Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van JustitieStaatscourant 2005, 17 pagina 12Overig

Advies Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming

Titel: instellingswet RSJ, incompatibiliteiten

Uitgebracht aan: de Minister van Justitie

Datum: 24 januari 2005

Korte inhoud:

Betreft een aanscherping van de regeling van incompatibiliteiten bij het lidmaatschap van de Raad (Tijdelijke Instellingswet RSJ, artikel 5, derde lid). De Raad acht het een goede zaak dat helder wordt vastgelegd welke functies onverenigbaar zijn met het lidmaatschap van de Raad. Het ligt daarbij voor de hand, zoals de Minister doet, om aan te sluiten bij vergelijkbare regelingen zoals de Kaderwet adviescolleges en de AMvB's betreffende de commissies van toezicht en bij de bestaande praktijk inzake de benoeming van Raadsleden.

De voorgestelde regeling roept bij de Raad geen bezwaar op.

Wijze van openbaarmaking:

- mededeling Staatscourant

- ter inzage bibliotheek Ministerie van Justitie

Zie ook: www.rsj.nl.