Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Certificerende - en keuringsinstanties arbeidsomstandigheden (Cluster)Staatscourant 2004, 90 pagina 22Overig

Certificaat arbodienst

Arbodienst Blok Bakkenes & Partners

Lloyd's Register Quality Assurance heeft een certificaat arbodienst verleend aan Arbodienst Blok Bakkenes & Partners te 3001 AS Rotterdam. Dit certificaat onder Richtlijn Arbodiensten is geldig tot 29 maart 2007.

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling stellen eisen aan arbodiensten die werkgevers bijstand verlenen bij het uitvoeren van de in artikel 18 van de Arbowet genoemde kerntaken.

Gedurende de looptijd van het certificaat wordt jaarlijks een controle uitgevoerd om te zien of de arbodienst nog steeds aan de eisen voldoet. Na afloop van de geldigheidstermijn vindt een nieuwe beoordeling plaats.