Rectificatie Regeling vaststelling netto winstaandeel exploitant verkooppunt van motorbrandstoffen

In de Staatscourant van 27 juli 2005, nr. 143, is geplaatst de Regeling vaststelling netto winstaandeel exploitant verkooppunt van motorbrandstoffen.

In verband met de inwerkingtreding van de grondslag is artikel 3 abusievelijk onjuist. Artikel 3 dient te luiden:

Artikel 3:

Deze regeling treedt in werking met ingang van 31 juli 2005.

Naar boven