Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)Staatscourant 2005, 199 pagina 16Overig

Mededeling op grond van artikel 77o, tweede lid, Elektriciteitswet 1998

1. Op 21 juni 2005 heeft de directeur DTe (Dienst uitvoering en toezicht Energie) acht rapporten in de zin van artikel 77k, eerste lid, van de Elektriciteitswet opgemaakt in verband met een redelijk vermoeden van overtreding van artikel 5.6.12.1.a van de Netcode (‘inbiedplicht’) en in één geval van artikel 31a van de Elektriciteitswet 1998 (maximale importcapaciteit van 400 MW).

2. De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft naar aanleiding van deze rapporten besluiten genomen. De acht betrokken ondernemingen zijn daarbij beboet wegens overtreding van de inbiedplicht. Tevens is één onderneming beboet wegens overtreding van artikel 31a Elektriciteitswet 1998. Het gaat om de volgende besluiten:

Datum bekendmaking

Geadresseerde

Documentnummer van openbare versie

Bedrag boete

15-9-2005

N.V. Nuon

102031/12

€ 25.000,- *

15-9-2005

Eneco Energie N.V.

102032/11

€ 10.000,-

15-9-2005

Endesa S.A.

102033/25

€ 60.000,-

15-9-2005

N.V. ONS Energie

102037/16

€ 10.000,-

15-9-2005

ONS CAI B.V.

102038/17

€ 10.000,-

15-9-2005

EDF Trading Ltd.

102041/18

€ 90.000,-

15-9-2005

Vattenfall Trading GmbH

102042/22

€ 10.500,-

23-9-2005

Aare Tessin AG für Elektrizität

102040/18

€ 10.000,-

* De boete opgelegd aan N.V. Nuon heeft betrekking op de inbiedplicht en artikel 31a Elektriciteitswet 1998.

3. Op grond van artikel 77o, eerste lid, van de Elektriciteitswet, ligt de openbare versie van de bovengenoemde besluiten, met zaaknummers 102031, 102032, 102033, 102037, 102038, 102040, 102041 en 102042, ter inzage ten kantore van de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Wanneer u een of meer van deze besluiten wilt inzien, wordt u verzocht tussen 9.00 en 12.00 uur telefonisch een afspraak te maken met de griffie van de Juridische Dienst van de NMa, telefoon 070 - 330 1713.

4. De openbare besluiten worden tevens gepubliceerd op de website van DTe: www.dte.nl.