Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2004, 85 pagina 10Besluiten van algemene strekking

Wijziging Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 28 april 2004, nr. TP/MO 4028626, houdende wijziging van het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten in verband met het vaststellen van nummers die van uitzonderlijke economische waarde zijn

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 4.1 van de Telecommunicatiewet;

Besluit:

Artikel I

Het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten1 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd.

1. Onderdeel b komt te luiden:

b. geografisch nummer: een nummer dat uitsluitend uit cijfers bestaat en dat bestemd is voor geografisch bepaalde bestemmingen;.

2. Onderdeel c komt te luiden:

c. niet-geografisch nummer: een nummer dat uitsluitend uit cijfers bestaat en dat bestemd is voor niet-geografische bestemmingen;.

3. In onderdeel e wordt ‘telecommunicatiediensten’ vervangen door: elektronische communicatiediensten.

4. Onderdeel h komt te luiden:

h. geharmoniseerd nummer: een nummer dat voor dezelfde dienst en met dezelfde nummerlengte tegelijkertijd meerdere keren kan worden toegekend..

B

Na artikel 1 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 1a

In dit besluit wordt onder de openbare telefoondienst mede verstaan: een elektronische communicatiedienst die voor het publiek beschikbaar is voor alleen uitgaande gesprekken, onderscheidenlijk alleen inkomende gesprekken.

C

Onder vervanging van de puntkomma aan het slot van artikel 3, onderdeel c, door een punt, vervalt onderdeel d.

D

Artikel 5 komt te luiden:

Artikel 5

Een geografisch of niet-geografisch nummer mag niet zijn opgebouwd uit een ander, korter of langer, geografisch of niet-geografisch nummer gevolgd door één of meer cijfers.

E

De bij het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten behorende bijlage 1 wordt vervangen door de bij deze regeling behorende bijlage.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I, onderdeel K, van de Wet implementatie Europees regelgevingskader voor de elektronische communicatiesector 2002 in werking treedt.

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen zes weken nadat het bekend is gemaakt een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van Economische Zaken, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20101, ALP L/1410, 2500 EC Den Haag.

Dit besluit, met uitzondering van bijlage I, zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. Bijlage I zal bij de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit ter inzage worden gelegd.

Den Haag, 28 april 2004.
De Minister van Economische Zaken, L.J. Brinkhorst.

Bijlage 1, behorend bij artikel 3, onderdeel a, van het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten

Beschikbaar voor toekenning of reservering

Niet beschikbaar voor toekenning of reservering

Bestemming van de nummers (geografisch en

niet-geografisch)

Lengte van de nummers

Nummers van uitzonderlijke economische waarden

00

 

Internationale toegangscode

2

Nee

     

01...

01...

Netnummergebieden

  

010

 

Rotterdam

10

Nee

 

0110

   

0111

 

Zierikzee

10

Nee

 

0112

   

0113

 

Goes

10

Nee

0114

 

Hulst

10

Nee

0115

 

Terneuzen

10

Nee

 

0116

   

0117

 

Oostburg

10

Nee

0118

 

Middelburg

10

Nee

 

0119

   
 

012

   

013

 

Tilburg

10

Nee

     

014

 

Overige diensten

  

014

 

Netwerkinterne diensten zoals routeren en testen;

opmerking 1: deze nummers zijn bedoeld voor eigen gebruik door netwerkbeheerders en niet om te worden aangekozen door eindgebruikers;

opmerking 2: deze bestemming valt niet in de categorie ‘geografisch bepaalde bestemmingen’ waarvoor de nummerreeks 01 is bestemd.

Niet bepaald

Nee

     

01...

01...

Netnummergebieden

  

015

 

Delft

10

Nee

 

0160

   

0161

 

Rijen

10

Nee

0162

 

Oosterhout

10

Nee

 

0163

   

0164

 

Bergen op Zoom

10

Nee

0165

 

Roosendaal

10

Nee

0166

 

Tholen

10

Nee

0167

 

Steenbergen

10

Nee

0168

 

Zevenbergen

10

Nee

 

0169

   
 

0170

   
 

0171

   

0172

 

Alphen a/d Rijn

10

Nee

 

0173

   

0174

 

Naaldwijk

10

Nee

 

0175

   
 

0176

   
 

0177

   
 

0178

   
 

0179

   

0180

 

IJsselsteden

10

Nee

0181

 

Spijkenisse

10

Nee

0182

 

Gouda

10

Nee

0183

 

Gorinchem

10

Nee

0184

 

Sliedrecht

10

Nee

 

0185

   

0186

 

Oud-Beijerland

10

Nee

0187

 

Middelharnis

10

Nee

 

0188

   
 

0189

   
 

019

   
     

02...

02...

Netnummergebieden

  

020

 

Amsterdam

10

Nee

 

021

   
 

0220

   
 

0221

   

0222

 

Den Burg

10

Nee

0223

 

Den Helder

10

Nee

0224

 

Schagen

10

Nee

 

0225

   

0226

 

Noord Scharwoude

10

Nee

0227

 

Middenmeer

10

Nee

0228

 

Enkhuizen

10

Nee

0229

 

Hoorn

10

Nee

023

 

Haarlem

10

Nee

024

 

Nijmegen

10

Nee

 

0250

   

0251

 

Beverwijk

10

Nee

0252

 

Hillegom

10

Nee

 

0253

   
 

0254

   

0255

 

IJmuiden

10

Nee

 

0256

   
 

0257

   
 

0258

   
 

0259

   

026

 

Arnhem

10

Nee

 

027

   
 

028

   
 

0290

   
 

0291

   
 

0292

   
 

0293

   

0294

 

Weesp

10

Nee

 

0295

   
 

0296

   

0297

 

Uithoorn

10

Nee

 

0298

   

0299

 

Purmerend

10

Nee

     

03...

03...

Netnummergebieden

  

030

 

Utrecht

10

Nee

 

0310

   
 

0311

   
 

0312

   

0313

 

Dieren

10

Nee

0314

 

Doetinchem

10

Nee

0315

 

Terborg

10

Nee

0316

 

Zevenaar

10

Nee

0317

 

Wageningen

10

Nee

0318

 

Ede

10

Nee

 

0319

   

0320

 

Lelystad

10

Nee

0321

 

Dronten

10

Nee

 

0322

   
 

0323

   
 

0324

   
 

0325

   
 

0326

   
 

0327

   
 

0328

   
 

0329

   

033

 

Amersfoort

10

Nee

 

0340

   

0341

 

Harderwijk

10

Nee

0342

 

Barneveld

10

Nee

0343

 

Doorn

10

Nee

0344

 

Tiel

10

Nee

0345

 

Culemborg

10

Nee

0346

 

Maarssen

10

Nee

0347

 

Vianen

10

Nee

0348

 

Woerden

10

Nee

 

0349

   

035

 

Hilversum

10

Nee

036

 

Almere

10

Nee

 

037

   

038

 

Zwolle

10

Nee

 

039

   
     

04...

04...

Netnummergebieden

  

040

 

Eindhoven

10

Nee

 

0410

   

0411

 

Boxtel

10

Nee

0412

 

Oss

10

Nee

0413

 

Veghel

10

Nee

 

0414

   
 

0415

   

0416

 

Waalwijk

10

Nee

 

0417

   

0418

 

Zaltbommel

10

Nee

 

0419

   
 

042

   

043

 

Maastricht

10

Nee

     

044...

044...

Routering voor oproepen naar nummers in de Europese telefoonnummerruimte

6 t/m 14

 
 

0440

Routering voor oproepen naar nummers in de Europese telefoonnummerruimte

6 t/m 14

 
 

0441

Routering voor oproepen naar nummers in de Europese telefoonnummerruimte

6 t/m 14

 
 

0442

Routering voor oproepen naar nummers in de Europese telefoonnummerruimte

6 t/m 14

 
 

0443

Routering voor oproepen naar nummers in de Europese telefoonnummerruimte

6 t/m 14

 

0444

 

Routering voor oproepen naar nummers in de Europese telefoonnummerruimte

6 t/m 14

Nee

 

0445

Routering voor oproepen naar nummers in de Europese telefoonnummerruimte

6 t/m 14

 
 

0446

Routering voor oproepen naar nummers in de Europese telefoonnummerruimte

6 t/m 14

 
 

0447

Routering voor oproepen naar nummers in de Europese telefoonnummerruimte

6 t/m 14

 
 

0448

Routering voor oproepen naar nummers in de Europese telefoonnummerruimte

6 t/m 14

 
 

0449

Routering voor oproepen naar nummers in de Europese telefoonnummerruimte

6 t/m 14

 
     

04...

04...

Netnummergebieden

  

045

 

Heerlen

10

Nee

046

 

Sittard

10

Nee

 

0470

   
 

0471

   
 

0472

   
 

0473

   
 

0474

   

0475

 

Roermond

10

Nee

 

0476

   
 

0477

   

0478

 

Venray

10

Nee

 

0479

   
 

0480

   

0481

 

Bemmel

10

Nee

 

0482

   
 

0483

   
 

0484

   

0485

 

Cuyk

10

Nee

0486

 

Grave

10

Nee

0487

 

Druten

10

Nee

0488

 

Zetten

10

Nee

 

0489

   
 

0490

   
 

0491

   

0492

 

Helmond

10

Nee

0493

 

Deurne

10

Nee

 

0494

   

0495

 

Weert

10

Nee

 

0496

   

0497

 

Eersel

10

Nee

 

0498

   

0499

 

Best

10

Nee

     

05...

05...

Netnummergebieden

  

050

 

Groningen

10

Nee

 

0510

   

0511

 

Veenwouden

10

Nee

0512

 

Drachten

10

Nee

0513

 

Heerenveen

10

Nee

0514

 

Balk

10

Nee

0515

 

Sneek

10

Nee

0516

 

Oosterwolde

10

Nee

0517

 

Franeker

10

Nee

0518

 

St. Annaparochie

10

Nee

0519

 

Dokkum

10

Nee

 

0520

   

0521

 

Steenwijk

10

Nee

0522

 

Meppel

10

Nee

0523

 

Dedemsvaart

10

Nee

0524

 

Coevorden

10

Nee

0525

 

Elburg

10

Nee

 

0526

   

0527

 

Emmeloord

10

Nee

0528

 

Hoogeveen

10

Nee

0529

 

Ommen

10

Nee

053

 

Enschede

10

Nee

 

0540

   

0541

 

Oldenzaal

10

Nee

 

0542

   

0543

 

Winterswijk

10

Nee

0544

 

Groenlo

10

Nee

0545

 

Neede

10

Nee

0546

 

Almelo

10

Nee

0547

 

Goor

10

Nee

0548

 

Rijssen

10

Nee

 

0549

   

055

 

Apeldoorn

10

Nee

 

0560

   

0561

 

Wolvega

10

Nee

0562

 

West Terschelling

10

Nee

 

0563

   
 

0564

   
 

0565

   

0566

 

Irnsum

10

Nee

 

0567

   
 

0568

   
 

0569

   

0570

 

Deventer

10

Nee

0571

 

Twello

10

Nee

0572

 

Raalte

10

Nee

0573

 

Lochem

10

Nee

 

0574

   

0575

 

Zutphen

10

Nee

 

0576

   

0577

 

Uddel

10

Nee

0578

 

Epe

10

Nee

 

0579

   

058

 

Leeuwarden

10

Nee

 

0590

   

0591

 

Emmen

10

Nee

0592

 

Assen

10

Nee

0593

 

Beilen

10

Nee

0594

 

Zuidhorn

10

Nee

0595

 

Warffum

10

Nee

0596

 

Appingedam

10

Nee

0597

 

Winschoten

10

Nee

0598

 

Hoogezand

10

Nee

0599

 

Stadskanaal

10

Nee

     

06...

06...

Mobiele diensten en toegang tot data-

diensten

  
 

060

   

061

 

Mobiele telefonie

10

Nee

062

 

Mobiele telefonie

10

Nee

063

 

Mobiele telefonie

10

Nee

064

 

Mobiele telefonie

10

Nee

0650... t/m 0655...

 

Mobiele telefonie

10

Nee

0656... t/m 0659...

 

Semafonie; wordt uitgefaseerd. Vanaf

1 januari 2006 mobiele telefonie

10

Nee

066

 

Semafonie

10

Nee

0670... t/m 0675...

 

Videotex en toegang tot datadiensten op andere netwerken

6, 101

Nee

06760...

 

Toegang tot internet, dat wil zeggen toegang tot het openbaar toegankelijk deel van op het Internet Protocol gebaseerde netwerken en diensten

10

Nee

 

06761... t/m 06769...

   

0677... t/m 0679...

 

Videotex en toegang tot datadiensten op andere netwerken

6

Nee

 

068

   
 

069

   
     

07...

07...

Netnummergebieden

  

070

 

’s-Gravenhage

10

Nee

071

 

Leiden

10

Nee

072

 

Alkmaar

10

Nee

073

 

’s-Hertogenbosch

10

Nee

074

 

Hengelo

10

Nee

075

 

Zaandam

10

Nee

076

 

Breda

10

Nee

077

 

Venlo

10

Nee

078

 

Dordrecht

10

Nee

079

 

Zoetermeer

10

Nee

     

08...

08...

Overige diensten

  

0800-0...

0800-1...

0800-2...

0800-3...

0800-400... t/m 0800-405...

 

Gratis informatiediensten, met uitsluiting van:

– diensten van erotische, seksuele of pornografische aard of die daar (in)direct naar verwijzen;

– diensten waarvan het hoofddoel is om de duur van het gesprek te verlengen

8, 11

zie bijlage 3, tabel 0800

Nee

0800-406...

 

Gratis informatiediensten

11

Nee

0800-407... t/m 0800-409...

 

Gratis informatiediensten, met uitsluiting van:

– diensten van erotische, seksuele of pornografische aard of die daar (in)direct naar verwijzen;

– diensten waarvan het hoofddoel is om de duur van het gesprek te verlengen

11

Nee

0800-41...

 

Gratis informatiediensten

8

Nee

0800-42...

 

Gratis informatiediensten, met uitsluiting van:

– diensten van erotische, seksuele of pornografische aard of die daar (in)direct naar verwijzen;

– diensten waarvan het hoofddoel is om de duur van het gesprek te verlengen

11

Nee

0800-43...

 

Gratis informatiediensten

8

Nee

0800-44...

0800-45...

 

Gratis informatiediensten, met uitsluiting van:

– diensten van erotische, seksuele of pornografische aard of die daar (in)direct naar verwijzen;

– diensten waarvan het hoofddoel is om de duur van het gesprek te verlengen

11

Nee

0800-46...

 

Gratis informatiediensten

8

Nee

0800-47...

0800-48...

 

Gratis informatiediensten, met uitsluiting van:

– diensten van erotische, seksuele of pornografische aard of die daar (in)direct naar verwijzen;

– diensten waarvan het hoofddoel is om de duur van het gesprek te verlengen

11

Nee

0800-49...

 

Gratis informatiediensten

8

Nee

0800-5

0800-6

0800-7

0800-8

0800-9

 

Gratis informatiediensten, met uitsluiting van:

– diensten van erotische, seksuele of pornografische aard of die daar (in)direct naar verwijzen;

– diensten waarvan het hoofddoel is om de duur van het gesprek te verlengen

8, 11

zie bijlage 3, tabel 0800

Nee

 

0801

   
 

0802

   
 

0803

   
 

0804

   
 

0805

   
 

0806

   
 

0807

   
 

0808

   
 

0809

   
 

081

   

082

 

Virtual private networks

Niet bepaald

Nee

 

083

   

084

 

Persoonlijke-assistentdiensten, voor zowel vaste als mobiele toepassingen, met uitsluiting van:

– diensten van erotische, seksuele of pornografische aard of die daar (in)direct naar verwijzen;

– diensten waarvan het hoofddoel is om de duur van het gesprek te verlengen;

– amusementsdiensten;

– doorschakelen naar voornoemde diensten.

10

Nee

 

085

   
 

086

   

087

 

Persoonlijke-assistentdiensten, voor zowel vaste als mobiele toepassingen, met uitsluiting van:

– diensten van erotische, seksuele of pornografische aard of die daar (in)direct naar verwijzen;

– diensten waarvan het hoofddoel is om de duur van het gesprek te verlengen;

– amusementsdiensten;

– doorschakelen naar voornoemde diensten.

10

Nee

 

088

   
 

089

   
     

09...

09...

Overige diensten

  

0900

 

Betaalde informatiediensten, met uitsluiting van:

– diensten van erotische, seksuele of pornografische aard of die daar (in)direct naar verwijzen;

– amusementsdiensten of die daar (in)direct naar verwijzen;

– diensten waarvan het hoofddoel is om de duur van het gesprek te verlengen

8, 11

zie bijlage 3, tabel 0900

Nee

 

0901

   
 

0902

   
 

0903

   
 

0904

   
 

0905

   

0906

 

Betaalde informatiediensten

8, 11

zie bijlage 3, tabel 0906

Nee

 

0907

   
 

0908

   

0909

 

Betaalde informatiediensten, met uitsluiting van:

– diensten van erotische, seksuele of pornografische aard of die daar (in)direct naar verwijzen;

– diensten waarvan het hoofddoel is om de duur van het gesprek te verlengen

8, 11

zie bijlage 3, tabel 0909

Nee

 

091

   
 

092

   
 

093

   
 

094

   
 

095

   
 

096

   
 

097

   
 

098

   
 

099

   
     

1...

1...

Speciale diensten

  

10...

 

Carrierselectiedienst

Nummer dat een gebruiker van een openbare telefoondienst de mogelijkheid biedt om het voor die dienst noodzakelijke transport van de uitgaande gegevens door een andere aanbieder van een openbare telefoondienst te laten verzorgen.

De gebruiker kan van deze mogelijkheid gebruikmaken door het hier bedoelde nummer te kiezen onmiddellijk voorafgaand aan het nummer waarmee hij normaliter had kunnen volstaan.

5

Nee

 

106...

 

5

 
 

111

Geharmoniseerde Europese korte nummers

  

112

 

Europees alarmnummer

3

Nee

 

113

Geharmoniseerde Europese korte nummers

  
 

114

Geharmoniseerde Europese korte nummers

  
 

115

Geharmoniseerde Europese korte nummers

  
 

116

Geharmoniseerde Europese korte nummers

  
 

117

Geharmoniseerde Europese korte nummers

  

118

 

Abonnee-informatiedienst die voldoet aan het bepaalde bij of krachtens het Besluit universele dienstverlening 2003 en die voorts wat betreft de aard en de inhoud van de verstrekte informatie aan degene die van de dienst gebruik maakt niet meer biedt dan op grond van artikel 4, tweede lid, van dat besluit wordt verlangd

3

Nee

 

119

Geharmoniseerde Europese korte nummers

  
     

12...

12...

Geharmoniseerde nummers voor diensten die de eigen openbare telefoondienst ondersteunen en voor toegang tot netwerklokale faciliteiten voor gebruikers van een netwerk

  

1200

 

Toegang tot klantenservice voor alle categorieën klanten

4

Nee

1201

1202

1203

1204

 

Toegang tot klantenservice voor een door de aanbieder te bepalen categorie klanten

4

Nee

 

1205 t/m 1232

   

1233

 

Toegang tot de elektronische postbus die direct verbonden is met de aansluiting van de abonnee

4

Nee

1234

 

Voicedialing (kiezen door middel van spraakherkenning)

4

Nee

 

1235 t/m 1243

   

1244

 

Handelingen en instellingen bij telefonie gebaseerd op vooruitbetaling

4

Nee

 

1245 t/m 1299

   
     

13...

13...

Nummers voor diensten die de eigen openbare telefoondienst ondersteunen en voor toegang tot netwerklokale faciliteiten voor gebruikers van een netwerk

  

1300 t/m 1309

 

Nummers voor diensten die de eigen openbare telefoondienst ondersteunen en voor toegang tot netwerklokale faciliteiten voor gebruikers van een netwerk

4

Nee

131

 

Geharmoniseerd nummer voorafgaand aan een telefoonnummer voor blokkering van nummeridentificatie bij een oproep naar dat telefoonnummer

3

Nee

132

 

Geharmoniseerd nummer voorafgaand aan een telefoonnummer voor deblokkering van nummeridentificatie bij een oproep naar dat telefoonnummer

3

Nee

1330 t/m 1399

 

Nummers voor diensten die de eigen openbare telefoondienst ondersteunen en voor toegang tot netwerklokale faciliteiten voor gebruikers van een netwerk

4

Nee

     

14...

14...

Geharmoniseerde nummers voor diensten met een bijzonder maatschappelijk belang

  
 

1400 t/m 1487

   

1488

 

Toegang tot de politiehulpdienst, met uitzondering van de hulpdienst die toegankelijk is via het Europees alarmnummer 112

4

Nee

 

1489 t/m 1499

   
     
 

15

   
     

16

 

Carrierselectiedienst

Nummer dat een gebruiker van een openbare telefoondienst de mogelijkheid biedt om het voor die dienst noodzakelijke transport van de uitgaande gegevens door een andere aanbieder van een openbare telefoondienst te laten verzorgen.

De gebruiker kan van deze mogelijkheid gebruikmaken door het hier bedoelde nummer te kiezen onmiddellijk voorafgaand aan het nummer waarmee hij normaliter had kunnen volstaan.

4

Nee

 

17

   
 

18

   
 

19

Geharmoniseerde Europese korte nummers

  
 

2

Gebruik wordt uitgefaseerd

  
 

3

Gebruik wordt uitgefaseerd

  
 

4

Gebruik wordt uitgefaseerd

  
 

5

Gebruik wordt uitgefaseerd

  
 

6

Gebruik wordt uitgefaseerd

  
 

7

Gebruik wordt uitgefaseerd

  
 

8

Gebruik wordt uitgefaseerd

  
 

9

Gebruik wordt uitgefaseerd

  

1 De nummers hebben 6 cijfers behalve de nummers die beginnen met 067-281, 067-284 en 067-364 welke uit 10 cijfers bestaan.

Toelichting

Actualisering en terminologiewijzigingen

Naar aanleiding van de wijziging van de Telecommunicatiewet dienen de nummerplannen te worden aangepast aan de veranderde terminologie. Van de gelegenheid is tevens gebruik gemaakt een aantal andere wijzigingen in het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten (verder: nummerplan) door te voeren om het nummerplan te actualiseren. Verder vervalt artikel 3, onderdeel d. De in dit onderdeel genoemde verbijzonderingen van nummerlengte en diensten zijn door tussentijdse wijzigingen in bijlage 1 niet meer van toepassing. Met het vervallen van artikel 3, onderdeel d is tevens bijlage 4 komen te vervallen. In artikel 1a wordt de definitie van de openbare telefoondienst voor de toepassing van dit besluit uitgebreid tot de elektronische communicatiedienst die voor het publiek mede beschikbaar is voor alleen uitgaande gesprekken, onderscheidenlijk alleen inkomende gesprekken. Deze uitbreiding maakt het mogelijk om de betekenis van de bestemming van de nummers in bijlage 1 te handhaven. In bijlage 1 is de bestemming van de reeks 065 aangepast. Voor dit besluit werd in de bestemming van de 065 reeks foutief verwezen naar bijlage 2 van het nummerplan voor de opdeling van deze reeks in nummers voor mobiele telefonie en nummers voor semafonie. Met dit besluit wordt de opdeling in bijlage 1 gerealiseerd en vervalt de foute verwijzing naar bijlage 2. Tevens wordt bepaald dat de nummers voor semafonie na de uitfaseringdatum van 1 januari 2006 bestemd worden tot mobiele telefonie. De nummers voor semafonie in de 065 reeks worden momenteel uitgefaseerd.

Alternatieve verdeling van nummers

Er wordt een kolom toegevoegd in bijlage 1 van het nummerplan. In deze kolom wordt aangegeven of een nummerreeks aangewezen wordt als een reeks met nummers van uitzonderlijke economische waarde. In hoofdstuk van 4 van de Telecommunicatiewet zijn de procedures voor het beheer en de uitgifte van nummers opgenomen. De Minister van Economische Zaken draagt zorg voor het beschikbaar zijn van voldoende nummers en ordent de bestemming van nummers in nummerplannen. De Onafhankelijke Post- en Telecommunicatieautoriteit (OPTA) geeft de nummers uit en houdt toezicht op de naleving van de in het nummerplan opgenomen bestemming.

Bij het aanvragen van een nummer kan een voorkeur voor een bepaald nummer worden uitgesproken. Het is dus mogelijk dat meerdere aanvragers een voorkeur voor eenzelfde nummer hebben. Onder de Richtlijn 2002/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 betreffende de machtiging voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (Machtigingsrichtlijn) bestaat de mogelijkheid voor lidstaten om nummers van uitzonderlijke economische waarde aan te wijzen waarop een op mededinging gebaseerde verdeelprocedure wordt toegepast. De Machtigingsrichtlijn bepaalt verder dat marktpartijen geraadpleegd moeten worden bij het aanwijzen van nummers van uitzonderlijke economische waarde. Deze bepalingen zijn als volgt in de Telecommunicatiewet geïmplementeerd. De Minister van Economische Zaken wijst in het nummerplan aan welke nummers van uitzonderlijke economische waarde zijn. Op het vaststellen (en wijzigen) van nummerplannen is de voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. De inspraak van belanghebbenden is op deze wijze gewaarborgd.

Indien nummers zijn aangewezen als nummers van uitzonderlijke economische waarde, past OPTA bij een meervoudige aanvraag van eenzelfde nummer de veilingprocedure toe. De nummers zullen dan geveild worden via de regels zoals die zijn opgenomen in het Besluit alternatieve verdeling van nummers en de Regeling veilen en loten van nummers.

Nummers met uitzonderlijke economische waarde

Het beleid ten aanzien van nummers is gericht op een brede beschikbaarheid van nummers. Nummerreeksen worden zodanig ingericht dat voldaan kan worden aan de vraag op lange termijn. In nummerreeksen met korte nummers is de bestemming zo toegesneden dat ook hier telkens voldoende nummers voorradig zijn voor toekenning en reservering.

Er zijn nummers die door een combinatie van eigenschappen van uitzonderlijke economische waarde kunnen zijn en als zodanig aangewezen kunnen worden. Deze nummers beschikken in ieder geval over elk van de volgende eigenschappen:

– De nummers hebben een grote zichtbaarheid voor de consument, ze kunnen worden gebruikt voor de directe profilering van een dienst naar de consument.

– Gebruikers komen in aanmerking voor toekenning van de nummers.

– De nummers kunnen slechts één keer tegelijk toegekend zijn. Sommige nummers in nummerplan kunnen meerdere keren toegekend zijn, bijvoorbeeld het nummer 118. Aangezien elke partij, die er voor in aanmerking, komt een dergelijk nummer toegekend kan krijgen, is het niet nodig het nummer te veilen.

– De nummers hebben geen bestemming die toegespitst is op diensten met een bijzonder maatschappelijk belang. Een voorbeeld hiervan is de reeks 14xy die speciaal in het leven is geroepen voor diensten met een bijzonder maatschappelijk belang. Een ander voorbeeld is het nummer 112.

Wanneer een nieuwe reeks beschikbaar komt voor toekenning en reservering en voldoet aan de bovenstaande criteria, zal dit niet automatisch betekenen dat deze reeks ook wordt aangewezen als een reeks van nummers met uitzonderlijke economische waarde. Er kunnen argumenten bestaan om een nummerreeks die aan bovenstaande criteria voldoet toch niet aan te wijzen als nummer van uitzonderlijke economische waarde. Deze argumenten kunnen voort komen uit momenteel nog niet voorziene praktische overwegingen.

Nummers worden slechts voor een beperkte periode aangewezen als nummers van uitzonderlijke economische waarde. Verwacht wordt dat de gelijktijdige aanvragen van eenzelfde nummer met uitzonderlijke economische waarde hoofdzakelijk zullen voorkomen in een korte periode vlak nadat de nummers beschikbaar zijn gesteld voor toekenning en reservering. Na verloop van die korte periode zal het overgrote deel van nummers waarvoor meerdere aanvragen tegelijk worden gedaan verdeeld zijn. Dit zullen meestal nummers met een aantrekkelijke alfanumerieke samenstelling zijn. Dit wil niet zeggen dat de resterende nummers niet meer tegelijk aangevraagd zullen worden. De frequentie waarmee aanvragen voor eenzelfde nummer tegelijk binnenkomen zal echter beduidend lager zijn dan in de korte periode na opening van de nieuwe reeks. Nummers kunnen na deze periode nog wel hun economische waarde behouden, maar het uitzonderlijke karakter vervalt. Het aanwijzen van nummers na die initiële periode als nummers van uitzonderlijke economische waarde lijkt dan te zwaar, mede omdat deze aanwijzing een belangrijk nadeel kent. Een aanwijzing van een reeks als reeks met nummers van uitzonderlijke economische waarde verzwaart de procedure voor toekenning van deze nummers en maakt de hoeveelheid benodigde tijd voor het toekennen van een nummer groter.

In het nummerplan zal aangegeven worden in welke tijdsperiode een nummerreeks als zodanig aangewezen wordt. Gedurende die periode zullen deze nummers, indien er meerdere gelijktijdige aanvragen zijn, de procedure van veiling doorlopen. Na die periode worden de nummers in geval van meerdere gelijktijdige aanvragen toegekend via een procedure van loting. De lengte van de periode waarin nummers worden aangewezen als nummers van uitzonderlijke economische waarde zal per nummerreeks bepaald worden, maar er wordt vooralsnog gedacht aan een periode van één tot enkele maanden.

De momenteel reeds voor toekenning en reservering beschikbare nummerreeksen, die op basis van de criteria aangewezen kunnen worden als nummers met uitzonderlijke economische waarde, zijn reeds sinds langere tijd beschikbaar voor toekenning en reservering. Het is dan ook aannemelijk dat het overgrote deel van de nummers, die aangewezen zijn als nummers van uitzonderlijke economische waarde en waarvan men verwacht dat zij tegelijkertijd aangevraagd worden, reeds toegekend is. Slechts sporadisch zal nog een dubbele aanvraag voor een nummer uit deze reeks voorkomen. De korte periode waarvoor een nummerreeks aangewezen wordt als nummerreeks van uitzonderlijke economische waarde is voorbij voor de, ten tijde van publicatie van de besluit, voor toekenning en reservering beschikbare nummerreeksen.

Bovenstaande argumenten in beschouwing genomen, worden met dit besluit geen nummerreeksen aangewezen als nummers van uitzonderlijke economische waarde. Dit sluit niet uit dat reeksen die op korte termijn of in de toekomst beschikbaar komen wel als zodanig aangewezen kunnen worden. Het gaat dan om reeksen die nu nog geen bestemming hebben en nog niet voor uitgifte beschikbaar zijn.

OPT

Een ontwerp van het onderhavige besluit is op 17 december voorgelegd aan het Overlegplatform post en telecommunicatie (OPT). Uit de reacties van de OPT-leden zijn geen bezwaren naar voren gekomen.

Openbare consultatie

Een ontwerp van het onderhavige besluit is volgens afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht openbaar geconsulteerd. Uit de reacties op deze consultatie zijn geen bezwaren naar voren gekomen.

OPTA

Een ontwerp van het onderhavige besluit is op 22 december 2003 voorgelegd aan de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA). In haar reactie gaat het college opnieuw in op de in het wetsvoorstel vastgestelde hoofdlijn van de procedure voor de verdeling van nummers van uitzonderlijke economische waarde. Het college verwijst naar artikel 5, vierde lid van de Machtigingsrichtlijn. Dit artikel kan naar het oordeel van het college niet anders gelezen worden dan dat verplicht wordt tot een eenmalige consultatie bij marktpartijen van het voornemen om nummers van uitzonderlijke economische waarde via speciale procedures toe te kennen.

Het college is het niet eens met de keuze die in het wetsvoorstel is gemaakt om genoemde nummers in het betreffende nummerplan aan te wijzen. Zoals reeds in eerdere reacties aangegeven, wordt dit oordeel van het college dezerzijds niet gedeeld. Artikel 5, vierde lid van de Machtigingsrichtlijn vereist dat het overleg met belanghebbende partijen plaatsvindt overeenkomstig artikel 6 van de Kaderrichtlijn. Daarin wordt van de lidstaten vereist om een ontwerpbesluit aan belanghebbenden voor te leggen. Deze procedure wordt vaker in de ONP-richtlijnen vereist en is in de Telecommunicatiewet in alle gevallen uitgelegd als een openbare voorbereidingsprocedure met een ontwerpbesluit en redelijke termijnen om te reageren. Hieraan wordt voldaan door de aanwijzing van nummers van uitzonderlijke economische waarde in een nummerplan op te nemen. Wijzigingen van nummerplannen doorlopen een procedure overeenkomstig artikel 6 van de Kaderrichtlijn. In de toelichting op artikel 4.2 van het wetsvoorstel is deze werkwijze uitgebreid gemotiveerd. Er zijn geen redenen om in het geval van nummers een andere uitleg te geven aan artikel 6 van de Kaderrichtlijn.

Tevens verwacht het college dat de gekozen benadering kunstmatige schaarste creëert omdat het feit dat nummers van uitzonderlijke economische waarde beschikbaar zijn of komen er toe leidt dat partijen deze nummers trachten te verkrijgen. Het college verwacht dan aanvragen met als doel nummerhandel te bedrijven en dit geeft het college extra werk. Dit is echter een onwaarschijnlijk scenario omdat het stempel van uitzonderlijke economische waarde niet zelf een geldelijke waarde toekent aan een nummer. Het geeft slechts aan dat er bij dergelijke nummers een speciale toekenningsprocedure van toepassing is indien er meerdere aanvragen voor eenzelfde nummer bij het college worden ingediend. Vervolgens doet het college een voorstel voor een aanpassing binnen de gekozen systematiek. Zo stelt het college voor de criteria voor het aanwijzen van de bedoelde nummers en het tijdelijke karakter van de aanwijzing te verwijderen omdat deze de regeling grotendeel illusoir maken.

Als toelichting hierop geeft het college aan dat kwalitatieve schaarste in alle nummerreeksen kan voorkomen en belangstelling voor hetzelfde nummer zich ook geruime tijd na de aanvangsperiode kan voordoen. Dit voorstel wordt niet overgenomen. De combinatie van de ruime criteria en het tijdelijke karakter van de aanwijzing heeft als gevolg dat in de praktijk de meeste meervoudige aanvragen voor hetzelfde nummer de procedure van veiling zullen doorlopen. Immers, de meeste meervoudige aanvragen voor een zelfde nummer kunnen verwacht worden in de openingsfase van een nieuw te introduceren categorie van nummers. Het is daarbij zinvol om de veilingprocedure toe te passen in plaats van de lotingprocedure omdat de aanvrager bij de veilingprocedure zelf invloed uit kan oefenen op het verkrijgen op zijn aangevraagde nummer(s). Buiten deze situatie staat de eenvoud van het toekenningsmechanisme voorop en wordt daarom teruggevallen op de lotingprocedure. Bovendien heeft het college de mogelijkheid om bij de introductie van een nieuwe categorie nummers te motiveren dat er een langere periode voor de aanwijzing dan een periode van één tot enkele maanden wenselijk is. Tevens moet er op gewezen worden dat juist een lange periode van aanwijzing weer tot praktische bezwaren leidt.

Het college heeft bij de behandeling van het wetsvoorstel te kennen gegeven groot belang te hechten aan het in stand kunnen houden van een spoedprocedure bij nummeraanvragen. De wettelijke beperking bij spoedaanvragen voor nummers van uitzonderlijke economische waarde is zodanig dat deze tot beperkingen in de uitvoering leidt. Immers, de betreffende nummers kunnen slechts voor een beperkte periode worden toegekend en moeten weer worden ingetrokken. Indien nummers niet (meer) zijn aangewezen als van uitzonderlijke economische waarde geldt deze beperking niet (meer) en kan goed voorzien worden in de door het college aangegeven behoefte van bedrijven en instellingen.

Het college stelt voor om de definitie van een ‘geografisch nummer’ beter te laten aansluiten bij de definitie zoals die wordt gehanteerd in de Universele Dienstenrichtlijn. Dit voorstel van het college wordt niet overgenomen. De definitie van een geografisch nummer in het nummerplan strekt niet tot implementatie van de richtlijn. Daarbij wordt opgemerkt dat er een evaluatie zal plaatsvinden van het fenomeen geografische nummers en in dat kader zal ook onderzocht worden of een heroverweging van de omschrijving van geografische nummers in het nummerplan wenselijk is.

Ten slotte pleit het college ervoor om dit moment aan te grijpen om een integrale wijziging van het nummerplan te publiceren. Dit voorstel wordt deels overgenomen. Het voor marktpartijen belangrijkste onderdeel van het nummerplan is bijlage 1 waarin de bestemming van de nummers is opgenomen. De wijziging van deze bijlage wordt integraal gepubliceerd

De Minister van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

  • 1

    Stcrt. 1999, 14; laatstelijk gewijzigd bij besluit van 27 maart 2002 (Stcrt. 68).