Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Informatie Beheer GroepStaatscourant 2005, 131 pagina 9Overig

Nieuwe tabel kopopleiding HBO voor de pilot 2005/2006

In het convenant `Kopopleiding leraar in het hoger beroepsonderwijs' van 15 september 2004, gepubliceerd in de Staatscourant van 17 september 2004, nr. 179/pag. 12, staat vermeld dat voor de pilot 2005/2006 een nieuwe tabel zal worden opgesteld. Deze tabel treft u hierbij aan.

Tabel van mogelijke instroom kopopleiding 2e jaar pilot, 2005/2006

HBO-bachelor

WO-bachelor

Bevoegdheid

Bedrijfseconomie, Accountancy of Fiscale economie of Commerciële

Bedrijfseconomie of Algemene economie

Leraar economie

economie

Nederlands, Engels, Duits, Frans,

Leraar Nederlands, Engels,

-

Spaans, Arabisch, Turks, Fries

Duits, Frans, Spaans, Arabisch, Turks, Fries

-

Geografie

Leraar aardrijkskunde

-

Geschiedenis

Leraar geschiedenis

Bedrijfswiskunde

Wiskunde

Leraar wiskunde

Technische natuurkunde

Natuurkunde

Leraar natuurkunde

Industrieel ontwerpen

Industrieel ontwerpen

Leraar techniek

Chemie/ Scheikunde

Chemie/ Scheikunde

Leraar scheikunde

-

Biologie

Leraar biologie

Werktuigbouwkunde

Werktuigbouwkunde

Leraar werktuigbouw

Werktuigbouwkunde

Werktuigbouwkunde

Leraar techniek

Elektrotechniek

Elektrotechniek

Leraar elektrotechniek

Motorvoertuigen

-

Leraar motorvoertuigentechniek

Bouwkunde

Bouwkunde

Leraar bouwkunde

Bouwtechniek

-

Leraar bouwtechniek

Pedagogiek

Pedagogiek

Leraar pedagogiek

-

Politicologie

Leraar maatschappijleer

Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, of Personeel en Arbeid

-

Leraar omgangskunde

Den Haag, 8 juni 2005.
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,M.J.A. van der Hoeven.
Namens de HBO-raad:
D. Terpstra, voorzitter.