Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van FinanciënStaatscourant 2005, 115 pagina 11Overig

Fiscale beleidsregels mei 2005

14 juni 2005

nr. DGB2005/3522M

Directoraat-generaal Belastingdienst Team Particulieren & formeel recht

De Staatssecretaris van Financiën geeft kennis van het volgende.

In de maand mei 2005 zijn de volgende beleidsregels op de website www.minfin.nl geplaatst. In verband met het bepaalde in artikel 2:14, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht liggen deze beleidsregels, vanaf datum publicatie op de website, tevens ter inzage bij de afdeling Bibliotheek en documentatie van het Ministerie van Financiën, Korte Voorhout 7 te Den Haag.

IB. Vragen en antwoorden inkomen uit sparen en beleggen (IB2001) in relatie tot wettelijk erfrecht

Besluit van 2 mei 2005 nr. CPP2005-1039M

Overdrachtsbelasting. Teruggaaf belasting

Besluit van 3 mei 2005 nr. CPP2005-370M

Wet op belastingen van rechtsverkeer; overdrachtsbelasting; omzetting van lidmaatschapsrechten in appartementsrechten

Besluit van 3 mei 2005 nr. CPP2004-3039M

Awb; AWR, Openstelling elektronisch bestuurlijk verkeer met de Belastingdienst

Besluit van 27 april 2005 nr. CPP2004-2807M, Stcrt. nr. 87

IB. Autokostenforfait. Autodealerbesluit 2005

Besluit van 10 mei 2005/906M

IB. Resultaat uit overige werkzaamheden; etikettering schulden

Besluit van 10 mei 2005, nr. CPP2005-1042M

Wijziging Leidraad Invordering 1990

Besluit van 3 mei 2005, nr. CPP2005-1052M, Stcrt. nr. 90

Ondermandaatverlening internationale inlichtingenuitwisseling

Kennisgeving van 9 mei 2005 nr. CPP2005-258M, Stcrt. nr. 93

Loonheffingen. Vrije vergoedingen en verstrekkingen; reiskosten; “ZuidOostpas”

Besluit van 22 mei 2005 nr. CPP2005-1134M

Kennisgeving van deelneming aan de uitwisseling van bepaalde categorieën van inlichtingen als bedoeld in de Verordening (EG) nr. 1925/2004 op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde

Kennisgeving van 9 mei 2005 nr. DGB2005-2884M, Stcrt. nr. 99

Loonheffing. Begrip regeling voor vervroegde uittreding; afgrenzing met loonstamrechten en eenmalige ontslaguitkeringen; overgangsrecht

Besluit van 26 mei 2005 nr. DGB2005-3299M