Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoofdbedrijfschap Afbouw en OnderhoudStaatscourant 2005, 154 pagina 28Overig

Vereffening vermogen

Vereffening vermogen Bedrijfschap voor de Groothandel in Eieren en Eiproducten en de Eiproductenindustrie en Bedrijfschap Pluimveehandel en -industrie

Met ingang van respectievelijk 1 januari 2001 en 1 oktober 2001 zijn het Bedrijfschap voor de Groothandel in Eieren en Eiproducten en de Eiproductenindustrie en het Bedrijfschap Pluimveehandel en -industrie opgeheven. Het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) was benoemd tot vereffenaar. Inmiddels is de vereffening afgerond en heeft het bestuur van het PPE daarvan verslag uitgebracht aan de Sociaal-Economische Raad (SER). De SER heeft ingestemd met het vereffeningsverslag alsmede de rekening van baten en lasten.