Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van FinanciënStaatscourant 2005, 228 pagina 13Overig

Fiscale beleidsregels september en oktober 2005

17 november 2005

nr. DGB2005/6517M

Directoraat-generaal Belastingdienst Team Particulieren & formeel recht

De Staatssecretaris van Financiën geeft kennis van het volgende.

In de maanden september en oktober 2005 zijn de volgende beleidsregels op de website www.minfin.nl geplaatst. In verband met het bepaalde in artikel 2:14, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht liggen deze beleidsregels, vanaf datum publicatie op de website, tevens ter inzage bij de afdeling Bibliotheek en documentatie van het Ministerie van Financiën, Korte Voorhout 7 te Den Haag.

September

VPB. Fiscale eenheid; voeging dochtermaatschappij in de loop van oprichtingsjaar

Besluit van 26 september 2005, nr. CPP2005/542M

Fiscale behandeling van participaties van commanditaire vennoten in film-cv’s en zeescheepvaart-cv’s

Besluit van 12 september 2005, nr. CPP2005/2205M

Oktober

IB. Diverse tegemoetkomingen naar aanleiding van bijzondere gebeurtenissen

Besluit van 28 oktober 2005, nr. CPP2005/2131M

Loonheffingen. Werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen

Besluit van 28 oktober 2005, nr. CPP2005/1795M

IB. Eigenwoning

Besluit van 25 oktober 2005, nr. CPP2005/2073M

IBR. Verdrag Nederland-België (oud). Verlenging termijn teruggaaf Nederlandse dividendbelasting

Besluit van 21 oktober 2005, nr. CPP2005/2368M

IB. Loonheffingen. Vragen en antwoorden extraterritoriale werknemers

Besluit van 21 oktober 2005, nr. CPP2005/2378M

VPB en Div.bel. Inkoop van eigen aandelen

Besluit van 18 oktober 2005, nr. CPP2005/1689M

LB en IB. Arbeidsverhouding leden van gedeputeerde staten en wethouders

Besluit van 14 oktober 2005, nr. DGB2005/5489M

Douanerechten. Indeling in de gecombineerde nomenclatuur van alcoholhoudende dranken die zowel gegiste alcohol als gedistilleerde alcohol bevatten

Besluit van 7 oktober 2005, nr. CPP2005/1510M