Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Centraal Stembureau's (cluster)Staatscourant 2005, 243 pagina 24Overig

Registratie aanduidingen politieke groeperingen

Zeeland

Openbare kennisgeving inzake de geregistreerde aanduidingen van politiek groeperingen en de naam van de gemachtigden van deze groeperingen en hun plaatsvervangers

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van provinciale staten van Zeeland van maakt ingevolge artikel G 1/G 2, achtste lid, van de Kieswet bekend dat ten behoeve van deze verkiezing de volgende aanduidingen van politieke groeperingen geregistreerd staan en dat als gemachtigden van deze groeperingen en hun plaatsvervangers de volgende personen zijn aangewezen:

Aanduiding

Gemachtigde

Plaatsvervanger

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

J.P. van der Bas

L.A.Kodde

PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ)

van Helden, W.F

Marin, M.W.M.

SP (Socialistische Partij)

J.G.C.A. Marijnissen

J.A. Meza

GROENLINKS

A.S. Nijenhuis

G.H. Brand

VVD

mr. D.W. Zwart

drs. H.L. Zilverentant

ChristenUnie

H.P. van der Bijl

B.J. J. Wattel

Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

M.S. van El-Gunderman

T. Post

Lijst Pim Fortuyn (LPF)

E.A.M. Maas

-

Christen Democratisch Appèl (CDA)

Drs M. Stolk

J.C. Keizer-Barbier

Democraten 66 (D66)

Steetskamp, W. (Willem)

A.C.Goedegebuure

Politieke Vereniging Zeeuws Belang !

P.C.M. Kersseboom

H.B.T. Smits

Middelburg, 13 december 2005.
De voorzitter van het centraal stembureau,
J.M. Schouwenaar.