Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Centraal Stembureau's (cluster)Staatscourant 2004, 56 pagina 30Centraal Stembureau

Registratie politieke groepering verkiezing leden Europees Parlement

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement,

Gelet op artikel Y 2 van de Kieswet jo. artikel G 1 van de Kieswet,

Beschikkende op het verzoek van 11 maart 2004 van C.D. Schaap, voorzitter, G.E.L.M. de Wit, secretaris en A.P. Bazelmans, penningmeester van de politieke groepering Europa Transparant tot opneming van de aanduiding 'Europa Transparant' in het register van aanduidingen ten behoeve van de verkiezing van de leden van het Europees Parlement

Besluit:

Ten behoeve van de verkiezing van de leden van het Europees Parlement onder nummer 24 in te schrijven in het door het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement bijgehouden register, bedoeld in artikel Y 2 van de Kieswet jo. artikel G 1, eerste lid, van de Kieswet, de aanduiding:

Europa Transparant

's-Gravenhage, 18 maart 2004.
De voorzitter.
De leden.