderzoek hernieuwde afgifte

€ 212

€ 428

  

MODU zonder voortstuwing/Hotelplatform

Onderzoek eerste afgifte

€ 212

€ 212

  

Onderzoek hernieuwde afgifte

€ 212

€ 212

  

Sleepboot/Personentender/Patrouille-, peil- en meetvaartuig

Onderzoek eerste afgifte

  

€ 212

€ 212

Onderzoek hernieuwde afgifte

  

€ 212

€ 212

2. In het tweede lid wordt de tabel vervangen door de volgende tabel:

Scheepstype

< 500 GT

> 500 GT

< 24 m

> 24 m

Vrachtschip

€ 281

€ 361

  

Aannemersmateriaal met voortstuwing

€ 281

€ 361

  

Aannemersmateriaal zonder voortstuwing

€ 281

€ 281

  

Supply- en supportschip/vissersvaartuig

€ 281

€ 361

  

Sleepboot/Personentender/Patrouille-, peil- en meetvaartuig

  

€ 281

€ 281

3. In het derde lid, onderdeel a, wordt ‘€ 202’ vervangen door: € 212.

4. In het vierde lid, onderdeel b, wordt ‘€ 724’ vervangen door: € 760.

SS

In artikel 2.19. wordt ‘€ 202’ vervangen door: € 212.

TT

Artikel 2.20. wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 96’ vervangen door: € 101.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 201’ vervangen door: € 211.

3. In het derde lid wordt ‘€ 130’ vervangen door: € 137.

UU

Artikel 2.21. wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt ‘€ 486’ vervangen door: € 510.

2. In het eerste lid, onderdeel b, wordt ‘€ 249’ vervangen door: € 261.

3. In het tweede lid wordt ‘€ 201’ vervangen door: € 211.

4. In het derde lid wordt ‘€ 130’ vervangen door: € 137.

VV

Artikel 2.22. wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘€ 96’ vervangen door: € 101.

2. In onderdeel b wordt ‘€ 201’ vervangen door: € 211.

3. In onderdeel c wordt ‘€ 130’ vervangen door: € 137.

WW

Het opschrift van paragraaf 2.4. komt te luiden:

§ 2.4. Tarieven monsterboekje, vaarbevoegdheidsbewijs, erkennen opleidingsinstituten, type rating certificate en certificaat Wet aansprakelijkheid olietankschepen

XX

In artikel 2.24. wordt ‘€ 44’ vervangen door: € 46.

YY

Artikel 2.25. wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘€ 69’ vervangen door: € 72.

2. In onderdeel b wordt ‘€ 46’ vervangen door: € 48.

3. In onderdeel c wordt ‘€ 69’ vervangen door: € 72.

ZZ

In artikel 2.26. wordt ‘€ 96’ vervangen door: € 101.

AAA

In artikel 2.27. wordt ‘€ 69’ vervangen door: € 72.

BBB

In artikel 2.28. wordt ‘€ 201’ vervangen door: € 211.

CCC

Na artikel 2.28. wordt een nieuwe paragraaf ingevoegd, luidende:

§ 2.5

Tarieven geneeskundige verklaringen en ontheffingen zeevaart

Artikel 2.29

Begripsbepaling

In deze paragraaf wordt verstaan onder geneeskundige verklaring:

Schriftelijke verklaring van een door de Minister van Verkeer en Waterstaat aangewezen geneeskundige of medisch specialist waaruit blijkt dat een bemanningslid voldoet aan de medische eisen, bedoeld in artikel 106, eerste lid, van het Besluit zeevaartbemanning, handelsvaart en zeilvaart, onderscheidenlijk artikel 62, eerste lid, van het Besluit zeevisvaartbemanning, dan wel houdende een bericht van afkeuring.

Artikel 2.30

Tarief verklaring algemene lichamelijke gesteldheid

Het tarief voor de afgifte van een geneeskundige verklaring betreffende de algemene lichamelijke gesteldheid door een aangewezen geneeskundige bedraagt ten hoogste € 74,20 bij een uitsluitend lichamelijke keuring en ten hoogste € 111,50 bij een volledige keuring.

Artikel 2.31

Tarief verklaring betreffende het gezichtsorgaan

Het tarief voor de afgifte van een geneeskundige verklaring betreffende het gezichtsorgaan door een aangewezen medisch specialist bedraagt ten hoogste € 42,50.

Artikel 2.32

Tarief verklaring betreffende het gehoororgaan

Het tarief voor de afgifte van een geneeskundige verklaring betreffende het gehoororgaan door een aangewezen medisch specialist bedraagt ten hoogste € 42,50.

Artikel 2.33

Tarieven verklaring op grond van Zeevaartbemanningswet

1. Het tarief voor de afgifte van een geneeskundige verklaring door een op grond van artikel 42, eerste lid, van de Zeevaartbemanningswet aangewezen scheidsrechter bedraagt ten hoogste € 111,50 indien een fysiek onderzoek plaatsvindt en ten hoogste € 74,20 bij een schriftelijke beoordeling.

2. Het tarief voor het verlenen van de in artikel 44, tweede lid, van de Zeevaartbemanningswet bedoelde ontheffing bedraagt ten hoogste € 24,80.

DDD

Artikel 3.1. wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 1.010’ vervangen door: € 1.061.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 373’ vervangen door: € 392.

EEE

Artikel 3.2. wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘€ 201’ vervangen door: € 211.

2. In onderdeel b wordt ‘€ 130’ vervangen door: € 137.

FFF

Artikel 3.3. wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 239’ vervangen door: € 251.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 69’ vervangen door: € 72.

GGG

Artikel 4.2. wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘€ 32’ vervangen door: € 34.

2. In onderdeel b wordt ‘€ 36’ vervangen door: € 38.

3. In onderdeel c wordt ‘€ 47’ vervangen door: € 49.

HHH

Artikel 4.3. wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt ‘€ 65’ vervangen door: € 68.

2. In het eerste lid onderdeel b, wordt ‘€ 73’ vervangen door: € 77.

3. In het eerste lid onderdeel c, wordt ‘€ 96’ vervangen door: € 101.

Artikel II

De Regeling Nederlandse tarieven ingevolge de Schepenwet2 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 201’ vervangen door: € 211.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 130’ vervangen door: € 137.

B

In artikel 4, tweede lid, wordt ‘€ 96’ vervangen door: € 101.

C

In artikel 5 wordt ‘€ 249’ vervangen door: € 261.

D

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 770’ vervangen door: € 809.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 996’ vervangen door: € 1.046.

E

Artikel 7 komt te luiden:

Voor het onderzoek van de romp aan de buitenzijde van niet-geklasseerde schepen nodig voor het viseren van het certificaat van deugdelijkheid of het veiligheidscertificaat, volgens het geharmoniseerde systeem van onderzoek en certificering, is een tarief verschuldigd van € 679.

F

In artikel 8, eerste lid, wordt de tabel vervangen door de volgende tabel:

Tonnage/lengte

Zonder

voortstuwing

Met voortstuwing

< 500 GT

€ 254

€ 368

> 500 GT

€ 343

€ 634

G

In artikel 9 wordt ‘€ 249’ vervangen door: € 261.

H

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘€ 486’ vervangen door: € 510.

2. In onderdeel b wordt ‘€ 267’ vervangen door: € 280.

I

In artikel 11 wordt ‘€ 115’ vervangen door: € 121.

J

Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 96’ vervangen door: € 101.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 201’ vervangen door ‘€ 211’ en wordt ‘€ 130’ vervangen door: € 137.

K

In artikel 13 wordt ‘€ 57’ vervangen door: € 60.

L

In artikel 14 wordt ‘€ 265’ vervangen door: € 278.

M

Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt de tabel vervangen door de volgende tabel:

 

< 24 meter

> 24 meter

Geklasseerde vissersvaartuigen

Onderzoek eerste afgifte certificaat

 

€ 8.650

Onderzoek vernieuwing/handhaving certificaat

 

€ 1.465

Onderzoek overname met langlopend certificaat

 

€ 2.932

Niet-geklasseerde vissersvaartuigen

Onderzoek eerste afgifte certificaat

€ 6.984

€ 15.804

Onderzoek vernieuwing/handhaving certificaat

€ 1.365

€ 1.682

Onderzoek overname met langlopend certificaat

€ 2.731

€ 3.365

2. In het tweede lid wordt ‘€ 12.959’ vervangen door: € 13.607.

3. In het derde lid, onderdeel a, wordt ‘€ 1.667’ vervangen door: € 1.750.

4. In het derde lid,onderdeel b, wordt ‘€ 2.005’ vervangen door: € 2.105.

N

In artikel 17 wordt ‘€ 191’ vervangen door: € 201.

O

Artikel 18 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt ‘€ 377’ vervangen door: € 396.

2. In het eerste lid, onderdeel b, wordt ‘€ 411’ vervangen door: € 432.

P

Artikel 19 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt ‘€ 1.140’ vervangen door: € 1.197.

2. In het eerste lid, onderdeel b, wordt ‘€ 281’ vervangen door: € 295.

3. In het eerste lid, onderdeel c, wordt ‘€ 143’ vervangen door: € 150.

4 In het derde lid wordt ‘€ 245’ vervangen door: € 257.

Q

Artikel 21 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 96’ vervangen door: € 101.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 83’ vervangen door: € 87.

R

Artikel 22 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 47’ vervangen door: € 49

2. In het tweede lid wordt ‘€ 41’ vervangen door: € 43

S

Artikel 23 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 771’ vervangen door: € 810.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 674’ vervangen door: € 708.

T

In artikel 24, eerste lid, wordt ‘€ 83’ vervangen door ‘€ 87’ en wordt ‘€ 96’ vervangen door: € 101.

U

Het opschrift van ‘§ 11. Slotbepalingen’ komt te luiden:

§ 6. Slotbepalingen

V

Bijlage 1 komt te luiden:

Bijlage 1, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Regeling Nederlandse tarieven ingevolge de Schepenwet

a. Tarief onderzoek geklasseerde schepen en aannemersmateriaal

 

< 500 GT

500–2000 GT

2000–6000 GT

6000–9000 GT

> 9000 GT

Passagiersschepen

   

Eerste afgifte certificaat

€ 26.012

€ 35.830

€ 55.805

€ 79.162

€ 128.198

Hernieuwing certificaat

€ 2.511

€ 2.707

€ 4.791

€ 6.342

€ 14.334

Overname met langlopende certificaten

€ 5.866

€ 6.256

€ 10.425

€ 13.527

€ 29.511

Overname zonder langlopende certificaten

€ 16.043

€ 21.149

€ 33.221

€ 46.450

€ 78.960

Aannemersmateriaal met voortstuwing

Eerste afgifte certificaat

€ 6.550

€ 8.861

€ 14.987

€ 21.217

€ 27.172

Hernieuwing certificaat

€ 656

€ 1.098

€ 1.314

€ 1.517

€ 1.645

Overname met langlopende certificaten

€ 1.945

€ 2.617

€ 3.050

€ 3.455

€ 3.712

Overname zonder langlopende certificaten

€ 4.352

€ 5.844

€ 9.123

€ 12.441

€ 15.547

Aannemersmateriaal zonder voortstuwing

Eerste afgifte certificaat

€ 795

€ 1.499

€ 1.818

€ 1.845

€ 2.002

Hernieuwing certificaat

€ 202

€ 269

€ 269

€ 269

€ 337

Overname met langlopende certificaten

€ 380

€ 747

€ 747

€ 747

€ 884

Overname zonder langlopende certificaten

€ 692

€ 1.229

€ 1.388

€ 1.401

€ 1.549

Aannemersmateriaal zonder voorstuwing incl. bemand werken

Eerste afgifte certificaat

€ 1.638

€ 2.443

€ 3.298

€ 3.834

€ 3.992

Hernieuwing certificaat

€ 541

€ 826

€ 928

€ 1.030

€ 1.098

Overname met langlopende certificaten

€ 1.222

€ 1.691

€ 2.227

€ 2.736

€ 2.874

Overname zonder langlopende certificaten

€ 1.536

€ 2.172

€ 2.869

€ 3.390

€ 3.539

 

< 2000 GT

2000–6000 GT

6000–9000 GT

> 9000 GT

Vrachtschip

   

Eerste afgifte certificaat

€ 9.025

€ 15.746

€ 20.287

€ 26.937

Hernieuwing certificaat

€ 1.047

€ 1.052

€ 1.205

€ 1.399

Overname met langlopende certificaten

€ 2.725

€ 3.158

€ 3.254

€ 3.640

Overname zonder langlopende certificaten

€ 5.981

€ 9.663

€ 11.877

€ 15.394

Olietanker

   

Eerste afgifte certificaat

€ 13.962

€ 20.340

€ 24.092

€ 30.256

Hernieuwing certificaat

€ 1.152

€ 1.212

€ 1.357

€ 1.477

Overname met langlopende certificaten

€ 2.937

€ 3.269

€ 3.560

€ 3.799

Overname zonder langlopende certificaten

€ 8.555

€ 11.910

€ 13.931

€ 17.133

Chemicaliëntanker

   

Eerste afgifte certificaat

€ 18.922

€ 26.325

€ 30.126

€ 38.061

Hernieuwing certificaat

€ 1.854

€ 2.093

€ 2.196

€ 2.364

Overname met langlopende certificaten

€ 4.553

€ 4.817

€ 5.021

€ 5.780

Overname zonder langlopende certificaten

€ 11.843

€ 15.677

€ 17.890

€ 22.027

Olie/chemicaliëntanker

   

Eerste afgifte certificaat

€ 18.600

€ 26.511

€ 30.312

€ 36.709

Hernieuwing certificaat

€ 1.747

€ 2.060

€ 2.443

€ 2.376

Overname met langlopende certificaten

€ 4.337

€ 4.751

€ 5.518

€ 5.809

Overname zonder langlopende certificaten

€ 11.573

€ 15.737

€ 18.232

€ 21.364

Gastanker

   

Eerste afgifte certificaat

€ 19.941

€ 28.363

€ 32.163

€ 40.100

Hernieuwing certificaat

€ 1.804

€ 1.882

€ 2.035

€ 2.364

Overname met langlopende certificaten

€ 4.453

€ 4.817

€ 5.123

€ 5.780

Overname zonder langlopende certificaten

€ 12.302

€ 16.696

€ 18.960

€ 23.045

 

< 500 GT

500–2000 GT

> 2000 GT

Supply- en supportschip

Eerste afgifte certificaat

€ 8.852

€ 10.382

€ 12.000

Hernieuwing certificaat

€ 580

€ 827

€ 942

Overname met langlopende certificaten

€ 1.794

€ 2.497

€ 2.727

Overname zonder langlopende certificaten

€ 5.429

€ 6.545

€ 7.469

Special purpose schip

Eerste afgifte certificaat

€ 9.850

€ 13.245

€ 19.298

Hernieuwing certificaat

€ 580

€ 827

€ 942

Overname met langlopende certificaten

€ 1.794

€ 2.497

€ 2.727

Overname zonder langlopende certificaten

€ 5.927

€ 7.977

€ 11.117

MODU met voortstuwing

Eerste afgifte certificaat

€ 11.677

€ 18.382

€ 29.274

Hernieuwing certificaat

€ 624

€ 1.073

€ 1.391

Overname met langlopende certificaten

€ 2.090

€ 3.411

€ 4.049

Overname zonder langlopende certificaten

€ 6.989

€ 11.108

€ 16.872

MODU zonder voortstuwing

Eerste afgifte certificaat

€ 3.631

€ 5.750

€ 6.122

Hernieuwing certificaat

€ 735

€ 1.362

€ 1.679

Overname met langlopende certificaten

€ 1.890

€ 3.146

€ 3.780

Overname zonder langlopende certificaten

€ 2.549

€ 4.659

€ 5.162

Hotelplatform

Eerste afgifte certificaat

€ 3.537

€ 5.658

€ 6.538

Hernieuwing certificaat

€ 733

€ 1.257

€ 1.423

Overname met langlopende certificaten

€ 1.676

€ 2.726

€ 3.054

Overname zonder langlopende certificaten

€ 2.502

€ 4.298

€ 4.902

 

< 24 meter

> 24 meter

Sleepboot

Eerste afgifte certificaat

€ 5.551

€ 7.863

Hernieuwing certificaat

€ 580

€ 864

Overname met langlopende certificaten

€ 1.791

€ 2.363

Overname zonder langlopende certificaten

€ 3.777

€ 5.219

Personentender

Eerste afgifte certificaat

€ 6.060

€ 8.374

Hernieuwing certificaat

€ 273

€ 559

Overname met langlopende certificaten

€ 1.180

€ 1.750

Overname zonder langlopende certificaten

€ 3.725

€ 5.168

Patrouille-, peil- en meetvaartuig

Eerste afgifte certificaat

€ 5.266

€ 7.883

Hernieuwing certificaat

€ 273

€ 559

Overname met langlopende certificaten

€ 1.180

€ 1.225

Overname zonder langlopende certificaten

€ 3.329

€ 4.922

b. Tarief onderzoek van niet-geklasseerde schepen en aannemersmateriaal

 

< 500 GT

> 500 GT

Vrachtschip

Hernieuwde afgifte

€ 3.094

€ 4.382

Viseren certificaten

€ 706

€ 1.160

Aannemersmateriaal met voortstuwing

Hernieuwde afgifte

€ 3.605

€ 4.891

Viseren certificaten

€ 757

€ 1.212

Aannemersmateriaal zonder voortstuwing

Hernieuwde afgifte

€ 1.993

€ 3.162

Viseren certificaten

€ 441

€ 875

Aannemersmateriaal zonder voorstuwing incl. bemand werken

Hernieuwde afgifte

€ 2.449

€ 3.719

Viseren certificaten

€ 623

€ 1.107

Supply- en supportschip

Hernieuwde afgifte

€ 2.969

€ 4.371

Viseren certificaten

€ 706

€ 1.161

 

< 24 meter

> 24 meter

Sleepboot

Hernieuwde afgifte

€ 2.073

€ 3.155

Viseren certificaten

€ 621

€ 856

Personentender

Hernieuwde afgifte

€ 1.870

€ 2.953

Viseren certificaten

€ 552

€ 792

Patrouille-, peil- en meetvaartuig

Hernieuwde afgifte

€ 1.746

€ 2.851

Viseren certificaten

€ 552

€ 792

Artikel III

In artikel 3, tweede lid, van de Regeling aanvraag autorisatie classificatiecode vuurwerk3 wordt ‘€ 196,–’ vervangen door: € 206,–.

Artikel IV

In artikel 2, eerste lid, van de Tariefregeling vervoer gevaarlijke stoffen4 wordt ‘€ 265,–’ vervangen door: € 278,–.

Artikel V

De Regeling vergoedingen documenten Wet personenvervoer 20005 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt de tabel vervangen door onderstaande tabel:

Vergunning

Collectief personenvervoer

€ 696,–

Collectief personenvervoer onder beperkingen

€ 484,–

Taxivervoer

€ 588,–

B

In artikel 2 wordt de tabel vervangen door onderstaande tabel:

Wijzigen vergunning

Collectief personenvervoer

€ 381,–

Taxivervoer

€ 350,–

Taxivervoer of collectief vervoer, beperkt tot de gegevens als bedoeld in artikel 14, eerste en tweede lid, of artikel 15, eerste lid, onder b, van het Besluit personenvervoer 2000

€ 129,–

C

In artikel 3 wordt de tabel vervangen door onderstaande tabel:

Document

EG-verklaring taxivervoer

€ 327,–

Ontheffing vakbekwaamheid

€ 327,–

D

In artikel 4 wordt de tabel vervangen door onderstaande tabel:

Document

Verlening van een communautaire vergunning

€ 338,–

Gewaarmerkt afschrift van een communautaire vergunning

€ 17,–

Verlening van een vergunning geregeld vervoer

€ 1035,–

Wijziging van een vergunning geregeld vervoer

€ 402,–

Wijziging van de naam van de onderaannemer, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van verordening (EEG) nr. 684/92, of van de gegevens, bedoeld in artikel 8, derde lid, van verordening (EEG) nr. 684/92 of in artikel 15, eerste lid, onder b, van het Besluit personenvervoer 2000 in de vergunning geregeld vervoer

€ 142,–

Vergunning bewijs geregeld vervoer

€17,–

Vergunning pendelvervoer

€ 462,–

Reisbladen

€ 17,–

Transitovergunning

€ 462,–

Attest eigen vervoer binnen de EU

€ 74,–

Vergunning ongeregeld vervoer met bussen

€ 55,–

Bewijs van toelating internationaal taxivervoer

€ 153,–

E

In artikel 7 wordt ‘€52,–’ vervangen door: € 54.

Artikel VI

De volgende regelingen worden ingetrokken:

a. Regeling tarieven klein vaarbewijs 2001;

b. Regeling kosten geneeskundig onderzoek binnenvaart;

c. Regeling tarieven geneeskundige verklaringen en ontheffingen zeevaart.

Artikel VII

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Verkeer en Waterstaat, K.M.H. Peijs.

Toelichting

De onderhavige regeling strekt tot wijziging van de Regeling tarieven scheepvaart 2005, de Regeling Nederlandse tarieven ingevolge de Schepenwet, de Regeling aanvraag autorisatie classificatiecode vuurwerk, de Tariefregeling vervoer gevaarlijke stoffen en de Regeling vergoedingen documenten Wet personenvervoer 2000. In die regelingen zijn tarieven vastgelegd die door de Inspectie Verkeer en Waterstaat in rekening kunnen worden gebracht voor de in die regeling omschreven diensten. De meeste van deze tarieven zijn op dit moment nog niet kostendekkend. De komende jaren wordt de kostendekkendheid van deze tarieven geleidelijk vergroot. De algemene tariefsverhoging die met ingang van 1 januari 2006 van kracht wordt, bedraagt 5%. Dit percentage is opgebouwd uit circa 2% inflatiecorrectie en 3% verbetering van de kostendekkingsgraad. De tarieven die naar huidig inzicht al kostendekkend zijn, zullen in 2006 alleen met het inflatiepercentage worden verhoogd.

Er wordt gebruik gemaakt van een rekenkundige afronding op gehele euro’s. Dat betekent dat sommige bedragen met een enkele tiende procent boven of onder de 5% zullen worden verhoogd.

Naast tarieven die door de Inspectie Verkeer en Waterstaat in rekening kunnen worden gebracht, bevat de Regeling tarieven scheepvaart 2005 ook tarieven die door anderen in rekening kunnen worden gebracht, te weten door de Stichting Afvalstoffen Binnenvaart (SAB), ANWB en het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). De tarieven van het SAB gaan evenals de tarieven van de Inspectie Verkeer en Waterstaat om dezelfde redenen met 5% omhoog. De binnenvaarttarieven van het CBR daarentegen stijgen met 0.9%. Het CBR heeft dit jaar de examinering van de binnenvaart overgenomen van het KOFS dat zijn tarieven in 2004 al extra had verhoogd. Daarom is het voor volgend jaar voldoende gebleken de tarieven met 0.9% te laten stijgen.

De Regeling tarieven scheepvaart 2005 is vorig jaar in werking getreden en trad in de plaats van een 18-tal tariefregelingen die tot dan toe bestonden. Die samenvoeging vond plaats in het kader van het programma ‘Beter Geregeld’ van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, waarmee onder meer de vereenvoudiging en herijking van de regelgeving van Verkeer en Waterstaat wordt nagestreefd. De samenvoeging leidt tot meer transparantie voor de sector. Met onderhavige wijziging worden in de Regeling Tarieven Scheepvaart 2005 nog een aantal tarieven ingevoegd. De desbetreffende tarieven komen uit de Regeling tarieven examens klein vaarbewijs 2001, de Regeling kosten geneeskundig onderzoek binnenvaart en de Regeling tarieven geneeskundige verklaringen en ontheffingen zeevaart. Die drie regelingen worden dan ook ingetrokken.

In de Regeling vergoeding documenten Wet personenvervoer 2000 is een aantal tarieven niet verhoogd. Dit betreft de tarieven voor het gewaarmerkt afschrift van een communautaire vergunning, het vergunningbewijs geregeld vervoer, de reisbladen (zie artikel 4) en voor het vergunningbewijs als bedoeld in artikel 17 van het Besluit personenvervoer 2000. Door verhoging van deze tarieven met de inflatiecorrectie zouden deze tarieven minimaal stijgen (getallen achter komma); deze verghoging wordt niet doorgevoerd.

De tariefsverhoging van deze regeling is ter kennisgeving voorgelegd aan de deelnemers in het Overlegorgaan Personenvervoer.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

 • 1

  Stcrt. 2004, 250.

 • 2

  Stcrt. 2004, 250.

 • 3

  Stcrt. 2002, 240; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 6 december 2004 (Stcrt. 241).

 • 4

  Stcrt. 1996, 126; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 6 december 2004 (Stcrt. 241).

 • 5

  Stcrt. 2000, 245; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 22 augustus 2005 (Stcrt. 161).

Naar boven